Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutke 2 - Uudet kurssit ja opetussuunnitelmat (2015)

  HUOM: useimmat toiminnot vaativat Primuksen version 4.49, joka on julkaistu kesäkuussa 2015

  Eteneminen kurssien ja opsien uudistamisessa

  Tutkintouudistukseen liittyen voi tehdä kurssit ja opetussuunnitelmat kokonaan uusina, hakea tutkinnon osat ePerusteista tai kopioida vanhat kurssit, tehdä niihin tarvittavat muutokset ja koota niistä opetussuunnitelmat. Voi myös yhdistää uudet ja vanhat opinnot samaan opsiin ja laittaa tällaisen opsin jatkaville opiskelijoille.

  Vaihtoehto 1:

  • Tehdään kokonaan uudet kurssit ja niistä uusi ops-puu, joka valitaan kaikille uusille opiskelijoille.
  • Vaihtoehtoisesti uudet tutkinnon osat haetaan ePerusteista.
  • Uusi ops valitaan myös niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet vanhalla ja jatkavat uudella opsilla vielä opintoja.
  • Uusissa kursseissa tulee olla joku yhteinen tunnistetieto vanhojen kurssien kanssa, jos/kun siirretään jatkavilla opiskelijoilla jo kertyneitä suorituksia uuteen opsiin soveltuvilta osin (osaamisen tunnustaminen).
  • Jatkavien opiskelijoiden kertyneet suoritukset pitää kirjata osaamisen tunnustamisena uuteen opsiin (Oph:n ohjeen mukaan). Tunnustamisesta vastaavat opettajat/kouluttajat.
  • Osaamisen tunnustaminen ja suoritusten siirto on ohjeistettu erikseen.

  Vaihtoehto 2:

  • Kopioidaan vanhat kurssit, vaihdetaan niihin uusi tutkinnon osan nimi (jos se vaihtuu) ja kirjataan osaamispisteet. Osaamispisteet voi myös muuntaa opintoviikoista kertoimella 1,5 ja siirtää tiedonsiirtona.
  • Kopiointi tehdään niin, että jokin tunnistetieto (esim. lyhenne tai koodi) säilyy tässä vaiheessa samana. Oppilaitos voi itse päättää, ottaako pohjaksi nuoriso- vai aikuispuolen kurssit. Tai jos tehdään molemmille omat opsit, kopioidaan molempien kurssit. Selkeyden vuoksi johonkin hakukenttään voi laittaa esim. tekstin "2015 opsiuudistus", jotta nämä uudet kurssit löytyvät helposti.
  • Suositellaan täyttämään myös kursseille Lähiopetustunteja max.-kenttä, jotta se siirtyy Kurreen kestoksi (lähiopetustunteja). Osaamispisteet voidaan myös siirtää Kurreen.
  • Rakennetaan uusi, yhteinen opetussuunnitelma käyttäen kopioituja kursseja. Merkitään opsi käyttöön niille kouluille, jossa sitä tullaan käyttämään eli sekä nuoriso- että aikuispuolen kouluille.

  • Tarvittaessa tehdään suoritusten siirto uuteen opsiin ennen kuin vaihdetaan kurssien koodi uuteen. Valitaan uusi opsi opiskelijoille ja siirretään suoritukset uuteen opsiin tämän ohjeen mukaisesti. Tässä siis siirretään suoritukset käyttäen jotain tunnistetietoa, esim. kurssin lyhennettä.
  • Jos/kun tässä tulee eteen se ongelma, että lyhenne on eri aikuisilla ja nuorilla, niin toisten osalta tunnisteena voisi käyttää esim. koodia.
  • Tällöin siirretään suoritukset uuteen opsiin esim. niin, että aikuisilla tunnisteena käytetään lyhennettä ja nuorilla koodia. Tämä vain vaatii sen, että kursseja kopioidessa uusille kursseille tallennetaan lyhenteeksi aikuisilla vanhoissa kursseissa käytössä ollut lyhenne ja koodiksi nuorilla käytössä ollut koodi.
  • Vaihdetaan uudet koodit tiedonsiirron jälkeen uusille kursseille, jos niissä on esim. vuosiluku, jolloin ops astuu voimaan.
  • Suoritusten siirron jälkeen voidaan uusien kurssien koodit ja lyhenteet sekä kurssityypit yhtenäistää ja päivittää Kurssit-rekisteristä opiskelijoiden suorituksiin. Myös osaamispisteet päivittyy samalla.
  • Tämän jälkeen tulee vielä muokata tulosteet. Ainakin kurssityyppien osalta on käytävä läpi uuden opsin mukaiset yhtenäistetyt kurssityypit (jos niitä on vaihdettu), jotta ne saa tulostumaan oikein. Ja toki tulosteet ja todistukset muuttuvat muutenkin, joten kannattaa odottaa OPH:n uusia malleja ennen kuin työstää uusia tulosteita kovin pitkälle.
  • Jos tulosteissa on käytetty Opintoviikkoja()-funktiota, ne on korvattu Primuksen versiosta PW4.48 lähtien Laajuus.Laajuustyyppi-tyylisillä funktioilla.

  Vaihtoehto 3:

  • Tehdään uusi opetussuunnitelma uusilla tutkinnon osilla (kursseilla) ja tarvittaessa pienemmillä osa-alueilla.
  • Lisätään siihen myös vanhat kurssit joko opsin loppuun tai alkuun.
  • Valitaan tämä opsi jatkaville opiskelijoille.
  • Ei siirretä suorituksia vielä tässä vaiheessa uuteen opsiin.
  • On helpompi nähdä heti samasta opsista jatkavien opiskelijoiden valmiit suoritukset.
  • Osaamisen tunnustamiset voidaan tehdä rauhassa opintojen edetessä.
  • Vanhat suoritukset ("häntäkurssit") voi poistaa, kun kaikki aiemmat suoritukset on saatu tunnustettua uuden opsin vastaaviin osiin.
  • Kannattaa muistuttaa opettajia/kouluttajia, että elokuun alusta lähtien arvioidaan vain uuteen opsiin, eikä vanhan opsin kursseihin.