Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Oppilaan tuen vaihe tiettynä päivänä

  Opiskelijat-rekisterin hakuruudun funktio Tuen vaihe.pvm mahdollistaa tiettynä päivänä tietyssä tuen vaiheessa olevien opiskelijoiden hakemisen jälkikäteen.

  Joskus saattaa olla tarpeen hakea jälkikäteen oppilaita, jotka ovat olleet esimerkiksi muutama kuukausi takaperin esim. erityisen tuen vaiheessa. Funktiota Tuen vaihe.pvm voidaan hyödyntää tällaisissa tilanteissa.

  Esimerkki: Halutaan hakea 20.9.2014 erityisessä tuessa olleet opiskelijat:
  Tuen vaihe.pvm (20.9.2014)=Erityinen tuki

  Funktio käyttää hyödyksi Pedagogiset asiakirjat -rekisterin kenttiä "Siirto tuen vaiheeseen" sekä "Tuen alkamispäivä. Ellei näissä kentissä ole tietoa (esim. vanhemmat asiakirjat), katsotaan tietoja Pedagogiset asiakirjat -rekisterin kentistä Asiakirjan laatimispäivä sekä Tuen vaihe. Opiskelijat-rekisterin kenttää Tuen vaihe ei funktion haussa katsota.

  Lomakepankissa pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen lomakkeisiin on Wilman version 2.18 yhteydessä lisätty kentät "Siirto tuen vaiheeseen" sekä "Tuen alkamispäivä.

  Kenttien käyttötarkoitukset

  Tuen vaihe:

  • Kenttään kirjataan oppilaan nykyinen tuen vaihe.

  Arvio jatkotuen tarpeesta (OHR-käsittely)

  • Kenttään kirjataan moniammatillisen työryhmän arvio siitä mihin tuen vaiheeseen oppilasta suositellaan.

  Siirto tuen vaiheeseen:

  • Kenttään kirjataan oppilaan mahdollinen siirto yleisestä tehostettuun tukeen tms. tuen vaiheen muuttuminen.

  Tuen alkamispäivä:

  • Kenttään merkitään se päivämäärä, josta alkaen oppilaan tuen vaihe muuttuu.