Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutke 2 - yleistä ( 2015)

  Tutkintouudistuksen vaikutus Primuksessa

  HUOM: useimmat toiminnot vaativat Primuksen version 4.49, joka julkaistaan kesäkuussa 2015

  Ammatillisten tutkintojen tutkintouudistus vaikuttaa opiskelijahallinto-ohjelmiin monilla tavoin:

  • Uudistus tulee voimaan 1.8.2015 kaikille opiskelijoille.
  • Tutkintojen perusteet uudistuivat ja siksi tehdään uudet opetussuunnitelmat myös Primukseen.
  • Tutkintojen tietoja voidaan hakea ePerusteet-rajapinnasta sähköisesti Primukseen: Tutkintojen koodit, tiedot, ammattitaidon osoittamistavat ja ammattitaitovaatimukset voidaan jatkossa siirtää ePerusteet-rajapinnasta suoraan Primukseen.
  • Opintojen laajuudet vaihtuvat opintoviikoista osaamispisteiksi (ops-perusteiset) ja osa tutkinnon osien nimistä muuttuu.
  • Myös todistusmallit uudistuvat.
  • Osaamisalat vaihtuvat koulutusohjelmien tilalle myös ops-perusteisissa tutkinnoissa.
  • Aiemmat suoritukset viedään uuteen opsiin osaamisen tunnustamisena opetushallituksen ohjeen mukaan. Nämä pitää erottaa varsinaisesta osaamisen tunnustamisesta (esim. kurssityypillä).
  • Tilastoinnissa tullaan kysymään opintoviikkoja kevään 2015 osalta ja osaamispisteitä syksyn 2015 osalta (ops-perusteiset tutkinnon suorittaneet). Ammattiosaamisen näyttöjen tietoja ei enää kysytä ops-perusteisilta tutkinnon suorittaneilta tilastokeskuksen tammi-helmikuun tilastossa.

  Suosittelemme tutkinnon osien alle laitettaviksi pienempiä osa-alueita/aputasoja helpottamaan mm. oppimisen arviointia, opintojen etenemisen seurantaa ja työnsuunnittelua. Perusteluja sille löytyy Tutkintouudistus 2015 huomioita-ohjeesta. Primuksessa kannattaa ottaa varmuuskopiot esim. kevätarviointien jälkeen, ennen suoritusten siirtämistä uuteen opetussuunnitelmaan. Lisäksi tallennetaan tulostearkistoon opiskelijoiden todistukset ja opintosuoritusotteet.

  Primuksessa huomioitavaa

  • Osaamispisteet-kenttä on tehty Kurssit/Opetustarjonta-rekisteriin. Siihen liittyviä funktioita löytyy lisäksi esimerkiksi opiskelijarekisteristä, hakuruudusta ja tulostuseditorista (Laajuus.Laajuustyyppi(Osaamispisteet)).
  • Lisäksi huomioidaan osaamispisteet kentässä Näytä kurssien laajuudet sekä Työssäoppiminen- ja Osaamisen tunnustaminen -rekistereissä on Laajuus osaamispisteinä.
  • Opiskelijarekisterissä, ops-puun viereisellä info-alueella voi jatkossa valita näkymän myös osaamispisteinä (Hiiren kakkospainike ja Näytä Osaamispisteinä). Osaamispisteet saa myös Wilmaan näkyviin. Osaamispisteet saadaan siirrettyä tarvittaessa myös Kurreen.

  • Opintoviikot voi muuntaa osaamispisteiksi Kurssit/Opetustarjonta-rekisterissä helposti Primusten välisellä tiedonsiirrolla, jos halutaan käyttää vanhoja kursseja osittain tai kopioida vanhat kurssit uusien pohjaksi: otetaan Kurssit-rekisteristä Tiedonsiirto Primuksesta, jossa on korttinumerot ja kerroin 1,5 x Ov. Tehdään tiedonsiirto takaisin Primukseen Kurssit-rekisteriin, jolloin 1,5 x Ov -tieto siirretään Osaamispisteet-kenttään. Muista ottaa kenttä esille ennen tiedonsiirtoa.
  • Kurssit/opetustarjonta voidaan hakea ePerusteista tutkinnoittain, tehdä kurssit kokonaan uusina tai ottaa kopiot vanhoista kursseista ja tehdä kopioihin tarvittavat muutokset.
  • Jos tehdään uudet kurssit tai haetaan ne ePerusteista, pitää olla joku yhteinen tunnistetieto vanhassa ja uudessa kurssissa, jonka avulla voi siirtää suoritukset uuteen opsiin jatkaville opiskelijoille.
  • Yhdelle kurssille voi laittaa vain yhden arviointiasteikon. Tämä kannattaa huomioida, jos käytetään samoja kursseja ja opseja aikuis- ja nuorisopuolen koulutuksissa: näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja ops-perusteisessa koulutuksessa arviointiasteikko voi olla eri. Perustutkinnoissa on kuitenkin sama asteikko tutkinnon osissa sekä nuorilla että aikuisilla, joten niissä se ei ole ongelma. Arviointiasteikon voi vaihtaa kuitenkin Opetussuunnitelmat-rekisterissä kurssikohtaisesti.
  • Jatkavista opiskelijoista otetaan tulosteet tulostearkistoon ennen opsien muuttamista, jotta jää dokumentit, mitä he ovat ehtineet suorittaa ennen siirtymävaihetta.
  • Tämä helpottaa myös osaamisen tunnustamista siirtymävaiheessa. Jatkavien opiskelijoiden tulee hakea tunnustamista suorituksistaan esim. Wilman lomakkeella.
  • Työssäoppimisten, näyttöjen ja osaamisen tunnustamisten siirto tapahtuu samalla, kun tehdään suoritusten siirto uuteen opsiin. Tähän tarvitaan Primuksen versio 4.49 (julkaistaan kesäkuussa 2015).

  Yhteiset vai erilliset kurssit näyttötutkintoperusteisilla ja ops-perusteisilla opiskelijoilla?

  • Lähtökohtana voidaan pitää sitä, ovatko molemmat samoilla tunneilla fyysisesti, onko sama opettaja, opintojen laajuus, sama arviointi-asteikko. Jos nämä täsmäävät, selvitään yhteisellä opsilla mainiosti.
  • Mieluusti halutaan tehdä vain yhdet kurssit ja opetussuunnitelmat yhtä tutkintoa kohden, suoritustavasta riippumatta. Monesti se ei ole kuitenkaan käytännön kannalta mahdollista.

  Syitä, miksi mahdollisesti tarvitaan erilliset kurssit ja opsit:

  • Jos käytetään eri arviointiasteikkoa samasta kurssista suoritustavasta riippuen. -> On liian työlästä ja riskialtista vaihtaa aina arviointiasteikkoa ja laajuutta opiskelijakohtaisesti, varsinkin jos opsikin on nuorilla ja aikuisilla sama. Opetussuunnitelmakohtaisesti asteikon voi vaihtaa kursseille versiosta PW 4.49 lähtien.
  • Jos ei haluta näyttötutkintoperusteisille laajuutta Kurreen. -> Laajuus siirtyy joka tapauksessa Kurreen, jos on yhteiset kurssit. Silloin laajuudet näkyvät myös näyttötutkintoperusteisilla, jos yhteiset kurssit on käytössä.
  • Näytöt: jos halutaan kurssityypit eri nimellä (näyttö/tutkintosuoritus) tai jos halutaan kirjata eri asioita näytöistä (lähinnä arviointikohteet).
  • Näyttötutkinnoissa ei seurata laajuuksia, ops-perusteisilla seurataan osaamispisteitä. Tulosteissa voi jättää laajuudet tulostamatta. Primuksen versiosta W 4.52 lähtien laajuudet voi piilottaa myös opiskelijakohtaisesti. Kenttä Näytä kurssien laajuudet on lisätty myös opiskelijarekisteriin ja se sisältää nyt vaihtoehdon "Piilota laajuudet".