Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukiokoulutuksen ainevalinnat - syventävät kurssit

  Tilastokeskus kerää tietoa lukiolaisten syventävien kurssien valinnoista. Tässä artikkelissa ohjeistetaan kyselyssä tarvittavien tietojen hakeminen Primuksesta. Artikkelin esimerkeissä on opiskelijoiden valmistumisvuotena 2017.

  Valtakunnalliset syventävät kurssit, nuorten tuntijaon mukaan valmistuneet

  Avaa Primuksessa Opiskelijat-rekisteri. Kyselyn ensimmäisessä kohdassa kysytään nuorten tuntijaon mukaan valmistuneiden ainevalintoja, joten muodosta haku, joka hakee vain nuorten tuntijaon mukaan valmistuneet jättäen aikuisten tuntijaon mukaan valmistuneet haun ulkopuolelle. Hakuun rajataan 2017 valmistuneet opiskelijat sen kentän perusteella, johon on tallennettu päättötodistuksen antopäivä. Jos tieto on Lukion päättötodistus -kentässä, haetaan 2017 valmistuneet haulla
  Lukion päättötodistus= "*2017". On suositeltavaa tallentaa haku, koska saman haun pohjalta tehdään kyselyn toinen kohta.


  Kyselyssä kysytään ensin valtakunnallisten syventävien kurssien opiskelijamääriä. Avaa ensin Toiminnot / Koosteet / Jakaumat. Jakaumissa valitse kohdat Rekisteriruutuun haetut kortit ja Jakaumat. Ota myös rasti pois kohdasta Tulosta rivinumerot.

  Jakaumat syventävistä kursseista tehdään aineittain yksi kerrallaan. Ensimmäisenä kyselyssä on äidinkieli ja kirjallisuus, jonka syventävien kurssien valintamäärät saadaan seuraavasti:

  • Klikkaa hiirellä Tilastoitava kenttä -kohdan tyhjää kenttää.
  • Valitse hauksi Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi ja valitse avautuvassa ikkunassa omassa opintosuunnitelmassa oleva äidinkielen aine. Laajuustyypiksi valitaan opintoviikot. Kuvan esimerkissä äidinkielen aineen lyhenne on ÄI, jolloin valmis haku näyttää tältä: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(ÄI,Opintoviikot,lu syventävä kurssi). Kun haku on valmis, klikkaa Ok-painiketta.
  • Klikkaa hiirellä Laske-painiketta ja avautuvasta ikkunasta Esikatselu-painiketta.


  Tulosteen ensimmäisellä rivillä on lukumäärä niistä opiskelijoista, jotka eivät ole suorittaneet syventäviä kursseja äidinkielessä ja kirjallisuudessa (0 kurssisuoritusta). Toisella rivillä on lukumäärä niistä opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet yhden syventävän äidinkielen ja kirjallisuuden kurssin. Tulosteen rivien määrä riippuuu siitä, kuinka monta syventävää kurssia valitusta oppiaineesta on opsissa. Esimerkiksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa valtakunnallisia syventäviä kursseja on 3, joten enempää valintoja ei yhdelläkään opiskelijalla voi olla.

  Seuraavaksi kyselyssä kysytään filosofian syventävien kurssien määrää. Sulje esikatselu, jolloin näytöllä on taas aktiivisena Jakaumat-ikkuna, jossa näkyy Tilastoitava kenttä -kohdassa äsken tekemäsi äidinkielen syventävien kurssien haku. Klikkaa hakua ja sen jälkeen Tyhjää-painiketta. Hae filosofian syventävät kurssit vastaavanlaisella haulla: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(FI,Opintoviikot,lu syventävä kurssi) (muista valita kurssiksi opetussuunnitelmassanne oleva filosofian aine, tässä esimerkissä aineen lyhenteenä on FI). Klikkaa jälleen hiirellä Laske-painiketta ja avautuvasta ikkunasta Esikatselu-painiketta. Tulosteessa ovat filosofian syventäviä kursseja suorittaneiden opiskelijoiden määrät.

  Vastaavilla hauilla saat muidenkin kyselyssä olevien aineiden syventävien kurssien opiskelijamäärät haettua.

  Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit, nuorten tuntijaon mukaan valmistuneet

  Kyselyn toisessa kohdassa kysytään koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien opiskelijamääriä. Hae jälleen Opiskelijat-rekisterissä esiin vuonna 2017 nuorten tuntijaon mukaan valmistuneet opiskelijat, elleivät he ole jo valmiiksi haettuna rekisteriruutuun. Voit käyttää valmista hakua, jos tallensit sen ohjeen ensimmäisessä kohdassa.

  Tilastot haetaan samalla tapaa kuin kyselyn ensimmäisessäkin kohdassa. Avaa ensin Toiminnot / Koosteet / Jakaumat. Jakaumissa valitse kohdat Rekisteriruutuun haetut kortit ja Jakaumat. Ota myös rasti pois kohdasta Tulosta rivinumerot.


  Jakaumat koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista tehdään aineittain yksi kerrallaan. Ensimmäisenä kyselyssä on äidinkieli ja kirjallisuus, jonka koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien valintamäärät saadaan seuraavasti:

  • Klikkaa hiirellä Tilastoitava kenttä -kohdan tyhjää kenttää.
  • Aseta hauksi Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(ÄI,Opintoviikot,lu syventävä koulukohtainen kurssi)+Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(ÄI,Opintoviikot,lu soveltava koulukohtainen kurssi) ja klikkaa Ok-painiketta.
  • Klikkaa hiirellä Laske-painiketta ja avautuvasta ikkunasta Esikatselu-painiketta.

  Kuvassa olevan tulosteen ensimmäisellä rivillä on lukumäärä niistä opiskelijoista, jotka eivät ole opiskelleet yhtään äidinkielen syventävää tai koulukohtaista soveltavaa kurssia. Toisella rivillä on lukumäärä niistä opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet yhden äidinkielen syventävän tai soveltavan koulukohtaisen kurssin. Kolmannella rivillä on lukumäärä niistä opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet kaksi äidinkielen syventävää tai soveltavaa koulukohtaista kurssia.

  Vastaavilla hauilla saat muidenkin kyselyssä olevien aineiden koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien opiskelijamäärät haettua.

  Aikuisten tuntijaon mukaan valmistuneiden ainevalintatilastot

  Kyselyn kolmannessa ja neljännessä kohdassa tarvittavat tiedot haetaan samalla tavalla kuin ensimmäisessä ja toisessa kohdassakin tarvittavat tiedot. Erona on vain se, että Primuksessa haetaan ensin esiin vuonna 2017 aikuisten tuntijaon mukaan valmistuneiden kortit.

  Jos aikuisten tuntijaon mukaan valmistuneet ovat Primuksessa omassa koulussaan, voi heidät hakea esimerkiksi asettamalla hakuun koulu nimen. Hakuun yhdistetään valmistumisvuosi samalla tavalla kuin nuorten tuntijaon mukaan valmistuneillakin (ks. ohje kyselyn ensimmäiseen kohtaan).

  Aikuisten tuntijaon mukaan valmistuneet voi hakea myös esimerkiksi Opiskelijalaji-kentän perusteella, jos he ovat Primuksessa samassa koulussa kuin nuorten tuntijaon mukaan valmistuneet opiskelijat. Tähänkin hakuun täytyy yhdistää valmistumisvuosi.

  Valmistuneiden lukumäärät

  Kyselyn viidennessä kohdassa kysytään valmistuneiden lukumääriä erikseen nuorten ja aikuisten tuntijaon mukaan valmistuneiden osalta. Lukumäärät voi hakea monella eri tavalla, mutta helpoin tapa on hakea listaukseen ensin nuorten tuntijaon mukaan valmistuneet (esimerkiksi koulun, opsin tai opiskelijalajin perusteella). Jos opiskelijoilla on täytetty päivämääräkenttä Lukion päättötodistus, voidaan valmistumisvuosi hakea siitä. Esimerkiksi vuonna 2017 lukion päättötodistuksen saaneet haetaan haulla Lukion päättötodistus="*2017". Samalla tavalla voit hakea myös 2017 aikuisten tuntijaon mukaan valmistuneet.

  Valmistuneiden kurssimäärät

  Kyselyn kuudennessa kohdassa kysytään nuorten tuntijaon mukaan valmistuneiden kurssimääriä.


  Klikkaa opiskelijarekisterissä Hae-painiketta. Voit käyttää nuorten tuntijaon mukaan valmistuneiden hakemiseen samaa hakua kuin edellisessä kohdassa. Hakuun pitää yhdistää myös kurssimäärät.

  • 75-79 kurssia suorittaneet haetaan haulla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)>=75 JA Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)=<79
  • 80-84 kurssia suorittaneet haetaan haulla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)>=80 JA Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)=<84
  • 85 kurssia tai enemmän suorittaneet haetaan haulla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)>=85

  Kyselyn viimeisessä kohdassa kysytään aikuisten tuntijaon mukaan valmistuneiden kurssimääriä.

  Klikkaa opiskelijarekisterissä Hae-painiketta. Voit käyttää aikuisten tuntijaon mukaan valmistuneiden hakemiseen samaa hakua kuin viidennessä kohdassa. Hakuun pitää yhdistää myös kurssimäärät.

  • 44-49 kurssia suorittaneet haetaan haulla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)>=44 JA Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)=<49
  • 50-54 kurssia suorittaneet haetaan haulla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)>=50 JA Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)=<54
  • 55 kurssia tai enemmän suorittaneet haetaan haulla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)>=55