Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin toisen lukion kautta

  YTL:lle lähetettäviin osallistujatietoihin voidaan ottaa mukaan sellaisia kokelaita, jotka eivät ole Primuksessa kirjoilla ilmoittavassa lukiossa. Näin eri lukioiden kokelaat saadaan ilmoitettua samalla koulunumerolla. Tämä on tarpeellista esimerkiksi silloin, kun jonkin lukion kokelaat ilmoitetaan toisen lukion kautta tai kun yhdistelmätutkintoa suorittavat opiskelijat ovat Primuksessa kirjoilla toisessa koulussa kuin ilmoittavassa lukiossa.

  Tällaisten opiskelijoiden ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin hoidetaan normaaliin tapaan heidän omassa koulussaan, mutta ennen kokelasnumerointia ja osallistujatietojen lähetystä YTL:lle heidät vaihdetaan tilapäisesti ilmoittavan lukion opiskelijoiksi. Kun kokelasnumerointi on tehty ja osallistujatiedot on lähetetty YTL:lle, tilapäisesti lukiossa kirjoilla olevien koulu vaihdetaan takaisin alkuperäiseksi.

  Koulun vaihtaminen tilapäisesti ilmoittamista varten

  • Hae ensin Opiskelijat-rekisterissä esiin ne ylioppilaskirjoituksiin ilmoitettavat opiskelijat, joille koulutieto vaihdetaan (eli ne opiskelijat, jotka ilmoitetaan muun kuin oman koulunsa kautta).
  • Laita opiskelijoille rasti Hakuapu 1 -kenttään tai vastaavaan kenttään, joka ei ole ennestään käytössä opiskelijakorteilla (kentän saa esiin Kenttäeditorista). Kentän rastiminen ei vaikuta osallistujatietojen lähetykseen, mutta siten voidaan helpommin erotella toisistaan ilmoittavan lukion varsinaiset opiskelijat ja tilapäisesti kirjoilla olevat, mikä on tarpeellista osallistujatietojen lähettämisen jälkeen.
  • Vaihda opiskelijoille Koulu-kentän 1. rivin kouluksi ilmoittava lukio. Siten opiskelijat siirretään tilapäisesti ilmoittavan lukion opiskelijoiksi.
  • Hae seuraavaksi esiin kaikki opiskelijat, jotka ilmoitetaan ylioppilaskirjoituksiin. Mukana on nyt siis ilmoittavan lukion kokelaiden lisäksi myös ne kokelaat, joille koulutieto on vaihdettu.
  • Tee kokelasnumerointi kaikille ilmoitettaville kokelaille ja tee tiedonsiirto valikosta Tiedonsiirrot / Ylioppilastutkinto / Ilmoittautumistiedot YTL:lle (ks. ohje tiedonsiirtoon).
  • Kun osallistujatiedot on lähetetty YTL:lle, hae esiin ne opiskelijat, joille koulutieto vaihdettiin ennen kokelasnumerointia ja osallistujatietojen lähetystä. Vaihda näille opiskelijoille Koulu-kenttään takaisin heidän oikea koulunsa. Nämä opiskelijat löytää esimerkiksi haulla Hakuapu 1=Kyllä (jos täytit tuon kentän aiemmassa vaiheessa).

  Huom! Kun YTL myöhemmin lähettää ylioppilaskokeiden suoritustiedot CSV-tiedostona, täytyy sama koulunvaihto tehdä uudelleen toisesta koulusta ilmoitetuille kokelaille. Koulunvaihto tehdään ennen kuin YTL:n lähettämät tiedot luetaan Primukseen, muuten tiedot eivät tallennu toisesta koulusta ilmoitetuille kokelaille. YTL:n lähettämän tiedoston Primukseen lukemisen jälkeen koulutiedon voi jälleen vaihtaa alkuperäiseksi.

  Yo-kokeiden laskutuksen osalta on huolehdittava, että laskutettavien opiskelijoiden kortit ovat oikeassa koulussa, kun laskut muodostetaan (ks. yo-laskutuksen ohje).

  Avainsanat: Yhdistelmäopiskelijat, YTL tiedonsiirto, toinen lukio, yo-kirjoitukset, 13878

  Päivitetty: 29.1.2014