Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Hakeutuminen

  Näyttötutkintojen hakeutumisvaihe alkaa, kun henkilö täyttää hakulomakkeen. Tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeudutaan Wilman sähköisen koulutuskalenterin kautta, jolloin tiedot tallentuvat Hakijat-rekisteriin.

  Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan lisätiedoissa kertoa kohderyhmästä, tutkintomaksusta sekä lisätä linkki tutkinnon perusteisiin.

  Tutkintoon johtavien koulutusten (Pitkäkestoisen koulutuksen) sähköisestä ilmoittautumisesta löydät ohjeistuksen täältä.

  Hakeutumisvaiheen lomakkeet löytyvät Lomakepankista Ammatilliset/Ammatilliset: Hakeutuminen.

  Hakeutuminen Hakijat-rekisterissä

  Hakulomakkeella kerätään tietoa hakijan aikaisemmasta koulutuksesta, työtaustasta, nykyisistä työtehtävistä, harrastuksista sekä muista tutkinnon suorittamiseen liittyvistä osaamisalueista, joiden perusteella voidaan selvittää mm. hakeutujan aikaisempi osaaminen. Hakijan tiedot tallentuvat Primuksen Hakijat-rekisteriin.

  • Hakijat-rekisterissä Hakeutuu seuraavaan pitkäkestoiseen koulutukseen-kentässä näkyy koulutuksen/ryhmän nimi sekä tutkinto (Luokat-rekisterin nimi- ja tutkinto-kenttä), johon hakeutuja on hakenut.
  • Tämän kentän tietojen perusteella hyväksytyille hakijoille on helppo lisätä oikea ryhmä Ryhmä/Luokka-kenttään ennen hakijan tietojen siirtämistä Opiskelijat-rekisteriin.
  • Hakijat näkyvät Wilmassa Hakijat-rekisterin oletusluettelojärjestyksen mukaisesti. Tee sellainen luettelojärjestys, joka listaa hakijat järkevään järjestykseen esim. Hakeutuu seuraavaan pitkäkestoiseen koulutukseen -> Nimi&Sukunimi&Etunimi. Tämä helpottaa kouluttajia löytämään omat hakijansa Wilmassa jatkotoimenpiteitä varten.

  Vastuuhenkilöt täydentävät lomakkeella Wilman kautta hakijoiden tietoja ja selvittävät hakijan soveltuvuutta tutkinnon suorittajaksi.

  • Täydennetyt tiedot tallentuvat Hakijat-rekisteriin hakijan kortille.
  • Myös päätös opiskelijavalinnasta tehdään kyseisellä Wilman lomakkeella Hakijat-rekisteriin.
  • Hyväksytyille valitaan Opiskelijalaji-kenttään esim. Hyväksytty tutkinnon suorittajaksi ja Ei valituille laitetaan esim. Ohjattu muualle.
  • ”Ei valituille” täytetään myös Ohjattu muualle, selite-kenttään perustelut valintapäätöksestä sekä tieto siitä, mihin hakeutuja on ohjattu.

  Hyväksyttyjen siirto Opiskelijat-rekisteriin

  • Hae Hakijat-rekisterissä Opiskelijalaji-kentän avulla hyväksytyt opiskelijat.
  • Lisää heille Ryhmä/Luokka-kenttään oikea ryhmä.
  • Valitse ylävalikosta Tiedonsiirrot / Siirrä opiskelijarekisteriin.
  • Valitse listasta oikeat vaihtoehdot ja klikkaa Kyllä-painiketta.
  • Valitut henkilöt tietoineen siirtyvät nyt Opiskelijat-rekisteriin ja hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista jatketaan siellä.
  • Hakijan voi siirtää opiskelijarekisteriin myös Wilmassa. Katso tarkemmin ohjeen lopussa olevasta linkistä.

  Hakeutumisvaihe Opiskelijat-rekisterissä

  Hakeutujan tietoja täydennetään Opiskelijat-rekisterissä. Hänen korttiinsa täydennetään opintoihin ja sen hallinnointiin liittyvät kentät ja lisätään mm. oikea Opetussuunnitelma, jotta hakuvaiheen henkilökohtaistamista voidaan jatkaa Wilmassa.

  Osaamisen tunnistaminen

  Kun hakeutujalle on lisätty opetussuunnitelma, siirrytään Wilmassa hänen eHOPS-näkymäänsä.

  • Opsi-puuhun tehdään valinnat suoritettavista tutkinnon osista tutkinnon osat -otsikon alta.
  • Jokaisesta tutkinnon osasta tehdään osaamisen tunnistamisen pohjalta päätös siitä, miten tutkinnon suorittaja lähtee kyseistä tutkinnon osaa suorittamaan.
  • Lomake päätöksien ja suunnitelmien kirjaamista varten löytyy Muuta opiskelijan kurssitietoja –kohdasta eHopsissa.

  Niissä tutkinnon osissa, joissa tutkinnon suorittajalla on jo riittävä osaaminen, aloittaa hän henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman laatimisen oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.

  Niissä tutkinnon osissa, joissa tutkinnon suorittaja tarvitsee lisää ammattitaitoa, tehdään valinnat valmistavan koulutuksen tutkinnon osiin (ja osa-alueisiin). Ammattitaidon hankkimistavat suunnitellaan erikseen.

  Jos todetaan, että hakijalla on todistuksia johonkin tutkinnon osaan, toimitetaan dokumentit joko tutkintotoimikuntaan tunnustettavaksi tai arviointiryhmään tunnistettavaksi.

  Avainsanat: hakeutumisvaihe, hakeutuminen, osaamisen tunnistaminen

  Päivitetty 17.11.2015