Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sama arviointikirja koko lukuvuodelle

  Yleistä

  Kurren versiossa 7.18 ja sitä uudemmissa on toiminto, jonka avulla ryhmällä voi olla sama arviointikirja koko lukuvuoden ajan. Toimintoa suositellaan erityisesti peruskouluille, sillä toimintoa käyttämällä väliarviointien aikaan ei Kurressa tarvitse muodostaa uusia arviointikirjoja ryhmille. Toiminnon käyttö edellyttää, että opetus on Kurressa aineina. Jos opetus on kursseina, täytyy ryhmät ja arviointikirjat muodostaa aineista erikseen syys- ja kevätlukukaudelle.

  Toiminnon voi ottaa käyttöön myös niissä Kurre-tiedostoissa, jotka on tehty Kurren 7.18-versiota vanhemmalla versiolla. Ennen arviointikirjojen muodostamista on käytössä kuitenkin oltava vähintään versio 7.18.

  Valmistelut

  Primus

  Ota Arviointi-rekisterissä esiin seuraavat kentät:

  • Arviointien alkamispäivät
  • Arviointien päättymispäivät
  • Arviointien kurssit

  On suositeltavaa ottaa esiin lisäksi myös seuraavat kentät:

  • Alkuperäinen arviointikirja
  • Arviointikerrat

  Kurre

  • Tee tavanomaiset työjärjestyksen suunnitteluun liittyvät toimenpiteet ennen arviointikirjojen muodostamista. Ks. Peruskoulun työskentelyjärjestyksen ohje.
  • Siirrä tiedonsiirtovaiheessa opetus aineina Kurreen eli rasti kenttä Siirrä aineet kurssien sijaan tiedonsiirron asetuksissa.
  • Jos tiedonsiirto tehdään Kurren kautta, Kurre kysyy tiedonsiirron jälkeen, otetaanko aineittaisten ryhmien arviointikerrat -toiminto käyttöön. Valitse ”Ota toiminto käyttöön” ja klikkaa Ok-painiketta.
  • Jos toimintoa ei oteta käyttöön tiedonsiirron yhteydessä, sen voi vaihtoehtoisesti ottaa käyttöön rastimalla Yleiset asetukset -ikkunasta kentän Aineittaisten ryhmien arviointikerrat -toiminto käytössä.
  • Toiminnon käyttöönoton jälkeen Kurre-tiedoston Kurssit- ja Ryhmät-välilehdillä on uusi sarake Arviointikerrat. Jos sarake ei näy, kirjaudu Kurreen uudelleen.

  Huom. Kun toiminto on otettu käyttöön ja yksikin arviointikirja on muodostettu, et voi enää ottaa toimintoa pois käytöstä työjärjestyksestä. Vastaavasti et voi ottaa toimintoa käyttöön kesken työjärjestyksen teon, jos olet tehnyt yhdenkin arviointikirjan käyttämättä toimintoa.

  Arviointikertojen määrä aineissa


  Kurre yrittää ennustaa kursseille oikeat arviointikertamäärät. Jos ops-puussa on merkitty vuosiluokalle jollekin aineelle kaksi kurssia, Kurre ehdottaa sen mukaan arviointikertojen määräksi kahta. Valinnat kuitenkin huomioidaan: jos kaikilla oppilailla on valittuna aineesta esim. vain syksyn kurssi, Kurre ehdottaa arviointikertojen määräksi yhtä.

  Tarkista Kurssit-välilehdeltä, että aineilla on oikeat arviointikertojen määrät Arviointikerrat-sarakkeessa. Jos esimerkiksi 7. luokan matematiikka arvioidaan syksyllä ja keväällä, sarakkeessa täytyy olla 2.

  Jos arviointien määrä ei ole oikea, ota Näytä / Valitse näkyvät sarakkeet -toiminnon kautta Kurssit-välilehdelle esiin sarake Arviointikertojen lkm ja syötä siihen oikea arviointien määrä. Ota sarake esiin vain, jos arviointien määrä täytyy muuttaa.

  Huom. Lyhytkursseille ei tarvitse merkitä arviointikertoja, niiden osalta Arviointikerrat-sarake jää tyhjäksi. Lyhytkurssien arviointikirjat muodostetaan Ryhmät-välilehdellä Muodosta arviointikirjat -toiminnolla. Lyhytkurssien arviointikirjoihin ei muodostu arviointikertoja.

  Jaksojärjestelmän luominen

  Olemme luoneet erillisen ohjeen, josta voit katsoa apua oikeanlaisen jaksojärjestelmän luomiseen juuri oman koulunne arviointikäytäntöjen mukaisesti. Ohjeessa on myös selitetty perusperiaatteet jaksojärjestelmien ja arviointikertojen toiminnasta. Ohjeeseen kannattaa tutustua ennen jaksojärjestelmien luomista. Sieltä löytyy myös vinkkejä tilanteeseen, jossa halutaan määritellä arviointikerrat oppituntien määrän mukaisesti. Kun olet katsonut tuosta ohjeesta apua jaksojärjestelmän luomiseen, voit jatkaa työskentelyä tämän ohjeen mukaisesti.

  Alapuolella on selitetty, miten yleensä peruskoulussa luodaan jaksojärjestelmät. Jos tämä tapa soveltuu oppilaitoksellenne, voit jatkaa suoraan tämän ohjeen mukaisesti eteenpäin tarkemmin katsomatta yllä mainittua erillistä ohjetta.

  Jaksojärjestelmät-välilehdellä on oltava jaksojärjestelmä, jossa on kurssin arviointikertoja ja arviointipäivämääriä vastaavat jaksot. Yksi jaksojärjestelmä riittää, kun koulun jaksojärjestelmässä on esimerkiksi kaksi jaksoa, Syksy ja Kevät, ja aineiden arvioinnit tehdään molempien jaksojen lopussa tai pelkästään syksyllä tai keväällä.

  Viereisen kuvan jaksojärjestelmällä saisi muodostettua oikeanlaiset arviointipäivämäärät ryhmille, joita opetetaan koko lukuvuoden ajan, ja ryhmille, joita opetetaan vain syksyllä tai vain keväällä.

  Vinkki: Arviointikertoja varten tehtävät jaksojärjestelmät voi luoda joko Jaksojärjestelmät-välilehdellä tai Ryhmät-välilehdellä Arviointikerrat-sarakkeen alasvetovalikosta valitsemalla Luo uudet arviointikerrat. Ryhmät-välilehden kautta ne saa luotua hieman nopeammin, sillä näkymään voi täyttää vain välttämättömät tiedot ja Kurre nimeää jaksojärjestelmän automaattisesti ("Arviointikertoja"-nimellä).

  Arviointien päivämäärät ryhmille

  Jos jaksotus tehdään ennen arviointikirjojen muodostamista, arvioinnin päivämäärät näkyvät automaattisesti vihreällä värillä Ryhmät-välilehden Arviointikerrat-sarakkeessa.

  Jos jaksotusta ei tehdä ennen arviointikirjojen muodostamista, täytyy ryhmien arviointikerroille valita päivämäärät:

  • Maalaa ryhmät, joista haluat muodostaa arviointikirjat.
  • Valitse Arviointikerrat-sarakkeeseen vetovalikosta tieto, jossa on arviointikertojen lukumäärä sekä päivämäärät, jolloin arvioinnit päättyvät. Tiedot näkyvät mustalla värillä, koska ne on valittu käsin.

  Arviointikirjojen muodostaminen

  Kun Ryhmät-välilehden Arviointikerrat-sarakkeessa on arviointikertojen lukumäärät ja päivämäärät, voi arviointikirjat muodostaa:

  • Maalaa ryhmät, joista haluat arviointikirjat muodostaa, klikkaa hiiren 2. painikkeella ja valitse ”Muodosta arviointikirjat”.
  • Jos olet tehnyt vain yhden jaksojärjestelmän, jota käytetään sekä jaksotukseen että arviointikertojen määrittelyyn, se on automaattisesti valittuna Jaksojärjestelmä-kentässä. Jos taas olet tehnyt erilliset jaksojärjestelmät jaksotusta ja arviointikertoja varten, valitse kenttään arviointikerroille tehty jaksojärjestelmä.
  • Jakso-kenttään voidaan jättää pelkkä viiva (-). Näin muodostetaan kerralla arvointikirjat niiden aineiden ryhmille, joita opetetaan koko lukuvuosi (esim. matematiikka), ja niiden aineiden ryhmille, joita opetetaan vain syksyllä tai keväällä (esim. biologia). Näin Kurressa ei luoda uusia arviointikirjoja enää missään vaiheessa lukuvuotta.
   • Jos kuitenkin haluat jättää vain keväällä opetettavien ryhmien arviointikirjat vielä tässä vaiheessa luomatta, valitse Jakso-kenttään syksyn jakso. Näin muodostetaan aluksi arviointikirjat niiden aineiden ryhmille, joita opetetaan koko lukuvuosi, ja niiden aineiden ryhmille, joita opetetaan vain syksyllä. Kun sitten myöhemmin teet vain keväällä opetettaville ryhmille arviointikirjat, valitse silloin kenttään kevään jakso.
  • Valitse Siirtotapa-kenttään ”Luo puuttuvat ja päivitä olemassa olevat”.
  • Kun asetukset ovat kunnossa, klikkaa Muodosta-painiketta.
  • Tarkista, että arviointikerrat ja päivämäärät ovat oikein (ks. viereinen kuva). Jos jotain kurssia ei tunnisteta tai se on väärän arviointikerran kohdalla, tee tarvittavat korjaukset ennen kuin muodostat arviointikirjat.

  Huom. Jos ryhmälle ei ole valittu Arviointikerrat-sarakkeeseen tietoa ja yrität muodostaa arviointikirjaa, Kurre näyttää asiasta huomautuksen uudessa ikkunassa. Samassa ikkunassa voit määrittää ryhmälle arviointikerrat ja jatkaa arviointikirjojen muodostamista. Tämä ei kuitenkaan koske lyhytkursseja, joilla Arviointikerrat-sarake on joka tapauksessa tyhjä.

  Arviointikirjojen päivittäminen

  Jos Kurressa tehdään muutoksia ryhmään (esimerkiksi opettaja vaihtuu tai opiskelija keskeyttää kurssin), täytyy arviointikirjat muodostaa uudelleen. Tämän voi tehdä riippumatta siitä, missä vaiheessa lukuvuosi on menossa.

  • Älä poista Arviointi-rekisteristä ryhmille jo tehtyjä arviointikirjoja ennen arviointikirjojen päivitystä.
  • Muodosta Kurressa arviointikirjat uudelleen niin, että Siirtotapa-kentässä on asetus "Päivitä olemassa olevat".
  • Kaikki muutokset kohdistuvat aktiivisiin ja tuleviin arviointikertoihin. Jos esimerkiksi opettaja vaihtuu keväällä ja arviointikirjat muodostetaan uudelleen, Primuksen arviointikirjaan tulee uusi opettaja vain kevään ryhmälle, kun taas syksyn ryhmän arviointikerrassa näkyy edelleen vanha opettaja.
  • Tarkista arviointikirjoja päivittäessä, että arviointikerrat ja päivämäärät ovat oikein. Jos jotain kurssia ei tunnisteta tai se on väärän arviointikerran kohdalla, tee tarvittavat korjaukset ennen kuin päivität arviointikirjat.

  Arviointikirjojen tiedot Arviointi-rekisterissä


  Muodostetut arviointikirjat ovat Primuksessa Arviointi-rekisterissä. Arviointikirjassa on tieto siitä, kuinka monta kertaa arviointi tehdään aineesta lukuvuoden aikana. Aineen ensimmäisen arviointikerran päivämäärät ovat Alkamispäivä- ja Päättymispäivä-kentissä ja arvioitava kurssi on Kurssi-kentässä.

  Tulevat, lukuvuoden aikana jäljellä olevat arviointikerrat ovat kentissä Arviointien alkamispäivät, Arviointien päättymispäivät ja kurssitieto kentässä Arviointien kurssit.

  Arviointikirjojen toimeenpano

  Toimeenpanon yhteydessä muodostuu uusi arviointikirja, johon siirtyy talteen toimeenpannun arvioinnin tiedot. Älä arkistoi sitä, jos haluat jättää Wilmaan mahdollisuuden tehdä myöhemmin muutoksia kyseiseen arviointiin. Toimeenpantua arviointia voi kuitenkin tarkastella Wilmassa, vaikka sen arviointikirjan arkistoisikin. Toimeenpanon yhteydessä alkuperäisen arviointikirjan arviointitaulukko tyhjenee, ja siihen täytetään uudet arvosanat seuraavan arviointikerran aikaan. Alkuperäistä arviointikirjaa ei siis pidä arkistoida ennen kuin vasta lukuvuoden lopussa, kun arviointikirjaa ei enää tarvita.

  Alkuperäisessä arviointikirjassa, josta toimeenpano tehtiin, siirtyy tiedot tulevien arviointien kentistä nykyisen arvioinnin kenttiin, ja saman arviointikirjan käyttö jatkuu siis edelleen. Jos arviointikirjasta toimeenpantiin esimerkiksi 7. luokkalaisten syyslukukauden matematiikka, siinä on nyt arvioitavana 7. luokkalaisten kevätlukukauden matematiikka.

  Toimeenpanon voi tehdä ilman arvosanaakin, jos Koulun tiedot -rekisterissä on rastittu kenttä Salli toimeenpano ilman arvosanaa. Tämä on tarpeellista, jos syyslukukauden lopuksi käydään arviointikeskustelu arvosanan antamisen sijaan.

  Viereisessä kuvassa on arviointikirja toimeenpanon jälkeen: Kentissä Alkamispäivä, Päättymispäivä ja Kurssi on nyt seuraavan arvioinnin päivämäärä- ja kurssitiedot. Vastaavasti kentät Arviointien alkamispäivät, Arviointien päättymispäivät ja Arviointien kurssit ovat nyt tyhjinä, eli muita arviointikertoja ryhmällä ei enää ole.

  Samaan ryhmään kuuluvien arviointikirjojen välillä voi liikkua Alkuperäinen arviointikirja- ja Arviointikerrat-kentissä olevien tietojen avulla: klikkaa kentässä näkyvää tietoa hiiren 2. painikkeella ja valitse Avaa rekisteri.

  Arviointikirjan näkyminen Wilmassa


  Opettajalla näkyy Wilmassa Ryhmät-sivulla Nykyiset ryhmät -välilehdellä aktiivisena oleva arviointikerta. Kun arviointikerran päättymispäivä on mennyt, se siirtyy Menneet ryhmät -välilehdelle. Kun syksyn arviointi toimeenpannaan joulukuussa, ilmestyy kevään ryhmä Tulevat ryhmät -välilehdelle, ja kun kevätlukukausi alkaa, ryhmä siirtyy tulevista ryhmistä nykyisiin ryhmiin. Siten kevään ryhmälle voi merkitä poissaoloja ym. merkintöjä välittömästi kevätlukukauden alettua.

  Wilman Arviointi-sivulla näkyy opettajalle omina välilehtinään samaan kurssiin kuuluvat arviointikerrat koko lukuvuodelta. Tulevia arviointikertoja ei voi kuitenkaan etukäteen muokata, ne ovat vain tiedoksi. Jo annettuja ja toimeenpantuja arvosanoja voi muokata, jos opettajalla on rastittuna Opettajat-rekisterissä kenttä Oikeus muokata toimeenpantuja arviointeja ja jos kyseisen arviointikerran arviointikirjaa ei ole arkistoitu.

  Kokeet, tuntimerkinnät ja tuntipäiväkirja


  Kun käytössä on sama arviointikirja koko lukuvuoden ajan, opettajat voivat merkitä Wilmassa jo syksyllä kokeita, tuntimerkintöjä ja tuntipäiväkirjamerkintöjä koko lukuvuodelle. Jos opettaja jo syksyllä tietää esimerkiksi kevään koepäivämäärän, hän voi merkitä sen Wilmassa etukäteen. Kun syksyn arviointikerta toimeenpannaan, keväälle etukäteen merkityt kokeet ja tuntipäiväkirjamerkinnät siirtyvät kevään ryhmän arviointikertaan automaattisesti. Kun kevätlukukausi alkaa, opettaja näkee syksyllä etukäteen merkitsemänsä tiedot nykyisen kevään ryhmänsä sivulla (ks. kuva).

  Väliarvioinnin toimeenpanon yhteydessä muodostuvaan arviointikirjaan, johon syksyn arviointikerran tiedot jäävät talteen, siirretään syksyn arvosanojen lisäksi syksylle kirjatut kokeet, tuntimerkinnät ja tuntipäiväkirjamerkinnät. Jos opettaja haluaa keväällä tarkastella Wilmasta syksyn koearvosanoja ja tuntipäiväkirjan merkintöjä, hän näkee ne avaamalla Ryhmät-sivun Menneet ryhmät -välilehdeltä syksyn arviointikerran.

  Formatiivinen arviointi

  Mikäli koulussa tehdään formatiivista arviointia ja arviointikirjat on luotu arviointikertoja käyttäen, näkyy Wilmassa kevätlukukaudellakin syyslukukaudella tehdyt arvioinnit. Wilmassa yhdistyy samaan edistymiskaavioon syksyn ja kevään formatiivinen arviointi.

  Syksyllä tehtyjen arviointien näkyminen keväällä Wilmassa edellyttää, että kevään arviointikirjalla on Arviointi-rekisterissä viittaus syksyn arviointikirjaan kentässä Arviointikerrat.