Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimisen kirjaamiseen liittyvät oikeudet

  Opettajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat itse voivat kirjata työssäoppimisten tietoja Wilman kautta. Kirjaaminen tehdään sähköisten lomakkeiden avulla. Kirjaamista varten luodaan muutama käyttäjäryhmä, sekä merkitään tämä käyttäjäryhmä niin henkilöille, lomakkeille kuin tulosteillekin.

  Käyttäjäoikeudet

  1) Rasti Koulun tiedot -rekisterissä kenttä Työssäoppimisen kirjaus käytössä. TOP-kirjauksiin tarvittavat toiminnot tulevat näkyviin Wilmassa.

  2) Tee opettajia varten Käyttäjäryhmät-rekisterissä uusi ryhmä esim. nimellä "Wilma: Työssäoppiminen". Ryhmälle annetaan oikeus luoda uusia rekisterikortteja Työssäoppiminen-rekisteriin ja tarvittaessa tallennettujen tulosteiden tulostamisoikeus.

  3) Tee myös opiskelijoita varten oma käyttäjäryhmä. Tälle ryhmälle ei tarvitse antaa erillisiä oikeuksia, mutta ryhmä tarvitaan yhdistämään työssäoppimisen lomake ja ne opiskelijat, joilla lomake saa näkyä.

  Wilman versiosta 2.21 lähtien myös opiskelija voi aloittaa työssäoppimisen kirjaamisen. Silloin opiskelijoiden käyttäjäryhmälle annetaan oikeus Työssäoppiminen-rekisteriin ja siellä oikeus Uuden rekisterikortin luominen.

  4) Täytä opettaja-, henkilökunta- jne. rekistereissä kullekin henkilölle oikea ryhmä Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään. Opiskelijoiden ryhmän voi täyttää joko Koulun tiedot -rekisterissä, Luokat-rekisterissä tai opiskelijarekisterissä.

  5) Täytä Primuksen lomake-editorissa kullekin lomakkeelle oikea käyttäjäryhmä: opettajien lomakkeelle opettajien ryhmä, opiskelijoiden lomakkeelle opiskelijoiden ryhmä jne.

  6) Jos käytössä on työssäoppimisen tulosteita, täytä niillekin käyttäjäryhmät. Tulosteet laaditaan Työssäoppiminen-rekisterin tulostuseditorissa.

  Oikeudet työssäoppimisiin

  Työssäoppimisen vastuuopettajalla on aina oikeudet kyseiseen työssäoppimiseen. Työssäoppiminen-rekisterin Muut opettajat -kenttään lisätyt opettajat saavat samat oikeudet kuin vastuuopettaja.

  Ryhmänohjaaja näkee aina kaikki oman ryhmänsä opiskelijoiden työssäoppimistiedot vähintäin Wilman ylävalikon kautta. Jotta hän näkee myös eHOPS:ssa ratas-ikonin ja pystyy muokkaamaan tietoja tai lisäämään uusia työssäoppimisia, pitää hänellä olla myös käyttäjäryhmä, jolla on pääsy Työssäoppiminen-rekisteriin.

  Jotta muu kuin vastuuopettaja pääsisi näkemään työssäoppimisia:

  • tulee hänen olla joko opiskelijan ryhmänohjaaja TAI
  • hänelle on annettu opettajarekisterissä tai käyttäjäryhmän kautta Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia TAI
  • hän opettaa opiskelijaa työssäoppimisen kurssissa (arviointikirja)TAI
  • hänellä on käyttäjäryhmän kautta Wilmaoikeus: Opiskelijat / Opettaja saa nähdä kaikki opiskelijakortit (vain uusien työssäoppimisten lisääminen).

  Työssäoppimisten muokkaukseen ja uusien lisäykseen tarvitaan aina myös käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Työssäoppiminen-rekisteriin. Muokkaus- ja lisäysoikeudet saadakseen opettajalla tulee olla siis Käyttäjäryhmä Wilmassa -kentässä sama ryhmä, joka on valittu työssäoppimisen lomakkeelle.

  Opettaja, joka opettaa opiskelijoille tiettyä kurssia (tutkinnon osaa), näkee tähän kurssiin liittyvät työssäoppimistiedot arviointikirjansa opiskelijoiden osalta. Jotta voisi myös muokata/lisätä uusia, tarvitaan Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia.

  Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia

  Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia -oikeudella opettaja pääsee muokkaamaan myös muiden vastuuopettajien työssäoppimisia, jos hän opettaa opiskelijaa työssäoppimiseen liittyvissä kursseissa. Tällä oikeudella opettaja voi lisäksi tehdä merkintöjä opiskelijan työssäoppimispäiväkirjaan. Lisäksi opettaja voi lisätä uusia työssäoppimisia kaikkiin opsin kursseihin opettamilleen opiskelijoille.

  Jos on arviointikirjan opettaja, mutta ei ole Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimista

  • näkee arviointikirjan kurssiin lisätyt työssäoppimiset sekä ylävalikon kautta että arviointikirjassa, opiskelijan nimen perässä.
  • pääsee näkemään työssäoppimisen tiedot, mutta ei voi muokata eikä tehdä to-päiväkirjaan merkintöjä.

  Opettajarekisterin Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa:

  • ei yksistään tuo oikeutta työssäoppimisiin
  • jos on lisäksi käyttäjäryhmä, jolla pääsy työssäoppimisen rekisteriin, voi lisätä uusia työssäoppimisia, mutta ei näe muiden opettajien ohjaamia.

  Wilman versiosta 2.21 lähtien:

  Opettaja- ja henkilökuntarekisterin oikeuksia on siirretty osittain Käyttäjäryhmät-rekisteriin, Wilman oikeudet / Wilman moduulit-osioon. Siellä on kohta Ammatilliset, josta löytyy samat, yllämainitut oikeudet, jotka on ollut rastikenttinä opettajarekisterissä (/henkilökuntarekisterissä). Myös rastit toimivat edelleen.

  Samasta kohdasta löytyy opettajan ja henkilökunnan uusi oikeus: Oikeus nähdä kaikki työssäoppimiset. Tällä opettaja tai henkilökuntaan kuuluva näkee Wilmassa kaikki oman oppilaitoksensa työssäoppimiset. Muuta yhteyttä opiskelijaan, työssäoppimiseen tai työssäoppimisen kurssiin ei tarvita. Tämä oikeus kannattaa antaa vain esim. tutkintovastaavan tai koulun johtajan käyttäjäryhmälle, joiden on tarve nähdä koko oppilaitoksen työssäoppimiset. Oikeus toimii samoin kuin Oikeus nähdä kaikki näytöt.

  Esimerkkejä käyttäjäoikeuksista:

  • Ryhmänohjaaja: näkee omien opiskelijoiden työssäoppimiset, ei voi muokata, jos ei ole työssäoppimislomakkeen käyttäjäryhmää
  • Muu opettaja: Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot, ei näe työssäoppimisia, voi vain lisätä uusia,jos käyttäjäryhmä
  • Muu opettaja: Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisia, vaatii lisäksi yhteyden opiskelijaan, esim. opiskelija on jossain hänen arviointikirjassaan, joka liittyy työssäoppimisen kurssiin. Muokkausoikeus vaatii lisäksi työssäoppimislomakkeen käyttäjäryhmän opettajalle.
  • Oikeus nähdä kaikki työssäoppimiset ei vaadi yhteyttä opiskelijaan, ainoastaan sama "koulu". Muokkausoikeus vaatii lisäksi to-lomakkeen käyttäjäryhmän.
  • Pelkillä työssäoppimisoikeuksilla ei välttämättä näe opiskelijan eHOPS:a, jos ei ole muita oikeuksia opiskelijan tietoihin. Silloin työssäoppimiset löytyvät Wilman yläpalkin Työssäoppiminen-linkistä.
  • Opettajalle, joka saa lisätä työssäoppimisia kaikille opiskelijoille, annetaan käyttäjäryhmän oikeus Wilman oikeudet / Opiskelijat / Opettaja saa nähdä kaikki opiskelijakortit.

  Esimerkkejä lomakkeiden käyttöoikeuksista

  Opettaja saa syöttää uusia työssäoppimisia ja muokata olemassa olevia

  • Lomakkeen tyyppinä "Rekisterin tiedot"
  • Lomakkeen käyttäjäryhmäksi "Wilma: työssäoppiminen_ope"
  • Lomakkeen käyttäjäliittymäksi "Opettajat"
  • Rastitaan "Uuden rekisterikortin luominen sallittu" ja "Näkyy Wilmassa"
  • Opettajarekisterissä valitaan "Wilma: työssäoppiminen_ope" -ryhmä niille opettajille, jotka saavat lisätä työssäoppimisia Wilman kautta.

  Työpaikkaohjaaja saa kirjata top-jaksolle havaintojaan opiskelijan työskentelystä

  • Lomakkeen tyyppinä "Rekisterin tiedot"
  • Lomakkeen käyttäjäryhmäksi "Wilma: työssäoppiminen_ohjaaja"
  • Lomakkeen käyttäjäliittymäksi "Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat"
  • Rastitaan "Näkyy WIlmassa"
  • Työpaikkaohjaajat -rekisterissä valitaan "Wilma: työssäoppiminen_ohjaaja" -ryhmä niille ohjaajille, jotka saavat täyttää työssäoppimisen-tietoja Wilman kautta.
  • Valitaan osio- tai kenttäkohtaisesti, mitä tietoja ohjaaja saa muokata.

  Opiskelija saa täyttää omia kommenttejaan työssäoppimis-jaksolle

  • Lomakkeen tyyppinä "Omat tiedot"
  • Lomakkeen käyttäjäryhmä "Wilma: opiskelijat"
  • Lomakkeen käyttäjäliittymäksi "Opiskelija"
  • "Näkyy Wilmassa" rastitaan
  • Valitaan osio- tai kenttäkohtaisesti, mitä tietoja opiskelija saa muokata.
  • Käyttäjäryhmä laitetaan myös Opiskelija-, Luokat- tai Koulun tiedot -rekisterin kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Opiskelija saa aloittaa työssäoppimisen kirjauksen eHOPS:sta

  • Lomakkeen tyyppinä "Rekisterin tiedot"
  • Lomakkeen käyttäjäryhmä esim. "Wilma: opiskelijat", jolla oikeus uuden rekisterikortin luomiseen Työssäoppiminen-rekisterissä
  • Lomakkeen käyttäjäliittymäksi "Opiskelija"
  • "Näkyy Wilmassa" rastitaan
  • Valitaan osio- tai kenttäkohtaisesti, mitä tietoja opiskelija saa muokata.
  • Käyttäjäryhmä laitetaan myös Opiskelija-, Luokat- tai Koulun tiedot -rekisterin kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Opettaja, ohjaaja ja opiskelija saavat nähdä toistensa kirjaukset

  • Lomakkeen tyyppinä "Profiilisivu"
  • Lomakkeen käyttäjäryhmä jätetään tyhjäksi
  • "Näkyy Wilmassa" rastitaan
  • Lomakkeen käyttäjäliittymäksi "Opettaja", "Opiskelija", "Henkilökunta", "Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat" ja "Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat"
  • Kaikki tiedot ovat vain lukutilassa, kenttäkohtaisia oikeuksia ei tarvitse antaa.