Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Pääkäyttäjän rooli

  Visma InSchool -ohjelmat ovat monipuolisia ja pitkälti asiakkaan räätälöitävissä sopimaan eri käyttötarpeisiin. Ohjelmien tarjoamien mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen edellyttää käytön kokonaisvaltaista suunnittelua.

  Pääkäyttäjällä on tässä tärkeä rooli. Sisällöllisen pääkäyttäjän työhön voi perinteisten ylläpito- ja ohjeistustehtävien lisäksi kuulua ohjelmien informaatiohallintoon ja -suunnitteluun liittyviä tehtäviä.

  Asiakkaidemme käytännön kokemuksen mukaan seuraavanlainen pääkäyttäjäresursointi on toimiva:

  Sisällöllinen pääkäyttäjä

  • Hallitsee ohjelmaosaamisen sekä oppilaitoksen koulutusprosessit/koulutoimen prosessit.
  • Suunnittelee ja ohjeistaa ohjelmien käyttöä sekä ylläpitää ja kouluttaa ohjelmia.

  Tekninen pääkäyttäjä

  • Huolehtii palvelinten toiminnasta ja teknisistä asetuksista.
  • Vastaa ohjelmien päivityksistä ja varmuuskopioinneista.

  Tukihenkilö

  • Toimii käyttäjien tukihenkilönä.
  • Osallistuu käyttöön liittyvien ominaisuuksien ylläpitoon ja kehittämiseen.

  Sivun alalaidassa olevasta liitteestä löydät tarkemmat tehtäväkuvaukset eri rooleille. Samalla henkilöllä voi olla monta roolia, ja on suositeltavaa, että pääkäyttäjillä on myös varahenkilöt.

  Muut yhteyshenkilöt

  Tietoturvan vuoksi on tärkeää, että asiakastukemme opastaa ohjelmien käytössä vain organisaation tai oppilaitoksen nimeämiä henkilöitä. Tämän takia on hyvä ilmoittaa Visma InSchoolin asiakasrekisteriin myös muut sellaiset henkilöt jotka eivät toimi pääkäyttäjinä tai tukihenkilöinä, mutta jotka säännöllisesti ovat yhteydessä tukipalveluumme, esimerkiksi rehtorit ja koulusihteerit.

  Asiakasrekisteriin merkityt yhteyshenkilöt vastaanottavat myös kouluastettaan koskevat ajankohtais- ja koulutustiedotteemme, ellei toisin ole sovittu.

  LiiteKoko
  Suositus pääkäyttäjärooleista.pdf65.34 Kt