Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutke 2 - Osaamisen tunnustaminen (2015)

  HUOM: useimmat toiminnot vaativat Primuksen version 4.49

  Siirtymävaiheen osaamisen tunnustaminen

  Tutkintouudistuksen 2015 yhteydessä kaikkien jatkavien opiskelijoiden suoritukset pitää siirtää osaamisen tunnustamisena uusiin opetussuunnitelmiin. Opiskelijoiden on haettava tunnustamista oppilaitokselta kaikista 31.7.2015 mennessä kertyneistä opinnoista, jos hänen opiskelunsa jatkuu vielä elokuun alun jälkeen samassa tutkinnossa. Primuksesta kannattaa ottaa varmuuskopiot ja opiskelijoiden suorituksista tulosteet tulostearkistoon.

  Käytännössä oppilaitokset voivat tehdä esim. Wilmaan lomakkeen, jolla opiskelija hakee kerralla kaikki tunnustettavaksi. Näyttötutkinnoissa tutkintotoimikunnat voivat niin ikään tunnustaa kerralla kaikki tutkinnon osat, jotka opiskelija on ehtinyt suorittaa hyväksytysti heinäkuun loppuun mennessä. Nämä tunnustamiset hoidetaan tutkintotoimikuntien ohjeiden ja lomakkeiden mukaisesti.

  Lomake

  Ohjeen lopussa on liitteenä mallilomake, jonka voitte ladata oman Primuksenne lomake-editoriin. Opiskelija voi lomakkeella tallentaa luvan ja hakemuksen päiväyksen suoraan omiin tietoihinsa Primukseen. Lomakkeessa on myös paikka allekirjoitukselle ja sen voi tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa ryhmänohjaajalle tai toimistoon.

  Oma kurssityyppi

  Suosittelemme tekemään oman kurssityypin siirtymävaiheen osaamisen tunnustamista varten. Tämä siksi, että myöhemmin nämä siirtymävaiheessa saadut tunnustamiset on helpompi erottaa varsinaisesta osaamisen tunnustamisesta, jos näitä on tarvetta esimerkiksi tilastoida erikseen. Kurssityyppi voi olla esim. 1ostunn_tutke2, 2ostunn_tutke2 jne. Lisäksi tarpeen mukaan näyttöjen osaamisen tunnustamiselle tehdään oma kurssityyppi.

  Vaikka tunnustamiset voi tehdä massatoimintona, niin opettajien/kouluttajien on tarkistettava opintojen vastaavuudet ja päätettävä osaamisen tunnustamisesta sekä siitä, mitä opiskelijan on vielä opiskeltava lisää. Kaikille suorituksille ei välttämättä löydy myöskään suoraa vastaavuutta uudessa opsissa.

  Näitä osaamisen tunnustamisia, jotka tehdään siirtymävaiheessa, ei tarvitse kirjata Osaamisen tunnustamisen toiminnolla kyseiseen rekisteriin. Tunnustaminen merkitään tutkinnon osaan vaihtamalla kurssityypiksi 1ostunn_tutke2 ja lisätietoihin kirjataan todistusmalleissa vaadittava teksti, jos sellainen on todistusmääräyksissä. Ne tutkinnon osat, joita ei ole vielä kokonaan suoritettu, pitää kirjata opiskelijan hopsiin ja tehdä suunnitelma, miten opiskelija ne suorittaa loppuun.

  Osaamisen tunnustaminen tutkintouudistuksen yhteydessä jatkaville opiskelijoille

  Tämä vaatii vähintään Primuksen version Primus 4.49.
  Lähtokohta tässä ohjeessa on se, että on luotu uudet kurssit ja uudet opsit päivitettyjen tutkinnon perusteiden pohjalta. Uusissa kursseissa tulee olla valmiina osaamispisteet. Tässä ohjeessa ei siis käsitellä kurssien ja opsien luontia. Uudet tutkinnon osat saa haettua myös ePerusteista tutkinto kerrallaan.

  Ohjeessa mainitut toimenpiteet tulee lähtökohtaisesti tehdä vasta siinä vaiheessa, kun kaikki vanhojen perusteiden mukaiset suoritukset on opiskelijoille kirjattu. Tällöin ne siirtyvät mahdollisimman kattavasti uuteen opsiin.

  1. Määritä vastaavuudet Kurssit/Opetustarjonta-rekisteriin niin, että jos vanhan opintojakson tai tutkinnon osan suoritus vastaa yksi yhteen uudessa opsissa olevan osa-alueen tai tutkinnon osan suoritusta, niin näille molemmille laitetaan sama uniikki koodi esim. kenttään OPS huomautus. Jos uudessa opsissa on jaettu tutkinnon osat pienempiin osa-alueisiin, niin tällä tavalla saadaan siirrettyä suoritukset vanhoista opintojaksoista niitä vastaaviin osa-alueisiin.

  Kaikille vanhoille kursseille tulee täyttää uniikki OPS huomautus, jota käytetään tunnistuskenttänä siirrettäessä suorituksia uuteen opsiin. Voi toki käyttää apuna jotain oletusarvoa tai käyttää siirrossa jotakin muuta kenttää kuten Koodi- tai Lyhenne tmv. uniikkia, yhdistävää tietoa.

  2. Mikäli tutkinnon osan suoritus on kesken (tai vaikka ei olisikaan) ja sen alla oleville nykyisille opintojaksoille ei löydy uudesta opsipuusta vastaavaa osa-aluetta, määritä nykyisille opintojaksoille emokurssi. Kurssit/Opetustarjonta-rekisterissä valitaan Emokurssi opsissa -kenttään uuden opsin tutkinnon osa, jonka alle kyseisen opintojakson suoritus kuuluu. Vanhat opintojaksot siirtyvät silloin suoraan oikean tutkinnon osan alle uuteen opsiin. Näin vältytään siltä, että suoritusten siirron jälkeen uuden opsin loppuun jäisi "häntäkursseja" vanhoista suorituksista. Lisää näille opintojaksoille myös osaamispisteet.

  HUOM. tutkinnon osan alle saa emokurssin avulla siirrettyä opintojaksoja vain yhteen tasoon vanhasta opsista. Siirretyt opintojaksot tulevat emokurssin alle suorituspäivämäärän mukaan järjestyksessä.

  3. Vaihda vanhoille (eli nykyisille) kursseille Kurssit/Opetustarjonta-rekisterissä kurssityypiksi kunkin opsitason mukainen siirtymävaiheen tunnustamisen kurssityyppi.

  • Esim. 1pakollinen -> 1ostunn_tutke2
  • 2pakollinen -> 2ostunn_tutke2
  • 3pakollinen -> 3ostunn_tutke2
  • 1näyttö -> 1näytön ostunn_tutke2
  • 1mukautettu -> 1ostunn_tutke2_mukautettu jne.

  4. Päivitä siirtymävaiheen tunnustamisen kurssityypit suorituksiin Kurssit/Opetustarjonta-rekisteristä Lisätoiminnot / Päivitä opiskelijoiden suorituksiin -toiminnolla. Valitse apuikkunassa Tyypit, (Osaamispisteet) ja Ei arkistoa. Voit ohittaa aiempien osaamisen tunnustamisten kurssityypit, koska OPH:n ohjeistuksen mukaisesti siirtymävaiheen tunnustamiset on eroteltava normaalista tunnustamisesta.

  Jos haluat päivittää osaamispisteet myös jo aiemmin tunnustettuihin opintoihin, pitää Päivitä opiskelijoiden suorituksiin -toiminto tehdä kaksi eri kertaa. Ensin päivitetään kurssityypit ohittamalla aiempien osaamisen tunnustamisten tyypit. Toisessa vaiheessa - osaamispisteiden päivityksessä - EI ohiteta aiempia osaamisen tunnustamisen kurssityyppejä. Valitse päivitettäväksi osaamispisteet vain siinä tapauksessa, jos olet lisännyt niitä vanhoille kursseille. Toiminto ei päivitä kurssityyppiä opiskelijoiden valintoihin, jos niihin ei ole vaihdettu kurssityyppiä jo aiemmin.

  Huom. Jos päivitetään osaamispisteet suorituksiin, niin opiskelijakohtaisesti muutettuja laajuuksia ei siinä tapauksessa huomioida. Mikäli niitä on paljon, voi PrimusQueryn avulla siirtää myös nämä.

  5. Vaihda opiskelijoille uusi ops käyttöön Opiskelijat-rekisterissä.

  6. Suoritusten jakaminen useampaan kohtaan:
  Jos haluat monistaa yhden suorituksen kahdeksi siirryttäessä uuteen opsiin, niin voit siirtää toisen suorituksen Suoritusten siirrolla vastaavuuksien määrityksen kautta ja toisen arviointikirjojen avulla. Tätä tapaa käytettäessä tulee kiinnittää huomiota osaamispisteiden määrään, ettei niitä samalla myös monisteta vahingossa.
  Esimerkki: Opiskelija on voinut suorittaa aiemmin voimassa olleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti toisen kotimaisen kielen (1 ov) hyväksytysti. Uusia tutkinnon perusteita tutkimalla huomataan, että aiempi suoritus kattaa kokonaan uudessa opsissa määritellyt toisen kotimaisen pakolliset osaamistavoitteet ja lisäksi osan valinnaisista osaamistavoitteista. Näin ollen halutaan siirtää/jakaa vanha suoritus kahteen paikkaan uudessa opsissa. Tämä onnistuu seuraavasti:
  a. Määritetään ensin vastaavuus tämän ohjeen 1. kohdan mukaisesti niin, että suoritus siirtyy siirrossa vanhasta ruotsin opintojaksosta uuteen pakolliseen osa-alueeseen.
  b. Muodostetaan Primuksessa arviointikirja, johon haetaan halutut opiskelijat (esim. kaikki, joilla on arvosana vanhassa ruotsin opintojaksossa funktion Arvosana.Kurssi avulla) ja valitaan arviointikirjan kurssiksi vanha ruotsin opintojakso. Näin saadaan arviointikirjalle opiskelijoiden arvosanat vanhasta ruotsin opintojaksosta.
  c. Vaihdetaan arviointikirjalle kurssiksi uusi ruotsin valinnaiset osaamistavoitteet -osa-alue. Kun Primus kysyy, Päivitetäänkö suoritukset opiskelijarekisteristä, vastataan ”ei”, jotta vanhan ruotsin opintojakson arvosanat säilyvät arviointikirjalla. Tarvittaessa muokataan arviointikirjalta opiskelijakohtaisesti osaamispisteet ja kurssityypit sellaisiksi, että ne vastaavat todellista tilannetta uudessa opsissa.
  d. Toimeenpannaan arviointikirja, jolloin siinä olleille opiskelijoille muodostuu uusi suoritus ruotsin valinnaisiin osaamistavoitteisiin. (Pakollisiin osaamistavoitteisiin suoritus siirretään seuraavassa vaiheessa, jolloin on saatu muodostettua yhdestä vanhasta suorituksesta uuteen opsiin kaksi suoritusta. Vastaavasti voidaan monistaa yhdestä suorituksesta vaikka kolmekin, mutta siinä tapauksessa täytyy olla tarkkana mm. osaamispisteiden kanssa, että mitä mihinkin uuteen suoritukseen siirtyy.)

  7. Siirrä suoritukset uuteen opsiin Opiskelijat-rekisterissä valitsemalla halutut opiskelijat esimerkiksi ryhmä kerrallaan (massasiirto tullut mahdolliseksi kesän 2015 versiossa) ja valitsemalla Lisätoiminnot / Siirrä suoritukset uuteen opsiin. Valitse tunnistuskentäksi OPS huomautus. Ennen varsinaista siirtoa voit ensin simuloida siirron ja tarkistuslistan avulla käydä läpi, mitä siirtyy ja mihin. Jos siinä on kaikki kunnossa, tee varsinainen suoritusten siirto. (HUOM! Työssäoppimiset, näytöt ja osaamisen tunnustamiset siirtyvät suoritusten mukana Primuksen versiossa 4.49.)

  8. Tarkista suoritusten siirron tulokset. Siirtyivätkö suoritukset oikeaan paikkaan, jäikö häntäkursseja? Nyt opiskelijoilla pitäisi olla kurssityyppeinä ostunn_tutke2-tyypit niissä kohdin, joissa oli jo suoritus vanhassa opsissa. Jos häntäkursseja löytyy, niiltä joko puuttuu yhdistävä tunnistetieto tai niille ei ole uuden opsin emokurssia määritetty. Ne täytyy siirtää käsin oikeaan kohtaan uudessa opsissa.

  9. Lopuksi voit halutessasi palauttaa kohdassa 3 muutetut kurssityypit takaisin alkuperäisiksi Kurssit/Opetustarjonta-rekisterissä, rekisteriin tehtyjen muutosten kautta.

  Työssäoppimisen ja aiempien osaamisen tunnustamisten osaamispisteet

  Työssäoppimisten ja aiempien osaamisen tunnustamisten laajuudet saa päivitettyä opintoviikoista osaamispisteiksi tiedonsiirron avulla, samaan tapaan kuin ne päivitetään Opetustarjonta-rekisterissä:

  1. Valitse Työssäoppiminen- tai Osaamisen tunnustaminen -rekisterissä Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primuksesta, johon valitset korttinumeron, Laajuus opintoviikkoina[1]*1.5, Laajuus opintoviikkoina[2]*1.5 jne. ja tallenna siirtotiedosto. Tiedonsiirron tyyppinä on Primus W4.x. Tehdään siis jo siirtotiedostoa tallennettaessa muunnos osaamispisteiksi kertoimella (*1,5). Laajuus-kentästä täytyy ottaa kaikki rivit erikseen ja kertoa ne kertoimella.

  2. Tuo äsken luotu siirtotiedosto Primukseen takaisin (Tiedonsiirto toisesta Primuksesta)ko. rekistereissä, korttinumero tunnisteena. Jokainen Laajuus opintoviikkoina[rivinro] tuodaan kenttään Laajuus osaamispisteinä. Primus osaa lisätä uuden tiedon uudelle riville eikä aja entistä yli. Rivit täytyy kuitenkin tuoda oikeassa järjestyksessä, jotta opintoviikot ja osaamispisteet täsmäävät toisiinsa.

  LiiteKoko
  Osaamisen_tunnustamisen_hakemus.lom702 bytes