Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yhteinen Kurre - pääkäyttäjän näkymä

  Ohjeessa kerrotaan, mitä pääkäyttäjä näkee Kurressa ja Wilmassa silloin, kun kaksi eri Primusta käyttää yhteistä Kurre-ohjelmaa. Tietojen näkymiseen tiedostojen välillä pätevät samat ehdot kuin MultiKurre-käyttöön yleensäkin, eli tiedostojen tulee olla julkisia ja Kurresta tulee olla multilisenssi.

  Mitä työjärjestyksiä Kurren listassa näkyy?


  Kotikouluton tunnus näkee työjärjestyslistassa kaikki ne työjärjestystiedostot, joiden omistava koulu on mukana Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä, ja joiden lisenssi täsmää koulun kortin tietoihin.

  • Esimerkki: Ammattiopiston kaikkien yksiköiden yhteinen opintosihteeri näkee kaikkien neljän yksikön työjärjestystiedostot Kurren ruudussa. Lisäksi hän näkee yhteiskäyttöä varten Primukseen lisättyjen lukion ja aikuislukion työjärjestystiedostot.

  Koulukohtainen tunnus näkee listassa aina vain oman koulunsa työjärjestykset.

  Kouluyhteisö ei vaikuta. Tunnuksella näkee Kurressa vain kotikoulun työjärjestykset.

  Arkistoitujen koulujen työjärjestykset eivät näy listassa. Niiden sijoitukset ja tuntimäärät näkyvät kuitenkin Kurressa ja Wilmassa.

  Poistettujen koulujen työjärjestykset eivät näy listassa. Niiden sijoitukset ja tuntimäärät näkyvät kuitenkin Kurressa ja Wilmassa.

  Wilman oikeudet -välilehden Oikeus nähdä kaikki julkiset työjärjestykset -oikeus koskee ainoastaan Wilmaa. Kurren puolella näkyy vain oman koulun työjärjestykset.

  Itse mukana työjärjestyksessä -aspekti koskee sekin vain Wilmaa. Kurren käytössä ei ole merkitystä sillä, onko käyttäjä mukana tiedostossa opettajana/henkilökunta/muuna resurssina vai ei.

  Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen -rasti Kurren yleisissä asetuksissa ei vaikuta siihen, mitä tiedostoja Kurren työjärjestyslistauksessa näkyy. Rasti vaikuttaa vain tiedostossa näkyviin asioihin, esim. näkyykö opettajan yläkoulun työjärjestyksessä myös lukiotiedostoon kirjatut tunnit.

  Esimerkki: Lukion rehtori haluaa nähdä Kurressa myös yläkoulun työjärjestykset. Rehtorin lisääminen yläkoulun Kurre-tiedostoon ei vaikuta asiaan, ei myöskään yläkoulu + lukio -kouluyhteisön luominen.

  • Ratkaisutapa on tehdä rehtorille kaksi tunnusta; toisen kotikouluksi lukio, toisen yläkoulu. Tällöinkään rehtori ei näe samalla kirjautumisella molempien koulujen työjärjestyksiä.
  • Toinen vaihtoehto on hankkia yläkoululle ja lukiolle yhteinen Kurre-lisenssi. Kouluilla voi olla erilliset työjärjestystiedostot, mutta niitä käsitellään kuin saman koulun eri tiedostoja.

  Mitä työjärjestyksiä pääkäyttäjä näkee Wilmassa?


  Pääkäyttäjää ei tarvitse lisätä Kurre-tiedostoihin, tämä tapa on koulukohtaisia käyttäjiä varten. Pääkäyttäjä (kotikouluton tunnus) saa näkemisoikeuden ja pääsyn muokkaustilaan jo pelkällä Wilman moduulit / Työjärjestyksen muokkaus -rastilla.

  • Pääkäyttäjä näkee muokkaustilan työjärjestysvalikossa ne työjärjestykset, joiden lisenssi löytyy oman Primuksen Koulun tiedot -rekisteristä jonkin koulun kortilta.
  • Pääkäyttäjä näkee työjärjestyksissä ne tunnit, jotka tulevan oman Primuksen koulujen työjärjestyksistä.
  • Esimerkki: Opettajalla on tunteja yläkoululla, lukiolla ja ammattiopistolla. Ammattiopiston Primukseen on lisätty lukion, mutta ei yläkoulun rekisterikorttia. Opettajalla on rekisterikortti molemmissa Primuksissa. => Ammattiopiston pääkäyttäjä näkee opettajan Wilma-työjärjestyksessä ammattiopiston ja lukion tunnit. Kurren työjärjestyksessä hän näkee myös yläkoulun tunnit.
  • Oikeus nähdä kaikki julkiset työjärjestykset tuo pääkäyttäjällä työjärjestyksen muokkaustilassa työjärjestysvalikkoon Koulun tiedot -rekisteriin lisättyjen koulujen työjärjestykset. Niissä olevat tunnit näkyvät ilman tätä oikeuttakin.
  • Täydet oikeudet työjärjestysten muokkaukseen tuo pääkäyttäjälle oikeuden tehdä muutoksia työjärjestyksiin. Muokkaustilaan hän pääsee ilman tätä oikeuttakin. Muokkausoikeus koskee myös Primukseen lisättyjen koulujen työjärjestyksiä.
  • Esimerkki: Opettajalla on tunteja lukiossa, peruskoulussa ja ammattiopistossa. Ammattiopiston Primukseen on lisätty lukion kortti. Ammattiopiston pääkäyttäjä voi muokata opettajan ammattiopiston ja lukion tunteja.

  Yhteisen Kurren tiedostot Wilman tilaraportissa


  Wilman tilaraportti listaa Wilmaan liittyvän Primuksen tietoja.

  • Käyttötilastoja oppilaitoksittain -kohdalla luetellaan ne koulut, jotka ovat mukana Wilmaan liittyvän Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä - "omat" tähän Primukseen kuuluvat koulut sekä Kurren yhteiskäyttöä varten Koulun tiedot -rekisteriin lisätyt koulut.
  • Asetukset-kohdan Julkisia Kurre-tiedostoja -kohta huomioi sekin kaikki Primukseen kirjatut koulut, omat ja lisätyt.
  • Esimerkki: Yhteistä Kurrea varten ammattiopiston Primukseen on lisätty kortit lukiolle ja aikuislukiolle. Ammattiopiston Wilman laajassa tilaraportissa näkyy omana rivinään myös lukio ja aikuislukio. Roolien määrä on 0, koska yhteiset resurssit (Primukseen lisätyt yhteiset opettajat, yhdistelmätutkinnon suorittajat ym.) näkyvät ammattiopiston omien koulujen roolimäärissä. Julkisten Kurre-tiedostojen määrässä ovat mukana ammattiopiston omat työjärjestykset sekä lukion ja aikuislukion työjärjestykset.

  Yksittäisversiot yhteiskäytössä - "sinkkuPrimus"

  Yhteisessä Kurressa voi olla mukana myös joku Primuksen yksittäisversiota käyttävä oppilaitos, tyypillisesti yksityiskoulu tai opisto. Tällaisen oppilaitokset tiedostot näkyvät samalla tavalla kuin jos kyseessä olisi kahden MultiPrimuksen yhteinen Kurre. Jos tämä koulu lisätään samaa Kurrea käyttävän MultiPrimuksen Koulun tiedot -rekisteriin, näkee Kurre-pääkäyttäjätunnus tämänkin oppilaitoksen työjärjestykset työjärjestyslistassa ja ne tulevat mukaan Wilman tilaraporttiin.

  • Opettajalla, joka opettaa sekä yksittäisversiota käyttävässä koulussa että MultiPrimuksen koulussa, on kaksi Wilma-tunnusta - yksi kumpaankin Primukseen. Hän näkee kummankin Wilman työjärjestyksessä molempien koulujen tunnit ja pystyy muokkaamaan molempia, jos siihen on oikeudet - Riippumatta siitä, onko yksittäisversion korttia lisätty MultiPrimukseen vai ei.