Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yhteinen Kurre, kaksi Primusta - asennustapa ja toiminta

  Etenkin 2. asteen oppilaitosten yhteistyössä syntyy tilanteita, joissa opiskelijahallinto halutaan pitää oppilaitosten omissa ohjelmissa, mutta työjärjestykset ja muut opetusjärjestelyt halutaan suunnitella seudullisesti. Tällöin oppilaitoksilla on omat Primukset/MultiPrimukset ja yhteinen Kurre. Ohjeessa kerrotaan tällaisen järjestelmän luomisesta.

  Ohjeessa keskitytään tilanteeseen, jossa kahden eri MultiPrimuksen Kurret yhdistetään. Kurre voi olla myös kolmen tai useamman Primuksen yhteinen, ja Primukset voivat olla MultiPrimuksia tai yksittäisversioita.

  Huomiotava ennen yhteisen Kurren muodostamista

  Jotta kaikki toimisi halutusti, vaatii yhteisen Kurren käyttö tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kesken. Kannattaa harkita sitäkin vaihtoehtoa, että käytössä olisi yhteinen Primus ja yhteinen Kurre, jolloin esim. päällekkäisyyksien välttäminen ja ohjelmien päivitys onnistuvat helpommin.

  Jos kuitenkin erillisiin Primuksiin ja yhteiseen Kurreen päädytään, pitää muistaa seuraavat asiat:

  • Kaikilla yhteisillä resursseilla (opettajat, opetustilat, kalusto jne.) täytyy olla samat tunnisteet, jotta päällekkäisyydet vältetään työjärjestyksiä ja varauksia tehdessä.
  • Ohjelmien päivitykset on tehtävä jatkossa samaan aikaan yhteistä Kurrea käyttävillä oppilaitoksilla yhteensopivuusongelmien välttämiseksi.

  Asennus ja asetukset

  Kummankin opetuksen järjestäjän Primus-palvelimet voivat olla käynnissä koko yhdistämisen ajan. Kurre- ja Wilma-palvelimet on sammutettava muutoksen ajaksi.

  Pääkäyttäjällä tarkoitetaan ohjeessa henkilöä, jolla on kotikouluton Primuksen käyttäjätunnus, ja sillä Täydet oikeudet koko Kurreen. Kummassakin Primuksessa tulee olla vähintään yksi tällainen Kurren pääkäyttäjätunnus. Tunnuksen haltija voi olla yksi ja sama henkilö, tai kummallakin Primuksella voi olla omat Kurre-pääkäyttäjät.

  Esimerkkitilanne:

  Mallilan lukio, aikuislukio ja peruskoulut muodostavat Mallillan yleissivistävän koulutuksen MultiPrimuksen. Mallilan ammattiopistolla on oma MultiPrimus, jossa on neljä yksikköä (koulua) omina rekisterikortteinaan.

  Lukiokoulutukselle ja ammatilliselle koulutukselle halutaan seudullinen työjärjestys ja yhteinen Kurre. Lukiokoulutus haluaa silti pysyä samassa MultiPrimuksessa perusopetuksen kanssa. Perusopetuksen työjärjestysten ei haluta näkyvän ammatilliselle puolelle eikä päinvastoin. Lukioiden työjärjestysten tulee näkyä kummallekin.


  1) Päätetään, kumpi Kurreista otetaan yhteiseen käyttöön.

  • Poisjäävästä Kurresta otetaan talteen työjärjestystiedostojen hakemisto (kurredata) sekä varmuuskopioiden hakemisto (kurrebackup).
  • Kurredatan sisältö eli krd.-tiedostot siirretään yhteiselle Kurre-palvelimelle, sen kurredata-hakemistoon.
  • Kurrebackup-hakemiston sisältö siirretään vastaavasti yhteisen Kurre-palvelimen kurrebackup-hakemistoon.

  Esimerkki: Päätetään hylätä yleissivistävän koulutuksen Kurre, ja ottaa yhteiskäyttöön ammatillisen koulutuksen Kurre. Peruskoulujen ja lukioiden kaikki työjärjestystiedostot siirretään ammatillisen koulutuksen Kurren kurredata-hakemistoon, ja kaikki kurrebackup-hakemiston varmuuskopiot siirretään yhteisen Kurren samannimiseen hakemistoon.


  2) Kurren pääkäyttäjä näkee oletuksena yhteisessä Kurressa vain omaan Primukseen kuuluvien oppilaitosten työjärjestykset. Jos pääkäyttäjän halutaan näkevän muutaman toiseen Primukseen kuuluvan oppilaitoksen työjärjestykset, toimitaan seuraavasti:

  • Pääkäyttäjän oman Primuksen Koulun tiedot -rekisteriin lisätään rekisterikortit niille oppilaitoksille, jotka kuuluvat toiseen Primukseen, ja joiden Kurre-tiedostot pääkäyttäjän tulee nähdä.
  • Pyydetään toisen Kurren pääkäyttäjältä tai ladataan Ohjelmapäivityspalvelustamme näiden oppilaitosten Kurren lisenssitiedostot.
  • Rekisterikorteille täytetään kenttä Koulun nimi ja Kurre-lisenssi. Mitään muita tietoja ei tarvita eikä mitään muita tietoja tarvitse siirtää Primusten välillä. Riittää, että rekisterikortit ovat olemassa Koulun tiedot -rekisterissä.

  Esimerkki 1: Ammattiopiston Primuksen Koulun tiedot -rekisteriin luodaan uudet rekisterikortit lukiolle ja aikuislukiolle. Näille korteille tuodaan lukioiden omat Kurre-lisenssitiedostot.

  Esimerkki 2: Ammattiopiston Primuksen pääkäyttäjästä tehdään yhteisen Kurren pääkäyttäjä.

  • Hänelle tehdään tunnus myös yleissivistävän koulutuksen Primukseen. Tunnukselle ei anneta mitään muita oikeuksia kuin täydet oikeudet koko Kurreen. TAI
  • Tehdään kaikista yleissivistävän koulutuksen Primuksen kouluista rekisterikortit ammattiopiston Primukseen (Ei suositella tässä mittakaavassa. Jos toiseen Primukseen kuuluu vain muutama koulu, voi käyttää tätä vaihtoehtoa.)

  Jos henkilö käyttää myös Wilmaa, tehdään hänelle rekisterikortti Henkilökunta-rekisteriin ja annetaan tarvittavat oikeudet. Tällöin näkee kuitenkin myös toisen koulun opiskelijoista ainakin nimet ym. puolijulkisen tiedot ja tätä ei varmaan haluta???


  3) Wilman asetustiedostoihin (prwilma.ini) ja PrimusKurre-asiakasosan asetustiedostoihin (prclient.ini) lisätään yhteisen Kurre-palvelimen ip-osoite ja portti.

  • Esimerkki: Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Wilman ja PrimusKurren ini-tiedostossa oli ennestään oman Kurren osoite ja portti. Tilalle vaihdetaan ammatillisen koulutuksen Kurren vastaavat tiedot.

  4) Poisjäävän Kurren palvelinosa (kurreserver tai kurreservice) sammutetaan ja poistetaan kokonaan käytöstä. Jatkossa kaikki työjärjestysten muutokset tallentuvat yhteisen Kurren tiedostohakemistoon.

  5) Käynnistä yhteinen Kurre-palvelin. Kirjaudu pääkäyttäjätunnuksella siihen Primukseen, jonka oma Kurre jäi pois käytössä. Tarkista, että Kurren kirjautumisikkunassa näkyy yhteisen Kurren osoite ja portti. Testaa kirjautumista. Ruudulle aukeaa lista oman Primuksen oppilaitosten Kurre-tiedostoista. Jos Koulun tiedot -rekisteriin lisättiin toisen Primuksen oppilaitoksia, näkyy listassa myös niiden työjärjestystiedostot.

  Esimerkki 1: Ammattilisen koulutuksen Primukseen lisättiin lukion ja aikuislukion rekisterikortit. Kun Primuksen pääkäyttäjä kirjautuu Kurreen, hän näkee ammattiopiston, lukion ja aikuislukion työjärjestystiedostot.

  Esimerkki 2: Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Primukseen ei lisätty mitään kortteja. Pääkäyttäjä näkee listauksessa vain peruskoulujen ja lukioiden työjärjestystiedostot.

  6) Varmista, onko poisjääneestä Kurresta useampia PrimusKurre-asiakasosan asennuksia/ini-tiedostoja (esim. käyttäjien työasemilla työasemilla) ja ip- ja porttimuutokset kaikkiin. Jos yhdistämisen jälkeen käyttäjät ilmoittavat "Kurre-palvelimeen ei saada yhteyttä" -virheestä, pyydä käyttäjää tarkistamaan, mikä osoite ja portti Kurren kirjautumisikkunassa näkyy.

  Vinkki! Koulun tiedot -rekisteriin lisätyt koulut voivat olla Primuksessa eri nimellä kuin omassa Primuksessaan. Ulkopuoliset koulut voi nimetä esim. "u_Mallilan lukio" ja piilottaa muilta Primus-käyttäjiltä suodattamalla Koulun tiedot -rekisteriin viittavien valikoiden vaihtoehdot "oikeisiin" kouluihin.