Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

CSV-tilastointi

  CSV-tilastointi on tarkoitettu tilanteeseen, jossa samalle paperille tai tiedostoon halutaan yhdistää kymmeniä erilaisia tietoja. Toiminnossa käyttäjä voi itse poimia mukaan juuri ne asiat, joista ollaan kulloinkin kiinnostuneita ja järjestää nämä haluamallaan tavalla. Tiedot saa tulostettua paperille, tallennettua tiedostoksi CSV-muodossa, jolloin tiedot on helppo siirtää esim. taulukkolaskentaohjelmaan, vaikkapa viranomaisen Excel-pohjaan.

  Toiminto on käytettävissä kaikissa rekistereissä. Valitse Toiminnot / Koosteet / CSV-tilastointi.

  Tilastoitavat tiedot

  • Haettavat kortit -kohtaan valitaan haluttu tilastojoukko, esim. valmistuneet, aloittaneet tai kaikki opiskelijat.
  • Ryhmittelevä kenttä -kohtaan jokin perusryhmittely tilastolle. Jos esim. tilastoidaan erilaisia asioita kotikunnittain, valitaan ryhmitteleväksi kentäksi Kotikunta->Nimi.
  • Laskettavat tilastolukumäärät -kohtaan valitaan tilastoitavat tiedot hakujen avulla. Primus pyytää ensin tiedolle nimen; sen jälkeen valitaan, miten tieto haetaan.

  Jokainen valittu tieto (haku) tulee tilastossa omaksi sarakkeekseen. Jos Ryhmitteleväksi kentäksi on valittu kotikunta ja tilastolukumääriksi "naiset" ja "yli 18-vuotiaat", käy tilastosta ilmi nämä määrät kunnittain.

  • Tilastoa voi esikatsella klikkaamalla Tuloste-painiketta. Yhteenveto-painike puolestaan avaa yksinkertaisen luettelon summista ilman ryhmittelyä, tässä esimerkissä siis ilman kuntajaottelua.

  Esimerkkejä hauista:

  • Nimi: naisia Haku: Sukupuoli="Nainen"
  • Nimi: yli 18 v. Haku: Ikä henkilötunnuksesta>=18
  • Nimi: vieraskieliset Haku: Äidinkieli->Nimi<>"suomi"
  • Nimi: koulukuljetus Haku: Koulumatkatuki="Kyllä"


  Tallennus CSV-tiedostoksi

  • Kun tilasto on halutunlainen, klikkaa Tiedostoon-painiketta ja valitse tallennuspaikka.
  • Avaa taulukkolaskentaohjelma tai muu sovellus, jonne haluat tiedot siirtää. Useimmissa ohjelmissa Avaa- tai Tuo-toiminto avaa apuruudun, jossa valitaan äsken luotu CSV-tiedosto ja tarkistetaan, että sen tiedot asettuvat sarakkeisiin oikein.

  CSV-koosteiden määritykset tiedostoksi

  Koosteiden määritykset, eli mitä tietoja koosteeseen on valittu ja missä järjestyksessä, voi tallentaa tiedostoksi. Tällöin määritykset voi siirtää Primuksesta toiseen tai ongelmatilanteissa lähettää tukipalveluumme sähköpostin liitteenä. Vastaavasti Primukseen voi lukea valmiita tilastomäärityksiä esim. tältä sivustolta. Jonkin toisen kunnan tai meidän tekemiämme määrityksiä käytettäessä tulee kuitenkin aina tarkistaa, että onko omassa Primuksessa käytetty saman tiedon kirjaamiseen samoja kenttiä. Jos määritykset tehneessä kunnassa oppilaiden koulunkäynnin aloituspäivä on kirjattu kenttään Aloituspäivä ja omassa Primuksessa kenttään Kouluuntulopäivä, näyttää tilasto nollaa kaikille aloituspäivään liittyville tiedoille.