Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ylioppilaskokeiden arvosanat

  Ylioppilastutkintolautakunta on lähettänyt lukioille ylioppilaskokeiden tulokset sähköisenä keväästä 2013 alkaen. CSV-muotoinen tiedosto sisältää kokelaiden tiedot ja arvosanatiedot. Tiedot luetaan Primukseen erillisellä siirtotoiminnolla.

  Jos tallennusvaiheessa ehdotetaan jotain muuta kuin .csv-muotoa, vaihda tallennusmuoto muotoon "CSV (luetteloerotin)" ennen tallennusta. Kun Excel näyttää ilmoituksen "Saatat menettää tietoja… haluatko jatkaa?", vastaa "Kyllä".

  Tulokset sisältävä tiedosto on nimeltään 1234_koekohtaisetpisteet_poangperprov_2017.csv, jossa 1234 on lukion numero. Tämä tiedosto luetaan Primukseen. Mukana on myös toinen csv-tiedosto, nimeltään 1234-kokelas.csv. Tätä tiedostoa ei lueta Primukseen. Mikäli tiedonsiirto aiheuttaa runsaasti virheilmoituksia, tarkista, että valitsit oikean tiedoston. Mukana olevat kolme pdf-tiedostoa ovat tietojen tarkastelua varten.

  Tiedosto sisältää seuraavat tiedot:

  • Kokelaan koulun YTL:n lukionumero
  • Kokelasnumero
  • Henkilötunnus
  • Yo-aine (koe)
  • Suoritusaika (tutkintokerta)
  • Tehtäväkohtaiset pisteet
  • Koepisteet (yhteispisteet)
  • Arvosana

  Ota Primuksen Opiskelijat-rekisterissä yo-seurannan taulukkoon esiin Tehtäväkohtaiset pisteet -sarake. Tiedot tallentuvat Primukseen, vaikka sarake ei olisi esillä, mutta tietojen tarkastelu on helpompaa, kun kenttä on esillä.

  Suoritusajan täytyy olla Primuksessa kevään tuloksia siirrettäessä muodossa 2018K, 18K, K2018 tai K18 ja syksyn tuloksia siirrettäessä muodossa 2018S, 18S, S2018 tai S18. Se ei haittaa, jos tiedostossa käytetään eri muotoa. Koulun tiedot -rekisterissä voi olla jo seuraavan kirjoituskerran tiedot. Toiminto tarkastelee ainoastaan opiskelijarekisterin yo-taulukkoon kirjattuja tietoja ja niistä ainoastaan kyseisen kirjoituskerran rivejä.

  Primuksen yksittäisversiota käyttävien lukioiden tulee ottaa esiin ja täyttää Opiskelijat-rekisterin kenttä Koulu. MultiPrimus-lukioilla kenttä on todennäköisesti valmiiksi esillä ja täytetty.

  1) Tallenna YTL:n lähettämä tiedosto esim. omalle koneelle tai muuhun tietoturvalliseen paikkaan, johon pääset kiinni Primuksella.

  2) Avaa Primuksen opiskelijarekisteri ja valitse Tiedonsiirrot / Ylioppilastutkinto / Tulosten siirto Primukseen.

  3) Etsi Selaa-painikkeella äsken tallentamasi tiedosto ja klikkaa Avaa-painiketta. Tiedosto on nimeltään Lukionumero.csv, esim. 1234.csv.

  4) Avautuu apuruutu, jossa klikataan Tee tiedonsiirto -painiketta.

  5) Tulosta-painikkeella voit tarkastella siirtyviä tietoja etukäteen. Ruudulle avautuu luettelo YTL:n lähettämän tiedoston sisällöstä.

  6) Jos Näytä virheet -painike aktivoitui, ei kaikkia tietoja saatu kohdennettua oikeille opiskelijoille ja riveille. Klikkaa virhepainiketta ja tarkista tiedot. Korjaa tarvittaessa.

  Virheet tarkoittavat, että YTL:n lähettämän tiedoston sisältö ei vastaa Primuksessa olevien tämän kirjoituskerran kokelaiden tietoja. Jos esim. joku opiskelija on lähtenyt pois tai tullut uutena, on tiedoston ja Primuksen välillä ristiriita. Samoin, jos esim. kokelasnumerointia on muutettu jälkikäteen.

  7) Kun tiedot ovat yhtenevät, klikkaa Tallenna-painiketta. Tallenna-painikkeen jälkeen jää ruutu auki ja voit halutessasi vielä tarkastella tulostetta. Sulje ruutu, ja avaa jonkin tiedostossa mukana olleen opiskelijan kortti. Arvosanatiedot näkyvät nyt yo-seurannan taulukossa.

  Tulosten julkaisu

  Tulokset voi julkaista kokelaille joko:

  • Wilmassa sähköisen lomakkeen avulla
  • Wilmassa tulosteen avulla
  • Sähköpostitse pdf-liitteenä

  Ohjeen lopussa on linkit valmiisiin lomake- ja tulostemalleihin. Wilmassa lomake näkyy opiskelijalla Lomakkeet-sivulla ja tuloste Tulosteet-sivulla.

  Yksilölliset sähköpostiliitteet laaditaan Primuksen tulostuseditorissa. Lataa valmis tuloste Primukseen ja valitse tulostettavaksi joukoksi esim. kaikki kyseisen kirjoituskerran kokelaat. Tulostusruudussa valitaan Sähköpostilla-välilehti. Vastaanottajan sähköpostiosoitteeksi valitaan opiskelijarekisterin Sähköposti-kenttä. Ennen lähetystä kannattaa tarkistaa, että sähköpostiosoitteet on kirjattu asianmukaisesti (ei esim. kahta osoitetta pilkulla erotettuna samassa kentässä tai lisätietotekstiä osoitteen perässä).

  Päivitetty: 6.10.2017

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Ylioppilastutkintolautakunta