Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tulostusehdot todistuksissa

  Tässä artikkelissa ohjeistetaan, miten tulostusehtoja käytetään todistuksia tehdessä.

  Tulostusehtojen käyttö tulostuseditorissa

  Todistuksissa on yleensä erilaisia tulostusehtoja, joilla pystytään vaikuttamaan esimerkiksi siihen, mitä tietoja halutaan tulostaa, missä muodossa ja miltä ajalta. Tulostusehdoilla voidaan myös rajata, mitä tietoja ei haluta tulostaa. Tulostusehtoja tarvitaan keltapohjaisessa suoritustaulukossa, jossa ovat esimerkiksi arvosanat, aineiden nimet ja poissaolomäärät. Alla on esimerkkejä eri tulostusehdoista.

  Aineen nimi tulostuu vain, jos sitä on opiskeltu

  Todistukseen ei haluta tulostaa kaikkia aineita, joita opetussuunnitelma sisältää vaan vain ne aineet, joita opiskelija on opiskellut. Esim. uskontoa opiskelleen todistuksesta jätetään elämänkatsomustieto pois tulostusehdolla, joka tarkistaa, onko ainetta opiskeltu eli onko siitä olemassa arvosana. Kuvassa Tieto-kentässä oleva Kurssin tiedot()->Nimi tulostaa todistukseen aineen nimen, jos ehto Arvosana()->Arvosana<>"" toteutuu eli aineen arvosana ei ole tyhjä. Ehto tarkastetaan tässä esimerkissä opiskelijan opsista. Kuvan esimerkissä todistuksen ainelistaan tulostuu uskonto, koska siitä on arvosana, mutta elämänkatsomustieto ei tulostu, koska siitä ei ole arvosanaa. Tällainen ehto on tavallinen peruskoulun todistuksissa.

  Lukuvuosi alkaa ja kevätlukukausi alkaa - arvosanat todistukseen halutulta ajalta

  Yleensä välitodistukseen halutaan tulostaa vain ne aineet, joita on opiskeltu syyslukukauden aikana ja lukuvuositodistukseen ne aineet, joita on opiskeltu kevätlukukauden aikana.

  Välitodistuksissa aineiden nimet tulostavalla solulla on yleensä ehto Arvosana()->Arvosana<>"" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Lukuvuosi alkaa. Ehdon lopussa oleva Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Lukuvuosi alkaa tarkoittaa, että aineen nimi tulostuu vain, jos ainetta on opiskeltu kuluvan lukuvuoden aikana (suorituspäivämäärä on sama tai myöhempi kuin lukuvuoden alkamispäivämäärä). Lukuvuoden alkamispäivä katsotaan Koulun tiedot -rekisteristä. Arvosanat tulostavalla solulla on samanlainen ehto, jotta arvosanat tulostuisivat vain kuluvan lukuvuoden ajalta.

  Lukuvuositodistuksissa aineiden nimet tulostavalla solulla on yleensä ehto Arvosana()->Arvosana<>"" JA Viimeisin suoritus()>=Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa. Ehdon lopussa oleva Viimeisin suoritus>Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa tarkoittaa, että aineen nimi tulostuu vain, jos ainetta on opiskeltu kuluvan kevätlukukauden aikana (suorituspäivämäärä on sama tai myöhempi kuin kevätlukukauden alkamispäivämäärä). Kevätlukukauden alkamispäivä katsotaan Koulun tiedot-rekisteristä. Arvosanat tulostavalla solulla on samanlainen ehto, jotta arvosanat tulostuisivat vain kuluvan kevätlukukauden ajalta.

  Todistuksissa olevat Koulu-> ja Koulun tiedot-> eivät ole samanlaisia hakuja. Jos haussa on Koulu->, haetaan tieto opiskelijan kortin Koulu-kentässä olevasta koulusta. Jos kouluja on monta, haku huomioi kaikki kentät. On suositeltavaa käyttää hakua Koulu[1]->, joka katsoo aina ensimmäisellä rivillä olevaa koulua.

  Koulun tiedot-> toimii hieman eri tavalla. Pääkäyttäjällä Koulun tiedot-> katsoo oletuskoulun tietoja, joka yleensä on koulu, jonka korttinumero on 1 Koulun tiedot -rekisterissä, kuten kuvassa. Koulukohtaisilla käyttäjillä Koulun tiedot-> katsoo käyttäjän koulun tietoja. MultiPrimuksessa kannattaa käyttää Koulu[1]->-vaihtoehtoa, jotta todistuksiin tulostuu tiedot oikeasta koulusta eli opiskelijan kortin Koulu-kentän ensimmäisen rivin koulusta.

  Lukion jaksotodistuksen tulostusehdot

  Lukion jaksotodistuksissa kurssiarvosanat tulostavalla solulla on yleensä monta sisältöä, koska uudet arvosanat, vanhat arvosanat, valinnat ja valitsemattomat kurssit halutaan tulostaa eri tavalla.

  • Solun ensimmäisessä sisällössä oleva ehto Nykyinen päivämäärä-Suorituspäivämäärä()<"20" tarkoittaa, että jos nykyisen päivämäärän ja kurssin suorituspäivän välillä on vähemmän kuin 20 päivää, arvosana tulostetaan lihavoituna. Nykyinen päivämäärä on todistuksen tulostamispäivä ja suorituspäivä se päivä, jolloin arvosana on annettu. Lihavointi on asetettu tulostusehdon alapuolella olevalla lihavointipainikkeella. Kurssin suorituspäivämäärän voit tarkastaa viemällä hiiren opiskelijan opsissa kurssin päälle, jolloin suorituspäivämäärä tulee näkyviin. Jos arvosanan antamisesta on yli 20 päivää, tulostuu se vanhana arvosanana eli ilman lihavointia. Tulostusehtoon annetaan siis luku sen mukaan, kuinka vanhoja arvosanat ovat todistusten tulostamispäivänä. Luku voi kuitenkin olla maksimissaan jakson pituus päivinä, koska muuten edellisenkin jakson arvosanat voivat tulostua lihavoituina.
  • Solun toisessa sisällössä oleva ehto Arvosana()->Arvosana<>"" tulostaa arvosanan, jos arvosana on joskus annettu. Nämä arvosanat ovat siis aiemmissa jaksoissa tai edellisinä lukuvuosina annettuja arvosanoja, joita ei lihavoida.
  • Solun kolmannessa sisällössä oleva ehto Valinta()=Kyllä tulostaa kurssin kohdalle *-merkin, jos kurssi on valittuna opiskelijan opsissa.
  • Solun neljännessä sisällössä ei ole ehtoa, joten todistukseen tulostuu viiva kaikkien sellaisten kurssien kohdalle, joista ei ole annettu arvosanaa ja joita ei ole valittu.

  Solujen sisältöjen tulostusehdot tarkistetaan järjestyksessä. Tässä esimerkissä viivan tulostava sisältö on viimeisenä, sillä ensisijaisesti tulostetaan kurssin kohdalle arvosana tai valintamerkki *. Jos arvosanan tai valintamerkin tulostavan sisällön tulostusehdot eivät toteudu, tulostetaan neljäs sisältö eli viiva.

  Yleensä todistuksissa aineen nimen tulostavassa solussa on erilaisia ehtoja. Näitä ehtoja ei käytetä kurssitason soluissa, vaan ne laitetaan ainetason soluun, jossa kurssityypeiksi on valittu ainetason kurssityypit.

  • Valintoja (ov)()>"0" tarkoittaa, että aineen nimi tulostuu, jos siitä on valittuna enemmän kuin 0 kurssia eli vähintään 1 kurssi (1 ov).
  • Arvosanalukumäärä()>0 tarkoittaa, että aineen nimi tulostuu, jos vähintään yhdessä siihen kuuluvussa kurssissa on arvosana.
  • Viimeisin suoritus tarkoittaa opsissa aineen alla olevan kurssin suorituspäivää. Esimerkiksi ehto Viimeisin suoritus()>1.10.2013 tulostaa aineen nimen, jos jollain siihen kuuluvalla kurssilla myöhempi suorituspäivä kuin 1.10.2013.


  Kurssitason solussa (esimerkiksi solu, joka tulostaa lukion jaksotodistukseen kunkin kurssin arvosanan tai valintamerkin) on omat ehtonsa, joita ei käytetä ainetason solussa.

  • Jaksotodistuksessa kurssivalinnan merkki (*) tulostuu, jos ehto Valinta()=Kyllä toteutuu.
  • Suorituspäivä on päivämäärä, jolloin yksittäinen aineeseen kuuluva kurssi on suoritettu.

  Usein tulostusehdot ovat pitkiä ja monimutkaisia. Ehtoja voi kopioida solusta tai välilehdestä toiseen. Avaa tulostusehto hakuruudussa, klikkaa hakuriviä hiiren 2. painikkeella ja valitse "Kopioi haku leikepöydälle". Sen jälkeen siirry toiseen soluun tai toiselle välilehdelle ja avaa solun ehdon määritys. Sen jälkeen klikkaa jälleen hiiren 2. painikkeella ja valitse "Liitä haku leikepöydältä". Tämä on kätevä apu, jos esim. tarvitsee muuttaa vain yhtä tietoa pitkässä ehdossa.

  Lukion jaksotodistuksen muut suoritukset

  Lukion jaksotodistuksissa on usein mukana muut suoritukset eli esimerkiksi toisissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit. Muiden kurssien nimet tulostavalla solulla on ehto Lisätietoja()<>"" JA Muun suorituksen nimi()<>"", joka asettaa tulostumisen ehdoksi, että Lisätietoja- ja Kurssin nimi -kentät eivät ole tyhjiä. Nämä kentät löytyvät opiskelijan opsin alaosasta klikkaamalla Arvosanat-välilehdellä kurssin nimeä. Avautuvassa ikkunassa voit muokata näiden kenttien tietoja.