Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamisen tunnistaminen näyttötutkinnoissa

  Kun tutkinnon suorittajalla on aiempaa osaamista, voi hän anoa sen tunnistamista osaksi tutkintoa ja/tai ammattitaidon hankkimista. Aiemman osaamisen tiedot kirjataan Wilmassa tai Primuksessa. Kirjaukset voi tehdä joko tutkinnon suorittaja itse, jolloin tarvitaan myös erillinen hyväksymisvaihe, tai vastuukouluttaja. Kun vastuukouluttaja kirjaa osaamisen tunnistamisen, voi hän hyväksyä sen välittömästi.

  Tämä ohje koskee Wilman kautta tehtävää osaamisen tunnistamista.

  A Tutkinnon suorittaja anoo

  1. Tutkinnon suorittaja anoo osaamisen tunnistamista

  Tutkinnon suorittaja voi anoa oman eHOPS-sivunsa kautta osaamisen tunnistamista, jos hänellä on aiempia opintoja, työkokemusta tai pitkäaikainen harrastus.

  Tutkinnon suorittaja valitsee Wilmassa eHOPS:n Wilman ylävalikosta. Tutkinnon osaa tai valmistavan koulutuksen opintojaksoa klikkaamalla avautuu sivupaneeli, josta löytyy lomake. Suorittaja täyttää ne tiedot, joiden perusteella hän anoo osaamisen tunnistamista.

  Anomus tallentuu Primuksen Osaamisen tunnustaminen –rekisteriin ja tieto anomuksesta näkyy vastuukouluttajalla Wilman etusivulla.

  Tutkinnon suorittaja voi muokata antamiaan tietoja siihen asti, että vastuukouluttaja/käsittelijä on käsitellyt anomuksen. Opiskelijan lisätessä uutta anomusta johonkin opsissa olevaan opintojaksoon, Wilma tarjoaa mahdollisuutta yhdistää sen johonkin aiemmin kirjattuun osaamisen tunnistamiseen, jossa ei vielä ole arvosanaa. Niitä tunnistamisia, jotka opettaja/kouluttaja on jo käsitellyt ja arviointi on annettu, ei näytetä listauksessa.

  2. Anomuksesta tieto vastuukouluttajalle

  Vastuukouluttaja (= ryhmänohjaaja) näkee Wilman etusivulla (Ilmoitukset / Osaamisen tunnustamiset -kohdan alla) tiedon niistä anomuksista, joita hänen omat tutkinnon suorittajansa ovat tehneet. Kouluttaja voi joko käsitellä anomukset itse tai osoittaa ne jollekin toiselle käsittelijälle (hyväksyjälle).

  Jos kouluttaja siirtää anomuksen toiselle käsittelijälle, pitää hänen lisätä "Osaamisen tunnistaminen ja hyväksyminen" –lomakkeella uusi hyväksyjä ja tallentaa tieto, jolloin tunnistamisen hyväksyminen siirtyy oikealle henkilölle. Tämä näkee tiedon Wilman etusivulla Osaamisen tunnustaminen -kohdan alla.

  3. Tunnistamisesta päättävä kouluttaja käsittelee anomukset

  Käsittelijäksi merkitty kouluttaja näkee Wilman etusivulla tiedon hänelle osoitetuista anomuksista. Käsittelijöitä voi olla useampia, jolloin kouluttajien tulee keskenään sopia lopullisen tunnistamisen kirjaamisesta.

  Osaaminen tunnistetaan/hyväksytään kirjaamalla suoritukselle
  käsittelypäivä,
  tarvittavat lisätiedot ja
  • suoritusmerkintä Arvosana-kenttään.


  Käsitelty anomus näkyy tutkinnon suorittajalla Wilman eHOPS-näkymässä siten, että tutkinnon osan kohdalla on suurennuslasi ja vihreä tai punainen väkänen. Vihreä tarkoittaa hyväksyttyä eli osaamisen tunnistaminen on hyväksytty ja punainen väkänen tarkoittaa anomuksen hylkäystä.

  B Vastuukouluttaja kirjaa ilman anomusta

  Kouluttaja valitsee Wilmassa ensin sen tutkinnon suorittajan, josta on kyse. Suorittajan omalta sivulta valitaan eHOPS-välilehti. eHOPS:n ylälaidasta valitaan kohta HOPS.


  Opetussuunnitelmasta klikataan sitä opintojaksoa tai tutkinnon osaa, jonka osaamista tunnistetaan. Avautuu sivupaneeli, josta valitaan Lomakkeet-välilehti ja Osaamisen tunnistamisen -lomake. Jos samasta opintojaksosta tai tutkinnon osasta on jo aiemmin kirjattu osaamisen tunnistamisen tietoja (tai suorittaja itse on anonut tunnistamista), näkyy välilehdellä toinenkin linkki nimellä "xx.xx.xxxx(Hakupvm)Osaamisen tunnustaminen". Kyseinen linkki avaa saman lomakkeen, mutta pohjalla on aiemmat kirjaukset.

  Jos apuruudussa on "päivämäärä xx.xx.xxxx Osaamisen tunnustaminen", on kyseinen osaamisen tunnistaminen jo hyväksytty/hylätty.

  Kun apuruudussa näkyy #numero Osaamisen tunnustaminen on Hakupäivä-kenttä silloin tyhjä.

  Vastuukouluttaja voi siis luoda kokonaan uuden osaamisen tunnistamisen tai täydentää olemassa olevaa lomaketta.

  C Aiemmin suoritettu tutkinnon osa osaksi tutkintoa (jos ei löydy ops-puusta valmiiksi vastaavaa opintoa)

  Tutkintojen opetussuunnitelmiin on hyvä lisätä valmiiksi "nimettömiä" ylimääräisiä tutkinnon osia (esim. tutkinnon osa ammattitutkinnosta ja tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta) niitä tilanteita varten, joissa tutkintoon luetaan mukaan osia muista tutkinnoista.

  Tutkinnon suorittaja klikkaa opetussuunnitelmasta tällaista ylimääräistä osaa, valitsee Osaamisen tunnistaminen -lomakkeen ja kirjaa siihen tarvittavat tiedot. Tärkeää on, että lomakkeelle täydennetään kenttä Tutkinnon osan virallinen nimi (= Selite-kenttä), jotta tiedetään, mistä aiheesta tunnistamista haetaan. Tähän täytetty nimi ei kuitenkaan siirry vielä opiskelijan suorituksissa tutkinnon osan nimeksi, koska kysyinen kenttä on teksti-kenttä. Kouluttajan on muutettava nimi omalla lomakkeellaan samalla, kun hän hyväksyy tunnistamisen.

  Osaamisen tunnistamisen hyväksymistä varten vastuukouluttaja valitsee tutkinnon suorittajan eHOPS:sta kyseisen tutkinnon osan ja valitsee lomakkeista Osaamisen tunnistamisen hyväksymis-lomakkeen, joka on tarkoitettu vain kouluttajille (ei opiskelijoille tarkoitettua). Kouluttajan lomakkeelle laitetaan Kurssin nimi-kenttä. Tähän kenttään kouluttaja kirjoittaa korvaavan tutkinnon osan nimen ja se siirtyy ops-puuhun kyseisen tutkinnon osan nimeksi.

  Jos tutkinnon suorittaja on jo aikaisemmin suorittanut jonkun tutkinnon osan suoritettavasta tutkinnosta, tehdään osaamisen tunnistaminen normaalisti kyseiseen tutkinnon osaan, jolloin mitään nimen muutoksia ei tarvita.

  D Tutkintotoimikunnan tunnustama tutkinnon osa

  Tunnustettu tutkinnon osa voidaan kirjata tutkinnon suorittajalla kahdella eri tavalla, joko Osaamisen tunnustaminen –rekisterin tai Näytöt-rekisterin kautta.

  Luodaan ensin Kurssityypit-rekisteriin uusi kurssityyppi esim. 1osaam. tunn. tut.suoritus. Lisätään tutkintotodistuspohjiin tulostuvaksi kurssityypiksi myös tuo äsken luotu kurssityyppi.

  Tämän jälkeen tutkinnon suorittajalle voidaan lisätä kyseisen tutkinnon osa uutena Osaamisen tunnustamisena ja muuttaa sille kurssityypiksi tuo uusi tyyppi.

  Toinen vaihtoehto on kirjata tutkinnon osa suoraan Primukseen tai Wilman kautta Näytöt-rekisteriin. Kyseisen tutkinnon osan kurssityypiksi tulee valita sellainen tyyppi, joka tulostuu tutkintotodistukseen.

  Näytöt-rekisterissä voi laittaa valmiiksi lisätietoviitteen ja se siirtyy suoritukseen, jos Suoritettava laajuus on "Koko näyttö". Lisätietoviite voi liittyä esim. mukautukseen tai osaamisen tunnustamiseen.

  Jos tunnistamisen lomakkeet eivät aukea

  Jos lomakelinkit eivät näy, kannattaa tarkistaa:

  • Onko kirjaajan käyttäjäryhmällä oikeus käyttää lomaketta? Tarkista käyttäjäryhmä opettajarekisteristä ja lomakkeelta, sekä käyttäjäryhmälle annetut oikeudet Käyttäjäryhmät-rekisteristä.
  • Onko kyseessä sellainen opintojakso/tutkinnon osa, jolle voi anoa osaamisen tunnistamista? Tarkista Kurssityypit-rekisteristä, onko osaamisen tunnustaminen sallittu tälle tyypille.
  • Onko lomake julkaistu Wilmassa? Tarkista lomake-editorissa, onko Näkyy Wilmassa -kenttä rastittu ja Wilman käyttäjätunnus (testaus) -kenttä tyhjä.

  Valmiit lomakemallit suorittajalle ja kouluttajalle voi ladata alla olevista linkeistä. Oppilaitos voi muokata lomakkeita Primuksen Lomake-editorissa.

  Vihje!
  Jos halutaan, että lomakkeen täyttäjä ei unohda täyttää Kurssityyppi-kenttää, voidaan se määritellä pakolliseksi tiedoksi. Valintalistan sisällöksi voidaan vielä tehdä ehto, jolloin vaihtoehdoiksi tulee ainoastaan osaamisen tunnistamiseen liittyvät kurssityypit. Nämä ehdot tehdään Lomake-editorissa avaamalla Kurssityyppi-kentän ominaisuudet
  ja täyttämällä valintalistan ehto sekä pakollinen tieto (kuva).

  LiiteKoko
  Opiskelijakohtainen_arviointi.lom374 bytes
  Osaamisen_tunnistaminen_ja_hyvaksyminen.lom1.15 Kt
  Osaamisen_tunnistamisen_anomus.lom1.1 Kt
  Osaamisen_tunnistamisen_hyvaksyminen.lom1.14 Kt
  Osaamisen_tunnistamisen_tiedot.lom915 bytes