Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutkinnon suorittaminen

  Kun tutkinnon suorittajalla on katsottu olevan riittävä ammattitaito tutkinnon osasta, on hän valmis osoittamaan osaamisensa siitä. Tutkinnon osan suorittaminen aloitetaan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman laatimisella yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa. Suunnitelma tehdään Wilman lomakkeella, jonka tiedot tallentuvat Primuksen Näytöt-rekisteriin.

  Tutkintosuunnitelman laatiminen

  Tutkinnon vastuuhenkilö luo uuden suunnitelman Wilmassa tutkinnon suorittajan eHOPS:n kautta. Tämä tallentuu Näytöt-rekisteriin. Jos suunnitelman hyväksyjä on joku muu kuin tutkinnon vastuuhenkilö, lisätään hyväksyjä lomakkeelle kenttään "Hyväksyjä (=Tutkinnon vastuuhenkilö)".
  Uusi tutkinnon osan tutkintosuunnitelma näkyy nyt sekä tutkinnon suorittajalla että suunnitelman vastuuhenkilöllä Näytöt/Tutkintotilaisuudet-välilehdellä tutkinnon osan nimellä.

  Tutkinnon suorittaja klikkaa tutkinnon osan nimeä ja hänelle avautuu tutkintosuunnitelma profiililomakkeena. Näkymän oikeassa laidassa Lomakkeet-linkin alta valitaan Tutkinnon osan tutkintosuunnitelma-lomake täytettäväksi.

  Tutkinnon suorittaja suunnittelee tutkintotilaisuuden oman näkymänsä lomakkeella ja tallentaa tiedot. Tämän jälkeen vastuuhenkilö käy hyväksymässä suunnitelman omassa näkymässään Näytöt/Tutkintotilaisuudet / Tutkinnon osan nimi ja oikeassa reunassa Lomakkeet-linkin alta valitsee tähän tarkoitetun lomakkeen.

  Suunnitelman hyväksymisen jälkeen tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuudessa suunnitelmansa mukaisesti.

  Esimerkkilomakkeen tutkinnon osan tutkintosuunnitelmaan voit tallentaa täältä.

  Tutkintosuoritusten arviointi

  Tutkinnon osien arviointi voidaan tehdä kokonaisuudessaan Wilman kautta. Ope-edustajalle ja työpaikan arvioijille tehdään omat arviointilomakkeet Lomake-editorissa ja annetaan arviointilomakkeelle oikeudet oman osionsa kenttiin (arvosana ja arvioinnin perustelut).

  Lisäksi työnantaja- ja työntekijäarvioijat lisätään Työpaikkaohjaajat ja –arvioijat–rekisteriin ja heille annetaan Wilma-tunnukset riittävillä käyttöoikeuksilla.

  Näytöt–rekisterissä Työnantaja-arvioija lisätään kenttään "TA-arvioija" ja Työntekijäarvioija kenttään "TT-arvioija".
  Ope-edustajana toimiva arvioija lisätään kenttään "Näytön arvioija(opettaja)".

  Kolmikantaisen arviointiryhmän numeroarviointi tallennetaan "Arvosana"-kenttään, josta se sitten tulostuu tutkintotodistukseen. Kirjalliset perustelut arvioinnille kirjataan "Perustelut"-kenttään. Lisäksi tarkistetaan että Suoritettava laajuus- kentässä on valinta ”Koko näyttö”, joka tarkoittaa, että kyseinen tutkinnon osa on valmis ja se voidaan toimittaa tutkintotoimikunnan hyväksyttäväksi.

  Jos kolmikantainen arviointiryhmä koostuu eri henkilöistä, kuin tutkintosuorituksen arvioijat, lisätään arviointiryhmän edustajien nimet kenttiin "Tutkintosuorituksen arvioija", "Tutkintosuorituksen arvioija,TA-edustaja" ja "Tutkintosuorituksen arvioija,TT-edustaja". Nämä kentät ovat tekstikenttiä ja heille ei voida antaa Wilma-tunnuksia.

  Arviointiesitys

  Kolmikantaisen arviointiryhmän kokouksessa laaditaan tutkinnon suorittajakohtaisesti arviointiesitys kaikista samassa kokouksessa olleista tutkinnon osista. Tutkinnon suorittajakohtainen arviointiesitys tulostetaan ja annetaan tutkinnon suorittajalle allekirjoitettavaksi tiedoksi saaneena.

  Avainsanat: tutkinnon suorittaminen, suunnitelma, arviointiesitys, tutkintotoimikunta, kolmikanta