Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamisen tunnustaminen (AHOT) korkeakouluissa

    Osaamisen tunnustamisella viitataan sekä opintojen hyväksilukemiseen että aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen (ahot). Osaamisen tunnustamista voidaan antaa joko Primuksen tai Wilman kautta.