Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Asetukset ja kentät rekistereittäin

  Artikkelista selviää miten eri rekisterien kentät liittyvät Wilmaan.

  1. WILMAN KÄYTTÄJÄTUNNUKSET -REKISTERI
  (Avainkoodilla luodut tunnukset, yhdistetyt tunnukset ja muut uudentyyppiset tunnukset)

  KenttäTarkoitus
  Etunimet Käyttäjän nimi, voi olla huoltajilla myös muotoa ”Matti ja Maija”
  KutsumanimiKäyttäjän kutsumanimi. Viestien lähettäjänä näytetään käyttäjän kutsumanimi ja sukunimi.
  Sukunimi Käyttäjän sukunimi, voi olla huoltajilla myös muotoa ”Virtaset”
  Matkapuhelin Käyttäjän matkapuhelinnumero. Wilman kautta lähetettävät tekstiviestit ja ilmoitukset menevät tähän numeroon.
  Sähköpostiosoite Käyttäjän sähköpostiosoite. Wilman kautta lähetettävät sähköpostit ja ilmoitukset menevät tähän osoitteeseen.
  Välittömien ilmoitusten lähetystapa Vaihtoehdot ovat sähköposti, tekstiviesti tai molemmat.
  Välittömien ilmoitusten sisältö Vaihtoehtoina uudet koearvosanat, tiedotteet, viestit ja tuntimerkinnät
  Koottujen ilmoitusten lähetysajankohta Ajankohta, jolloin Wilma lähettää kootun viestin käyttäjälle. Kootun ilmoituksen lähetysajankohdaksi voi valita saman päivän, seuraavan päivän tai seuraavan perjantain.
  Koottujen ilmoitusten vertailupäivä Apukenttä, ei tarvitse täyttää.
  Koottujen ilmoitusten lähetystapa Vaihtoehdot ovat sähköposti, tekstiviesti tai molemmat.
  Koottujen ilmoitusten sisältö Vaihtoehtoina uudet koearvosanat, tiedotteet, viestit ja tuntimerkinnät
  Kirjautumiskieli Wilmassa Wilma tallentaa tähän tiedon siitä, minkä kieliseltä sivulta käyttäjä on viimeksi kirjautunut Wilmaan. Sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoitukset lähetetään tällä kielellä.
  Muutettu viimeksi Päivä, jolloin käyttäjätunnukseen on viimeksi tehty muutoksia, esim. vaihdettu matkapuhelinnumero tai salasana.
  Arkistoitu Tunnus on arkistoitu (Kyllä/Ei). Arkistoidulla tunnuksella ei pääse kirjautumaan Wilmaan.
  Arkistointipvm Päivämäärä, jolloin tunnus on arkistoitu
  Wilman käyttäjätunnusHenkilön käyttäjätunnus Wilmaan
  Wilman salasanaHenkilön salasana Wilmaan
  Wilmaan kirjauduttu viimeksiPäivämäärä ja aika, jolloin henkilö on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  KirjautumispäiväPäivämäärä, jolloin henkilö on viimeksi kirjautunut Wilmaan

  2. OPISKELIJAREKISTERI
  Huom! Uudentyyppisten opiskelijatunnusten Wilmaan liittyvät asetukset ovat rekisterissä Wilman käyttäjätunnukset.

  KenttäTarkoitus
  Wilman käyttäjätunnusOpiskelijan (vanhantyyppinen) käyttäjätunnus Wilmaan
  Wilman käyttäjätunnukset Opiskelijan uudentyyppinen Wilman käyttäjätunnus
  Uudentyyppinen Wilma-tunnus käytössäOpiskelijan Wilma-tunnus on uudentyyppinen (Kyllä/Ei)
  Wilman avainkoodi opiskelijalle Kenttään luodaan koodi, jonka avulla opiskelija voi tehdä itselleen Wilma-tunnuksen tai yhdistää toisen tutkinnon opinnot olemassa olevaan tunnukseensa.
  Wilman salasanaOpiskelijan salasana Wilmaan. Koskee Wilman käyttäjätunnus -kentässä olevaa tunnusta.
  Wilmaan kirjauduttu viimeksiPäivämäärä ja aika, jolloin opiskelija on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  KirjautumispäiväPäivämäärä, jolloin opiskelija on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  Käyttäjätunnuksen voimassaolo alkaaOpiskelijan tunnuksen ensimmäinen voimassaolopäivä
  Käyttäjätunnuksen voimassaolo päättyyOpiskelijan tunnuksen viimeinen voimassaolopäivä
  Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa Määrittää, mitä lomakkeita ja tulosteita opiskelija näkee Wilmassa, sekä minkä rekisterien tietoja hän voi selata. Käyttäjäryhmän voi määrittää myös Koulun tiedot -rekisterissä koulun kaikille opiskelijoille tai Luokat-rekisterissä koko luokan opiskelijoille.
  Salli huoltajan kirjautuminen, vaikka opiskelija täyttänyt 18 vuotta Huoltajan Wilma-tunnus ei vanhene, vaikka opiskelija on tullut täysi-ikäiseksi.
  Läsnäoloilmoittautuminen sallittuOppilaalle sallitaan läsnäoloilmoittautuminen Wilman kautta (Kyllä/Ei)
  Välittömien ilmoitusten lähetystapa Lähetetäänkö käyttäjälle tieto uusista tapahtumista sähköpostitse ja/vai tekstiviestinä.
  Välittömien ilmoitusten sisältö Vaihtoehtoina uudet koearvosanat, tiedotteet, viestit ja tuntimerkinnät
  Koottujen ilmoitusten lähetystapa Vaihtoehdot ovat sähköposti, tekstiviesti tai molemmat.
  Koottujen ilmoitusten sisältö Vaihtoehtoina uudet koearvosanat, tiedotteet, viestit ja/tai tuntimerkinnät
  Koottujen ilmoitusten lähetysajankohtaSamana päivänä, seuraavana päivänä tai seuraavana perjantaina.
  DEMOTILA / Estä muutosten tekeminen WilmassaOpiskelija ja huoltajat pystyvät selaamaan tietoja, mutta eivät tallentamaan muutoksia

  2.1 Huoltajatunnusten kentät
  Huom! Uudentyyppisten (henkilökohtaisten) huoltajatunnusten Wilmaan liittyvät asetukset ovat rekisterissä Wilman käyttäjätunnukset.

  KenttäTarkoitus
  Huoltajan käyttäjätunnusHuoltajan (yhteinen, vanhantyyppinen) käyttäjätunnus Wilmaan
  Huoltajan salasanaHuoltajan salasana Wilmaan (koskee kentässä "Huoltajan käyttäjätunnus" olevaa yhteitä tunnusta)
  Salasana vaihdettava (huoltaja)Päivämäärä, johon mennessä huoltajan on vaihdettava salasana)
  Huoltajan salasanan vaihto estetty Huoltajilta estetty yhteisen tunnuksen salasanan vaihtaminen Wilman kautta (Kyllä/Ei)
  Huoltajien yhteinen Wilma-tunnus vanhenee Yhteisen tunnuksen (Huoltajan käyttäjätunnus -kentässä oleva tunnus) viimeinen voimassaolopäivä. Wilma täyttää kentän automaattisesti, kun toinen huoltajista on tehnyt itselleen henkilökohtaisen tunnuksen. Yhteinen tunnus on voimassa tästä 30 päivää eteenpäin.
  Wilman avainkoodit huoltajille Kenttään luodaan avainkoodi, jolla huoltaja saa tehtyä itse itselleen Wilma-tunnuksen.
  Huoltajien Wilma-tunnukset Huoltajien henkilökohtaiset, uudentyyppiset Wilma-tunnukset
  Rajoitettu tiedonsaantioikeus Huoltaja saa nähdä ainoastaan opiskelijan arvosanat, poissaolota ja tuntimerkinnät, kokeet, tulosteet ja koulun tiedotteet.
  Huoltaja kirjautunut viimeksiPäivämäärä ja aika, jolloin huoltaja on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  Huoltajan kirjautumispäiväPäivämäärä, jolloin huoltaja on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  Huoltajan tunnuksen voimassaolo alkaaHuoltajan tunnuksen ensimmäinen voimassaolopäivä
  Huoltajan tunnuksen voimassaolo päättyyHuoltajan tunnuksen viimeinen voimassaolopäivä
  Huoltajan salasanan vaihto estettyHuoltajilta estetty salasanan vaihtaminen Wilman kautta (Kyllä/Ei)
  Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa Määrittää, mitä lomakkeita ja tulosteita huoltaja näkee Wilmassa, sekä minkä rekisterien tietoja hän voi selata. Käyttäjäryhmän voi määrittää myös Koulun tiedot -rekisterissä koulun kaikille huoltajille tai Luokat-rekisterissä koko luokan huoltajille.
  Vain koulutulokkaan ilmoittautuminen Wilmassa Wilmassa ei näy muita toimintoja kuin perusopetukseen ilmoittautuminen. Huom! Jos ilmoittautuminen tehdään lomakkeilla, tätä EI rastita.
  Älä käytä LDAP-tunnistustaOhittaa LDAP-tunnistuksen mikäli sellainen on käytössä, eli tarkistaa tunnuksen Primuksen Wilman käyttäjätunnus -kentästä. (Kyllä/Ei)
  Huoltajan välittömien ilmoitusten lähetystapa Vaihtoehdot ovat sähköposti, tekstiviesti tai molemmat.
  Huoltajan välittömien ilmoitusten sisältö Vaihtoehtoina uudet koearvosanat, tiedotteet, viestit ja tuntimerkinnät
  Huoltajan koottujen ilmoitusten lähetystapa Vaihtoehdot ovat sähköposti, tekstiviesti tai molemmat.
  Huoltajan koottujen ilmoitusten sisältö Vaihtoehtoina uudet koearvosanat, tiedotteet, viestit ja/tai tuntimerkinnät
  Huoltajan koottujen ilmoitusten lähetysajankohta Samana päivänä, seuraavana päivänä tai seuraavana perjantaina.

  2.2. Wilman merkinnät -välilehti
  (Opiskelijarekisterin opsinäkymässä)

  Kenttä Tarkoitus
   
  Pvm Merkinnän päivämäärä
  Tunti Tunnin järjestysnumero, esim. 3. tunti tai tunnin alkamisaika. Kellonaika näytetään, jos se on tiedossa, ts. Wilmalla on käytössään Kurre 7 -ohjelman työjärjestykset tai Koulun tiedot -rekisteriin on täytetty oppituntien ajankohdat.
  Kesto Merkinnän kesto minuutteina. Kesto voi olla oppitunnin kestoa pienempi.
  Tekijä Merkinnän kirjannut opettaja/henkilökunnan edustaja.
  Kurssi Kurssi, johon merkintä liittyy
  Huomautus Merkinnän lisätiedot, esim. opiskelijan ilmoittama syy myöhästymiseen.
  Tiedoksi Opiskelija ja/tai huoltaja näkevät huomautuksen (Kyllä/Ei)
  Luokitus Merkinnän luokitus (Tieto valitaan Tuntimerkintöjen luokitukset -rekisteristä)
  Syy Tieto valitaan Opettajan muut merkinnät -rekisteristä
  Selvitetty Päivämäärä, jolloin huoltaja on selvittänyt merkinnän, esim. kuitannut selvittämättömän poissaolon sairaspoissaoloksi.
  Tarkennus Huoltajan antama vapaamuotoinen selitys.
  Käsitelty Päivämäärä, jolloin opettaja on kuitannut huoltajan selvityksen hyväksytyksi (käsitellyksi).

  2.3 Poissaoloilmoitustaulukko

  Kenttä Tarkoitus
   
  Poissaolon alkupvm (määräävä) Poissaolon alkamispäivämäärä
  Poissaolon loppupvm Poissaolon päättymispäivämäärä
  Poissaolon luokitus Merkintä näkyy opettajilla ja henkilökunnalla Wilmassa tämän luokituksen mukaisena, esim. ”matka”.
  Poissaolon myöntäjä Poissaolon lisätiedot. Lisätiedot näkyvät myös opettajilla ja henkilökunnalla Wilmassa.

  3. OPETTAJAREKISTERI
  Huom! Uudentyyppisten opettajatunnusten Wilmaan liittyvät asetukset ovat rekisterissä Wilman käyttäjätunnukset.

  KenttäTarkoitus
  Wilman käyttäjätunnusOpettajan (vanhantyyppinen) käyttäjätunnus Wilmaan
  Wilman salasanaOpettajan salasana Wilmaan. Koskee Wilman käyttäjätunnus -kentän tunnusta.
  Wilman käyttäjätunnukset Opettajan uudentyyppinen Wilma-tunnus tai tunnukset.
  Uudentyyppinen Wilma-tunnus käytössä Opettaja on tehnyt itselleen uudentyyppisen tunnuksen. Uusi tunnus on Wilman käyttäjätunnukset -kentässä.
  Wilman avainkoodi Kenttään luodaan avainkoodi, jonka avulla opettaja voi yhdistää opettajaroolinsa esim. henkilökuntarekisteriin tehtyyn tunnukseen.
  Wilmaan kirjauduttu viimeksiPäivämäärä ja aika, jolloin opettaja on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  KirjautumispäiväPäivämäärä, jolloin opettaja on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  Käyttäjätunnuksen voimassaolo alkaaOpettajan tunnuksen ensimmäinen voimassaolopäivä
  Käyttäjätunnuksen voimassaolo päättyyOpettajan tunnuksen viimeinen voimassaolopäivä
  Välittömien ilmoitusten lähetystapa Vaihtoehdot ovat sähköposti, tekstiviesti tai molemmat.
  Välittömien ilmoitusten sisältö Vaihtoehtoina uudet tiedotteet ja viestit.
  Koottujen ilmoitusten lähetystapa Vaihtoehdot ovat sähköposti, tekstiviesti tai molemmat.
  Koottujen ilmoitusten sisältö Vaihtoehtoina uudet tiedotteet ja viestit.
  Koottujen ilmoitusten lähetysajankohta Samana päivänä, seuraavana päivänä tai seuraavana perjantaina.
  DEMOTILA / Estä muutosten tekeminenWilmassaKäyttäjä pystyy selaamaan tietoja, mutta ei tallentamaan muutoksia
  Älä käytä LDAP-tunnistustaOhittaa LDAP-tunnistuksen mikäli sellainen on käytössä, eli tarkistaa tunnuksen Primuksen Wilman käyttäjätunnus -kentästä.

  3.1 Opettajarekisterin toimintokohtaiset oikeudet ja asetukset

  KenttäTarkoitus
  Työjärjestys salainenOpettajan työjärjestys ei näy opiskelijoille Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Piilota Wilman luetteloista Henkilön nimeä ei näytetä Wilman luetteloissa, eikä hänelle voi lähettää viestejä.
  Näytä opettajan kuva Wilmassa Opettajan kuva näytetään Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Käyttäjäryhmä WilmassaOpettaja näkee Wilmassa tälle käyttäjäryhmälle sallitut lomakkeet, tulosteet ja toiminnot. Sallituille lomakkeille ja tulosteille merkitään sama ryhmä.
  Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot WilmassaOpettaja näkee Wilmassa perustietojen lisäksi opiskelijoiden Kurssitarjottimen, Suoritukset ja OPSin
  Näytä kurssitarjottimen ryhmän koko WilmassaOpettaja näkee ryhmien koot kurssitarjottimessa (Kyllä/Ei)
  Oikeus muokata kurssitarjotinvalintoja WilmassaOpettaja saa muokata opiskelijoiden kurssitarjotinvalintoja (Kyllä/Ei)
  Oikeus käyttää kyselytoimintoaOpettaja saa tehdä kyselyjä (Kyllä/Ei)
  Oikeus laatia julkisia kyselyitäOpettaja saa tehdä julkisia, ilman kirjautumista näkyviä kyselyitä (Kyllä/Ei)
  Vain tuntimerkintöjen käytössäOpettajalla on pääsy ainoastaan tuntimerkintöjen kirjaamiseen Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Oikeus muokata kaikkien tuntimerkintöjäOpettaja saa muokata kaikkien opiskelijoiden tuntimerkintöjä (Kyllä/Ei)
  Oikeus lisätä ja poistaa opiskelijoita arvioinnissaOpettaja saa lisätä ja poistaa opiskelijoita arviointikirjoista (Kyllä/Ei)
  Oikeus lähettää viestejä kaikille ryhmilleOpettaja saa lähettää viestejä myös muiden opettajien ryhmille (Kyllä/Ei)
  Oikeus muokata valintoja WilmassaOpettaja saa muokata valintoja Wilman kautta opiskelijan opsissa (Kyllä/Ei)
  Oikeus muokata toimeenpantuja arviointeja Opettaja saa muokata arviointeja vielä toimeenpanon jälkeenkin. (Kyllä/Ei) Muutosten jälkeen on arviointikirja toimeenpantava uudelleen.
  Oikeus nähdä kaikki pedagogiset asiakirjat Opettaja saa nähdä kaikkien opiskelijoiden kaikki pedagogiset asiakirjat (Kyllä/Ei).
  Tiedottaminen WilmassaMitä tiedotustoiminnon oikeuksia opettajalla on
  Tehtävä/toimenkuva (näytetään Wilmassa)Lisätieto, joka näkyy opettajan nimen yhteydessä Wilmassa, esim. "kielten lehtori, puh. töihin 123456"
  Oikeus lähettää tekstiviestejä Wilmassa Opettaja saa lähettää tekstiviestejä Wilman pikaviestitoiminnolla.
  Oikeus lähettää sähköpostia Wilmassa Opettaja saa lähettää sähköposteja Wilman pikaviestitoiminnolla.
  Viraston laajat oikeudet Opettaja saa käyttää vuosisuunnittelutoimintoa laajimmilla mahdollisilla oikeuksilla.
  Viraston suppeat oikeudet Opettaja saa lisätä uusia alakohtia vuosisuunnitelmapohjiin.
  Viraston katseluoikeudet Pelkkä lukuoikeus vuosisuunnitelmatoimintoon.
  Rooli kouluilla Täytetään niille, jotka saavat täyttää koulun toimintasuunnitelmaa ja -kertomusta. (Rehtori/Koulusihteeri). Huom! Rooli täytetään Koulu-kentän mukaiselle riville eli sen koulun riville, jonka rehtorina/sihteerinä henkilö toimii.
  Oikeus käyttää ylläpitotoimintojaNäkee mm. Wilman tilaraportin, ja pystyy ilmoittamaan käyttökatkosta (Kyllä/Ei)
  Laajat oikeudet muokata Wilman työssäoppimisiaOpettaja saa luoda työssäoppimisia opettamilleen opiskelijoille opettamissaan kursseissa; muokata muidenkin opettajien työssäoppimistietoja, jos opettaa opiskelijaa jossain työssäoppimisen kursseista; sekä tehdä merkintöjä opiskelijoiden työssäoppimispäiväkirjoihin, jos opettaa opiskelijaa jossain työssäoppimisen kursseista. (Kyllä/Ei)
  Oikeus muokata opiskelijatyöpäivälaskennan tietoja WilmassaOpettaja saa muokata opiskelijan työpäivätaulukon tietoja. (Kyllä/Ei)

  4. HENKILÖKUNTAREKISTERI
  Huom! Uudentyyppisten henkilökuntatunnusten Wilmaan liittyvät asetukset ovat rekisterissä Wilman käyttäjätunnukset.

  KenttäTarkoitus
  Wilman käyttäjätunnusHenkilön (vanhantyyppinen) käyttäjätunnus Wilmaan
  Wilman salasanaHenkilön salasana Wilmaan. Koskee Wilman käyttäjätunnus -kentän tunnusta.
  Uudentyyppinen Wilma-tunnus käytössä Henkilö on tehnyt itselleen uudentyyppisen tunnuksen. Uusi tunnus on Wilman käyttäjätunnukset -kentässä.
  Wilman käyttäjätunnukset Henkilön uudentyyppinen Wilma-tunnus tai tunnukset.
  Wilman avainkoodi Kenttään luodaan avainkoodi, jonka avulla henkilö voi yhdistää henkilökuntaroolinsa esim. opettajarekisteriin tehtyyn tunnukseen.
  Wilmaan kirjauduttu viimeksiPäivämäärä ja aika, jolloin henkilö on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  KirjautumispäiväPäivämäärä, jolloin henkilö on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  Käyttäjätunnuksen voimassaolo alkaaHenkilön tunnuksen ensimmäinen voimassaolopäivä
  Käyttäjätunnuksen voimassaolo päättyyHenkilön tunnuksen viimeinen voimassaolopäivä
  Välittömien ilmoitusten lähetystapa Vaihtoehdot ovat sähköposti, tekstiviesti tai molemmat.
  Välittömien ilmoitusten sisältö Vaihtoehtoina uudet tiedotteet ja viestit.
  Koottujen ilmoitusten lähetystapa Vaihtoehdot ovat sähköposti, tekstiviesti tai molemmat.
  Koottujen ilmoitusten sisältö Vaihtoehtoina uudet tiedotteet ja viestit.
  Koottujen ilmoitusten lähetysajankohta Samana päivänä, seuraavana päivänä tai seuraavana perjantaina.

  4.1 Henkilökuntarekisterin toimintokohtaiset oikeudet ja asetukset

  KenttäTarkoitus
  Piilota Wilman luetteloista Henkilön nimeä ei näytetä Wilman luetteloissa, eikä hänelle voi lähettää viestejä.
  Työjärjestys salainen Henkilön työjärjestys näkyy Wilmassa vain opettajille ja henkilökunnalle - ei opiskelijoille.
  Käyttäjäryhmä WilmassaHenkilö näkee Wilmassa tälle käyttäjäryhmälle sallitut lomakkeet, tulosteet ja toiminnot. Sallituille lomakkeille ja tulosteille merkitään sama ryhmä.
  Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot WilmassaHenkilö näkee Wilmassa perustietojen lisäksi opiskelijoiden Kurssitarjottimen, Suoritukset ja OPSin
  Oikeus muokata arviointeja WilmassaHenkilö saa muokata arviointikirjoja Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Oikeus lisätä ja poistaa opiskelijoita arvioinnissaHenkilö saa lisätä ja poistaa opiskelijoita arviointikirjoista (Kyllä/Ei)
  Oikeus muokata toimeenpantuja arviointeja Henkilö saa muokata arviointeja vielä toimeenpanon jälkeenkin. (Kyllä/Ei) Muutosten jälkeen on arviointikirja toimeenpantava uudelleen.
  Oikeus nähdä kaikki pedagogiset asiakirjat Henkilö saa nähdä kaikkien opiskelijoiden kaikki pedagogiset asiakirjat (Kyllä/Ei).
  Näytä kurssitarjottimen ryhmän koko WilmassaHenkilö näkee ryhmien koot kurssitarjottimessa (Kyllä/Ei)
  Oikeus muokata kurssitarjotinvalintoja WilmassaHenkilö saa muokata opiskelijoiden kurssitarjotinvalintoja (Kyllä/Ei)
  Oikeus muokata valintoja WilmassaHenkilö saa muokata valintoja Wilman kautta opiskelijan opsissa (Kyllä/Ei)
  Oikeus käyttää kyselytoimintoaHenkilö saa tehdä kyselyitä (Kyllä/Ei)
  Oikeus laatia julkisia kyselyitäHenkilö saa tehdä julkisia, ilman kirjautumista näkyviä kyselyitä (Kyllä/Ei)
  Vain tuntimerkintöjen kirjaus käytössäHenkilöllä on pääsy ainoastaan tuntimerkintöjen kirjaamiseen Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Tuntimerkintöjen tarkasteluoikeusHenkilöllä on oikeus nähdä opiskelijoiden tuntimerkinnät (Kyllä/Ei)
  Oikeus muokata kaikkien tuntimerkintöjäHenkilö saa muokata kaikkien opiskelijoiden tuntimerkintöjä (Kyllä/Ei)
  Tiedottaminen WilmasssaMitä tiedotustoiminnon oikeuksia henkilöllä on
  Tehtävä/toimenkuva (näytetään Wilmassa)Lisätieto, joka näkyy henkilön nimen yhteydessä Wilmassa, esim. virkanimike + puhelinnumero
  Oikeus lähettää tekstiviestejä Wilmassa Henkilö saa lähettää tekstiviestejä Wilman pikaviestitoiminnolla.
  Oikeus lähettää sähköpostia Wilmassa Henkilö saa lähettää sähköposteja Wilman pikaviestitoiminnolla.
  Viraston laajat oikeudet Henkilö saa käyttää vuosisuunnittelutoimintoa laajimmilla mahdollisilla oikeuksilla.
  Viraston suppeat oikeudet Henkilö saa lisätä uusia alakohtia vuosisuunnitelmapohjiin.
  Viraston katseluoikeudet Pelkkä lukuoikeus vuosisuunnitelmatoimintoon.
  Rooli kouluilla Täytetään niille, jotka saavat täyttää koulun toimintasuunnitelmaa ja -kertomusta. (Rehtori/Koulusihteeri). Huom! Rooli täytetään Koulu-kentän mukaiselle riville eli sen koulun riville, jonka rehtorina/sihteerinä henkilö toimii.
  Oikeus käyttää ylläpitotoimintojaNäkee mm. Wilman tilaraportin, ja pystyy ilmoittamaan käyttökatkosta
  DEMOTILA / Estä muutosten tekeminenWilmassaKäyttäjä pystyy selaamaan tietoja, mutta ei tallentamaan muutoksia
  Älä käytä LDAP-tunnistustaOhittaa LDAP-tunnistuksen mikäli sellainen on käytössä, eli tarkistaa tunnuksen Primuksen Wilman käyttäjätunnus -kentästä. (Kyllä/Ei)
  Oikeus muokata opiskelijatyöpäivälaskennan tietoja WilmassaHenkilö saa muokata opiskelijan työpäivätaulukon tietoja. (Kyllä/Ei)

  5. TYÖPAIKKAOHJAAJAT- JA JOHTOKUNTA-REKISTERI
  Huom! Uudentyyppisten tunnusten Wilmaan liittyvät asetukset ovat rekisterissä Wilman käyttäjätunnukset.

  KenttäTarkoitus
  Wilman käyttäjätunnusKäyttäjätunnus Wilmaan
  Wilman salasanaSalasana Wilmaan
  Wilmaan kirjauduttu viimeksiPäivämäärä ja aika, jolloin opiskelija on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  KirjautumispäiväPäivämäärä, jolloin opiskelija on viimeksi kirjautunut Wilmaan
  Käyttäjätunnuksen voimassaolo alkaaTunnuksen ensimmäinen voimassaolopäivä
  Käyttäjätunnuksen voimassaolo päättyyTunnuksen viimeinen voimassaolopäivä
  DEMOTILA / Estä muutosten tekeminenWilmassaKäyttäjä pystyy selaamaan tietoja, mutta ei tallentamaan muutoksia

  6. ARVIOINTI-REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  Muutokset estetty opiskelijoilta WilmassaOpiskelijat eivät pysty muuttamaan, valitsemaan / poistamaan valintaa kurssista. Vaikuttaa vain Primuksen kurssitarjottimiin. Kurre-tarjottimilla vastaava toiminto löytyy Kurresta. (Kyllä/Ei)
  Piilota kurssi opiskelijoilta ja huoltajilta WilmassaRyhmä on piilotettu ”Kurssit tässä jaksossa” -näkymästä. Rastitaan esim. erityisopettajan ryhmille tai hallinnollisiin tarpeisiin perustetuille arviointikirjoille.
  TenttipäiväTentin päivämäärä
  AjankohtaLisätietoa tentistä, esim. kellonaika tms.
  Ilmoittautuminen Wilmassa sallittuKoulutus näkyy Wilmassa ja siihen voi hakeutua ilman Wilma-tunnuksia.
  Ilmoittautuminen alkaaTentti-ilmoittautumisissa: ensimmäinen päivä, jolloin opiskelijat voivat ilmoittauta tenttiin Wilmassa. Koulutuksiin hakeutumisessa: päivämäärä, jolloin koulutukseen voi ilmoittautua Wilmassa.
  Viimeinen ilmoittautumispäiväTentti-ilmoittautumisissa: viimeinen päivämäärä, jolloin opiskelijat voivat ilmoittautua tenttiin Wilmassa. Koulutuksiin hakeutumisessa: päivämäärä, johon asti koulutukseen voi ilmoittautua Wilmassa.
  Ilmoittautumisen kurssiEi koske tentti-ilmoittautumisia eikä koulutukseen hakeutumista, käytössä vain moduuli-ilmoittautumisessa. Wilma täyttää automaattisesti kenttään kurssin, jota ilmoittautuminen koskee
  Koepvm Kun opettaja merkkaa ryhmälle Wilmassa kokeen, tallentuu koepäivä tähän kenttään.
  Kokeen julkaisuaika Kellonaika, jolloin opettaja on julkaissut koearvosanat opiskelijoille ja huoltajille.
  Kokeen julkaisupäivä Päivämäärä, jolloin opettaja on julkaissut koearvosanat opiskelijoille ja huoltajille.
  Kokeen painokerroin Painokertoimen avulla lasketaan kurssin kokeista opiskelijakohtaiset keskiarvot. Painokertoimen tulee olla >=0. 0 = ei lasketa keskiarvoon.
  Kokeen aihe Koealue, tarvittavat välineet ym. opettajan kirjaama lisätieto. Tiedot ja koepvm näkyvät myös opiskelijalla ja huoltajalla.
  Tunti pidetty Kun opettaja täyttää Wilmassa tuntipäiväkirjaa, tallentuu tähän pidetyn tunnin päivämäärä.
  Tunteja Kenttään täytetään pidettyjen oppituntien määrä, esim. 1.
  Tuntinumero Tunnin järjestysnumero, esim. 1 tai 4-5.
  Tunnin opettaja Tunnin pitänyt opettaja. Oletuksena on ryhmän oma opettaja.
  Tunnin aihe Tunnilla käsitelty aihe. Tieto näkyy oletuksena vain opettajalla, näkymisen voi sallia Koulun tiedot -rekisterissä kentän "Tuntipäiväkirjamerkinnät näkyvät opiskelijoille ja huoltajille" rastimalla.
  Kotitehtävät Annetut läksyt. Tiedot näkyvät myös opiskelijalla ja huoltajalla.
  Huomautukset Oppituntiin liittyvät opettajan omat merkinnät. Kentän kirjaukset eivät näy huoltajille ja opiskelijoille.

  7. LUOKAT-REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  Piilota opiskelijalista Wilmassa opiskelijoilta Opiskelijat näkevät luokan opiskelijat Wilmassa (Kyllä /Ei)
  Piilota Wilman luetteloista Luokka ei näy opettajillakaan Wilman luokkaluettelossa. Rastitaan esim. suunnitteluluokille. Edes luokanvalvoja ei näe ryhmäänsä Wilmassa, jos rasti on päällä.
  Tuntimerkintöjen syöttäminen luokittain sallittu Luokalle voi syöttää merkintöjä Opiskelijat-sivun kautta, vaikka koulu käyttäisi kurssittaista seurantaa. Merkintöjä voi tehdä myös työjärjestyksen tyhjille tunneille.
  Opiskelijan käyttäjäryhmä WilmassaMäärittää, mitä lomakkeita ja tulosteita tämän luokan opiskelijat saavat käyttää Wilmassa, sekä minkä rekisterien tietoja he saavat selailla. Saman määrityksen voi tehdä myös Koulun tiedot -rekisterissä (kaikkien opiskelijoiden osalta) tai Opiskelijarekisterissä (yksittäisten opiskelijoiden osalta).
  Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa Määrittää, mitä lomakkeita ja tulosteita tämän luokan opiskelijoiden huoltajat saavat käyttää Wilmassa, sekä minkä rekisterien tietoja he saavat selailla. Saman määrityksen voi tehdä myös Koulun tiedot -rekisterissä (kaikkien huoltajien osalta) tai Opiskelijarekisterissä (yksittäisten opiskelijoiden huoltajien osalta).
  Ilmoittautuminen Wilmassa sallittu Koulutukseen voi hakeutua Wilman kautta ilman tunnuksia. Koulutus näkyy Wilman ns. browsecourses-sivulla.
  Koulutuksen status Wilmassa näytetään ne koulutukset, joiden status on tyhjä tai Suunnitteilla.
  Hakuaika alkaa Koulutukseen (luokalle) voi hakeutua Wilman kautta tästä päivämäärästä eteenpäin.
  Hakuaika päättyy Koulutukseen (luokalle) voi hakeutua Wilman kautta tähän päivämäärään asti.
  Rahoitusmuoto Luokan rahoitusmuoto. Rahoitusmuoto määrää, lasketaanko opiskelijatyöpäivät läsnäolomerkintöjen vai työpäivätaulukon mukaan.

  8. HAKIJAREKISTERI

  KenttäTarkoitus
  Hakeutuu seuraavaan pitkäkestoiseen koulutukseenKoulutus, johon hakija haki Wilman kautta. Viittaa Luokat-rekisteriin.
  Hakeutuu seuraavaan lyhytkestoiseen koulutukseenKoulutus, johon hakija haki Wilman kautta. Viittaa Arviointi-rekisteriin.
  HakuajankohtaHakemuksen jättämisen aikaleima
  Hakijan ilmoittanut yritys/organisaatioOrganisaatio, joka ilmoitti henkilön koulutukseen. Tekstikenttä, ei viittaa yritysrekisteriin.
  Opiskelijarekisterin korttinumeroJos hakijan tiedot on siirretty opiskelijarekisteriin, tallentuu tähän tieto hakijan rekisterikortista opiskelijarekisterissä.

  9. RAHOITUS

  KenttäTarkoitus
  Wilman läsnäololuokitusSe tuntimerkintöjen luokitus, joka tarkoittaa tällä rahoitusmuodolla läsnäoloa ja jota seurataan opiskelijatyöpäivälaskennassa. Täytetään vain niille rahoitusmuodoille, joilla laskenta tehdään Wilman läsnäolomerkintöjen perusteella.

  10. HUONEREKISTERI

  KenttäTarkoitus
  Työjärjestys salainenHuoneen työjärjestys ei näy opiskelijoille Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Piilota Wilman luetteloistaHuonetta ei näytetä Wilman huoneluettelossa. (Kyllä/Ei)

  11. KURSSIT -REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  Laajennettu sanallinen arviointi WilmassaKäytetäänkö kurssin arviointiin Wilmassa laajennettua sanallista arviointia (Kyllä/Ei)

  12. KURSSITYYPIT -REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  Valittavissa WilmassaOpiskelijat voivat ilmoittautua Wilman kautta tämäntyyppisille kursseille. (Kyllä/Ei)

  13. PRIMUKSEN KURSSITARJOTIN -REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  LukuvuosiKurssitarjottimen lukuvuosi
  JaksoKurssitarjottimen jakso
  Ma, Ti, Ke, To, Pe (Kiertotuntikaavio)Kentät kurssitarjottimen kiertotuntikaaviolle
  Ilmoittautuminen alkaaEnsimmäinen päivämäärä, jolloin kurssitarjottimen kursseihin voi ilmoittautua
  Ilmoittautuminen alkaa kloKellonaika, jolloin kurssitarjottimen kursseihin voi alkaa ilmoittautua
  Viimeinen ilmoittautumispäiväViimeinen päivämäärä, jolloin kurssitarjottimen kursseihin voi ilmoittautua
  Valintoja(max)Kuinka monta kurssia opiskelija voi kurssitarjottimesta valita
  HuomautuksetKurssitarjottimeen liittyviä lisätietoja, jotka näkyvät opiskelijoille
  Opiskelijat näkevät kurssitarjottimen WilmassaKurssitarjotin näkyy opiskelijoille Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Salli monivalinnatOpiskelija voi valita kurssitarjottimen palkista useamman kuin yhden kurssin (Kyllä/Ei)
  Työjärjestykset näkyvät opiskelijoille WilmassaKiertotuntikaavion ja opiskelijoiden valintojen perusteella muodostuva työjärjestys näkyy opiskelijoille Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Opiskelijat eivät näe ryhmän opettajaa WilmassaOpiskelijat eivät näe ryhmien opettajia kurssitarjottimessa tai työjärjestyksissä (Kyllä/Ei)

  14. TUNTIMERKINTÖJEN LUOKITUKSET

  KenttäTarkoitus
  KoodiMerkinnän lyhyt tunniste
  JärjestysnumeroMerkinnän paikka Wilman valintalistassa
  SeliteMerkinnän nimi
  Lyhyt nimiMerkinnän lyhyt nimi, joka näkyy mm. Wilmassa
  Väri WilmassaMerkinnän väri Wilmassa
  Yleinen luokitusKaikki opettajat ja henkilökunta voivat käyttää merkintää (Kyllä/Ei)
  Vaatii selvityksenMerkintä on mukana huoltajille lähtevissä selvityspyynnössä (Kyllä/Ei)
  Läsnäolo (ei poissaolo)Merkintä ei ole poissaolo (Kyllä/Ei)
  Hyväksyttävä/luvallinenMerkintä on hyväksyttävä / luvallinen (Kyllä/Ei)
  Huoltajan poissaoloselvitysHuoltajat vaihtavat opettajan merkitsemän luokituksen tilalle tämän luokituksen, esim. selvittämättömän tilalle "Matka"(Kyllä/Ei)
  Selvitys vaatii tarkennuksenHuoltajan tulee kirjoittaa myös vapaamuotoinen tarkennus selvityksen yhteydessä(Kyllä/Ei)
  Lähetä ilmoitus uudesta merkinnästä Wilmassa Huoltajalle ja opiskelijalle lähtee ilmoitus sähköpostiin/matkapuhelimeen, kun opiskelijalle kirjataan merkintä tällä luokituksella. (Kyllä/Ei)
  Piilotettu huoltajalta ja opiskelijalta Luokitus on tarkoitettu oppilaitoksen sisäiseen käyttöön ja se näkyy vain opettajilla ja henkilökunnalla. (Kyllä/Ei)
  Läsnäolo opiskelijatyöpäivälaskennassa Rastitaan luokitukselle, joka tarkoittaa aikuiskoulutuksessa läsnäoloa. Opiskelijan työpäivät lasketaan näiden merkintöjen perusteella.(Kyllä/Ei)

  15. OPETTAJAN MUUT MERKINNÄT

  KenttäTarkoitus
  Muu merkintä WilmassaMerkintä näkyy Wilman tuntimerkintöjen kirjauksessa, Muu merkintä -valikossa. Yleensä käyttäytymiseen, työskentelyyn ja huolellisuuteen liittyviä merkintöjä. (Kyllä/Ei)
  Nimi WilmassaLuokituksen nimi Wilmassa
  SeliteMerkinnän nimi

  16. OPISKELIJALAJIT-REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  Lasketaan opiskelijamäärään WilmassaLasketaanko tämäntyyppiset opiskelijat mukaan koulun opiskelijamäärään Vuosisuunnittelu-toiminnossa (Kyllä/Ei)
  Sallitaan useampi rekisterikortti Koskee tilannetta, jossa opiskelijalla on Primuksessa useampia rekisterikortteja, esim. varsinainen oppilas peruskoulussa ja suunnitteluopiskelija lukiossa. Kenttä rastitaan niille opiskelijalajeille, jotka tarkoittavat muuta kuin päätoimista opiskelua nykyisessä oppilaitoksessa. Huoltaja näkee Wilmassa opiskelijan rekisterikorteista sen, jonka opiskelijalajille EI ole rastittu tätä kenttää, yleensä ”peruskoulun oppilas”, ”lukion opiskelija” tai ”tutkintoa suorittava”.

  17. PEDAGOGISET ASIAKIRJAT -REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  Asiakirjalaji Määrittää, minkä otsikon alla lomake näkyy Wilmassa, sekä mitä tulosteita lomakkeen yhteydessä on tulostettavissa. (Pedagoginen arvio, Oppimissuunnitelma, Pedagoginen selvitys, HOJKS, Muu)
  Opiskelija Oppilas, jota asiakirja koskee. Asiakirja näkyy Wilmassa tämän oppilaan huoltajalla ja tämän oppilaan opettajilla.
  Julkaisupäivä huoltajille Päivämäärä, jolloin tiedot saavat näkyä oppilaan huoltajilleWilmassa.
  Toteutetut tukitoimet Kenttään tallentuu luettelo Wilman kautta merkityistä tukitoimista.
  Tuen vaihe Kiinteät vaihtoehdot Yleinen, Tehostettu ja Erityinen
  Vastuuopettajat Henkilö näkee kyseisen asiakirjan Wilmassa ja voi muokata sitä.
  Muut vastuuhenkilöt Henkilö näkee kyseisen asiakirjan Wilmassa ja voi muokata sitä. Kenttä viittaa Henkilökunta-rekisteriin.
  Piilotettu muilta opettajilta Asiakirja näkyy Wilmassa vain Vastuuopettaja-kentän opettajilla, luokanvalvojalla sekä niillä henkilöillä, joilla on oikeus nähdä oppilaan kaikki tiedot.
  Näkyy kaikilla opettajilla Asiakirja näkyy Wilmassa koulun kaikilla opettajilla, myös niillä, jotka eivät opeta oppilasta.
  Muuttaminen estetty Asiakirjaa ei voi muokata Wilman kautta ja Primuksessakin vain pääkäyttäjän oikeuksilla.

  18. TUKITOIMET-REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  OpiskelijaOppilas, jolle tukea on annettu. Merkinnät näkyvät myös tällä oppilaalla ja hänen huoltajillaan.
  TukimuodotKoulun/kunnan käyttämät tukimuodot. Vaihtoehtoja voi lisätä ja poistaa Primuksen Tukimuodot-rekisterissä.
  Merkinnän tekijä (opettaja)Opettaja, joka kirjasi merkinnän Wilmassa. Opettaja näkee Wilmassa ne tukitoimet, jotka hän on itse kirjannut sekä oman valvontaluokkansa kaikki merkinnät.

  19. ASIAKIRJALAJIT-REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  AsiakirjalajiAsiakirja ohjautuu lajin perusteella automaattisesti oikean otsikon alle Wilman Tuki-sivulla. (Pedagoginen arvio, Oppimissuunnitelma, Pedagoginen selvitys, HOJKS, Muu)
  Asiakirjalajin nimiJos asiakirjalaji on Muu, täytetään tähän sen varsinainen nimi.

  20. TUKIMUODOT-REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  SeliteTukimuodon nimi, esim. ”Opiskelu pienryhmässä”. (Pedagoginen arvio, Oppimissuunnitelma, Pedagoginen selvitys, HOJKS, Muu)
  Näkyy huoltajalle WilmassaNäytetäänkö tämäntyyppiset tukitoimet huoltajalle Wilmassa (Kyllä/Ei)

  21. OPETUSSUUNNITELMAT-REKISTERI

  KenttäTarkoitus
  Julkinen WilmassaOpetussuunnitelman rakenne ja kurssien tiedot saavat näkyä Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Opsin nimi WilmassaWilman käyttäjille näkyvä opetussuunnitelman nimi
  Julkinen alkaenPäivämäärä, josta eteenpäin opetussuunnitelma saa näkyä Wilman käyttäjille
  Julkinen päättyenPäivämäärä, johon asti opetussuunnitelma saa näkyä Wilman käyttäjille