Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Koulusiirtojen valmistelut

  Ennen kuin oppilaita siirretään koulusta toiseen, on hyvä tarkistaa siirtoja tekevien henkilöiden käyttäjäoikeudet sekä Opiskelijalajit-rekisterin sisältö.

  Koulusiirtojen hallinnointi

  Siirtoja varten kannattaa tehdä kaksi uutta koulua: "Koulusiirrot" -niminen kouluasteelta toiselle siirtoja varten sekä "Koulutulokkaat" perusopetuksen aloittavia oppilaita varten. Näiden tarkoitus on kuvattu tarkemmin omassa ohjeessaan.

  Koulun tiedot -rekisterissä otetaan esille kaksi rastikenttää:

  • Opiskelijoiden hakeminen koulusta sallittu ja
  • Opiskelijoiden siirto kouluun sallittu.

  Jos alakoulut tai virasto saavat siirtää oppilaita yläkouluun, rastitaan yläkoululle Opiskelijoiden siirto kouluun sallittu. Jos yläkoulu tai virasto saa hakea alakouluista oppilaita, rastitaan alakouluille Opiskelijoiden hakeminen koulusta sallittu.

  Tulostearkisto näkyy muilla kouluilla -rastikentän avulla muut koulut saavat nähdä ja tulostaa oppilaan tulosteita, jolloin esim. yläkoulu pystyy tulostamaan oppilaan alakoulun aikaisia todistuksia.

  Siirrettävien oppilastietojen valinta


  Kun rekisterikortin kopio toimitetaan toiselle koululle, siihen ei tule mukaan automaattisesti kaikkia oppilastietoja vaan ainoastaan lähettävän koulun valitsemat tiedot. Yleensä lähetetään yhteystiedot ja sellaiset koulunkäyntiin liittyvät tiedot, joita toinen koulu tarvitsee suunnittelussaan: A1-kieli, tekninen vai tekstiilityö, erityisopetuksen tietoja tms.

  Ryhmä/luokka-kenttää sen sijaan ei lähetetä, koska luokka on koulukohtainen tieto. Jos oppilas siirtyy 8A-luokalta toisen koulun 8A-luokalle, kyseessä on eri luokka. Jos Ryhmä/luokka-kenttään jää lähettävän koulun samanniminen luokka, ei oppilas näy esim. Wilmassa oikean luokan oppilaslistassa.

  Lähetettävät tiedot valitaan Opiskelijarekisterin kenttäeditorissa. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella sellaista kenttää, jonka tieto halutaan lähettää toiselle koululle ja valitse ponnahdusvalikosta Kopioitava tieto. Kun rekisterikortti kopioidaan toiselle koululle, mukaan tulevat vain ne tiedot, jotka valittiin kopioitaviksi. Sivun kaikki kentät saa kerralla kopioitaviksi valitsemalla Muuta sivun kaikki kentät / kopioitaviksi. Kopioitavat kenttien nimet näkyvät kenttäeditorissa lihavoituna.

  Kopiointimääritys koskee vain niitä oppilaitoksia, jotka käyttävät samoja kenttäasetteluita eli samaa asettelukoulua - yleensä saman kouluasteen kaikkia kouluja. Määritä kopioitavat tiedot myös muihin asetteluihin, esim. yläkoulun asetteluun ne kentät, jotka kopioidaan, kun oppilaat siirretään lukiolle.

  Jos esim. kunnan 5 alakoulua käyttävät kaikki "xAsettelut alakoulu" -nimisiä asetteluita, tulee kopiointimääritykset tehdä tähän kouluun. Jos yhdellä erityiskoululla on omat kenttäasettelunsa, tulee sille koululle määritellä kopioitavat tiedot erikseen.

  Asettelukoulua päästään vaihtamaan ylläpitäjän tunnuksilla Käyttäjätunnukset-rekisterissä. Kenttään Kenttien asettelut koulusta vaihdetaan tiedoksi aina se asettelukoulu, johon halutaan täydentää kopioitavia tietoja.

  Wilma-tunnusten kopiointi

  Wilma-tunnusten halutaan yleensä säilyvän samoina, vaikka oppilas vaihtaa koulua. Huoltajien ja oppilaiden Wilma-tunnukset kannattaa asettaa kopioitaviksi tiedoiksi.

  Vanhantyyppisillä huoltajatunnuksilla Wilmassa näkyy kopioinnin jälkeenkin vain oppilaan nykyisen koulun asiat, ei suunnitteluoppilaan rekisterikorttiin liittyvät. Sen sijaan uudentyyppisillä tunnuksilla Wilmassa näkyy sekä nykyisen että tulevan koulun asiat, ellei tätä erikseen estetä. Esto tehdään tunnuksen alkamis- ja päättymispäivien avulla. Päivämäärät täytetään sekä nykyisen koulun kortille että suunnitteluoppilaan kortille (kopio).

  Päivämäärät täytetään opiskelijarekisterissä kenttiin

  • Käyttäjätunnuksen voimassaolo alkaa
  • Käyttäjätunnuksen voimassaolo päättyy
  • Huoltajan tunnuksen voimassaolo alkaa ja
  • Huoltajan tunnuksen voimassaolo päättyy.

  Nykyisen koulun rekisterikortille merkitään päättymispäiväksi esim. kesäkuun viimeinen päivä ja tulevan koulun (suunnitteluoppilaan) kortille alkamispäiväksi heinäkuun ensimmäinen päivä. Yhtä hyvin voi käyttää lukuvuoden päättymis- ja alkamispäiviä - pääasia, ettei suunnitteluoppilaaseen liittyvän tunnuksen voimassa olo ala liian aikaisin.

  Primuksen versiossa 4.43 ja sitä uudemmissa päivämäärät kysytään jo rekisterikortteja kopioidessa, jos käyttäjätunnus on valittu kopioitavaksi kentäksi.

  Opiskelijalajien käyttö

  Primuksessa oppilaalla voi oletuksena olla vain yksi rekisterikortti. Koulusiirtojen aikaan kortteja tarvitaan kuitenkin usein kaksi: alkuperäinen vanhalle koululle, ja sen kopio uudelle koululle. Kahden kortin tekeminen sallitaan opiskelijalajien avulla. Opiskelijalaji kertoo oppilaan opintojen "statuksen" kyseisessä koulussa: hän voi olla varsinainen oppilas (opiskelijalaji "peruskoulun oppilas") tai hän voi olla tuleva oppilas (opiskelijalaji "suunnitteluoppilas").

  Kunta voi päättää itse, millaisia opiskelijalajeja käytetään. Opiskelijalajit perustetaan Primuksen Opiskelijalajit-rekisterissä. Tänne tehdään tarvittavat lajit, esim. Peruskoulun oppilas, Lukion opiskelija, Suunnitteluoppilas ja Valmistunut opiskelija.

  Sallitaan useampi opiskelijakortti -kentän avulla määritetään, missä tilanteissa oppilaalla voi olla useampia rekisterikortteja. Oppilas voi olla yhtä aikaa toisessa koulussa varsinaisena oppilaana ja toisessa koulussa suunnitteluoppilaana, tai hän voi olla yhtäaikaa varsinaisena opiskelijana lukiossa ja aineopiskelijana aikuislukiossa. Hän ei kuitenkaan voi olla yhtä aikaa esim. kahden eri peruskoulun varsinainen oppilas tai yhtä aikaa peruskoulun ja lukion varsinainen oppilas.

  • Päätoimista opiskelua tarkoittaville opiskelijalajeille EI rastita tätä kenttää. Käytännössä rasti jätetään pois vain lajeilta "Peruskoulun oppilas" ja "Lukion opiskelija".
  • Tulevaa, osittaista tai rinnakkaista opiskelua tarkoittaville lajeille tämä kenttä rastitaan. Koulusiirtojen osalta kyse on lähinnä lajista "Suunnitteluoppilas".

  Opiskelijalaji on tärkeä myös tilastoinnissa. Sen avulla saadaan suunnitteluoppilaat pois oppilasmäärä- ja ainevalintatilastoista, ja oppilaat tulevat mukaan oikean kouluasteen tilastoon ja kuntatasolla vain kertaalleen.

  Oppilaan kaksi korttia

  Kun opiskelijalajit on luotu, merkitään oppilaiden nykyisen koulun rekisterikorteille Opiskelijalaji-kenttään oikea laji, esim. "Peruskoulun oppilas".

  Kun kortit kopioidaan, pyytää Primus antamaan kopioille jonkin opiskelijalajin. Kopioon valitaan lajiksi esim. "Suunnitteluoppilas" tai muu sellainen laji, jolle on sallittu useampi rekisterikortti. Kopioon tuleva laji on oppilaan opiskelijalaji uudessa koulussa, alkuperäisessä kortissa säilyy nykyinen opiskelijalaji.

  Aiheeseen liittyen: