Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijan pää/sivuaineopintojen päivittyminen opettajan työmäärätaulukkoon

  Taideoppilaitoksissa voidaan täyttää opiskelijalle pää- ja sivuaineopintojen tiedot yksirivisiin kenttiin. Tämä tieto näkyy aineen opettajan Työmäärätaulukko aineittain-taulukossa. Ominaisuus toimii myös toiseen suuntaan; kun opettajalle lisätään työmäärätaulukkoon opiskelijan opinnot, ne päivittyvät opiskelijan pää/sivuainekenttiin. Pää/sivuaineopintojen päivittyminen opettajan ja oppilaan välillä vaatii, että prserver.ini-tiedostoon lisätään [Settings]-osion alle AutoSubjectUpdate=1. Toimenpide vaatii Primus-palvelimen uudelleenkäynnistyksen.

  Ainepäivityksen pakollisuus

  Primuksen versiossa 4.52 ja sitä uudemmissa on prserver.ini-tiedoston [Settings]-osion kohdassa AutoSubjectUpdate mukana vaihtoehto 3. Asetus toimii seuraavasti:

  • AutoSubjectUpdate=1 -> ainepäivitys on aina päällä ja vaatii kaikki tiedot täytettäväksi tallennuksessa.
  • AutoSubjectUpdate=2 -> koko ainepäivitys on pois käytöstä.
  • AutoSubjectUpdate=3 -> ainepäivitys on päällä, mutta ei pakota täyttämään kestoa pää-, sivu- tai yleisaineille.
  • Jos koko asetus puuttuu, niin konservatorioilla käytetään 1. vaihtoehtoa ja muilla 2. vaihtoehtoa. Konservatoriot eritellään lisenssinimestä eli tällöin niillä ainepäivitys on siis oletuksena päällä.
  • Musiikkiopistojen tulosteet Opettajat-rekisterissä näytetään aina, jos AutoSubjectUpdate=1 tai 3.

  Taideoppilaitoksissa on usein tarve seurata sitä, ketä opettajat opettavat ja kuinka paljon. Sitä varten oppilaille pitää täyttää yksirivisiä pää/sivuainekenttiä. Opiskelijat-rekisterissä kannattaa ottaa esille ainakin kentät Pääaine, Pääaineen opettaja ja Pääaine min/vko. Vastaavat kentät löytyvät myös 2. Pääaineelle, Sivuaineelle, Sivuaine 2:lle ja Sivuaine 3:lle. Kestona voidaan käyttää myös desimaalilukuja.

  Ota Kirjoilla 20.9.- ja Kirjoilla 20.1. -kentät näkyville, sillä niiden sisältämä tieto vaikuttaa tietojen näkymiseen Opettajat-rekisterissä. Kentät toimivat siten, että jos jommassakummassa on tietona "Läsnä", käsitellään oppilasta läsnäolevana. Silloin tiedot päivittyvät Opettajat-rekisteriin.

  Opettajat-rekisterissä pitää olla esillä Työmäärätaulukko aineittain. Siinä voi olla esim. kentät Aine, Aineen laji, Aineen opiskelija ja Opetustuokion kesto (min). Aine on pakollinen kenttä tässä taulukossa. Sen tiedot tulevat Ainekoodit-rekisteristä.

  Jos oppilas pitää poistaa tästä Opettajat-rekisterin työmäärätaulukosta, tulee poistaa oppilaan koko rivi: Valitse hiiren 2. painikkeella: Poista rivi.

  Kun oppilas lopettaa, tulee hänet laittaa Opiskelijat-rekisterissä arkistoon, eikä muuttaa Pääaine/Sivuaine-kenttiä. Arkistoitaessa hän häviää myös opettajan Työmäärätaulukko aineittain- taulusta. Oppilas häviää opettajan taulusta myös siinä tapauksessa, että oppilas vaihtaa opettajaa.