Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Asetukset ja kentät toiminnoittain (Koulun tiedot -rekisteri)

  Osa Wilman asetuksista sijaitsee Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä. Koulun tiedot -rekisterin kentät ja niiden tarkoitus:

  YLEISET ASETUKSET

  KenttäTarkoitus
  Oikeus käyttää WilmaaVaaditaan jotta Wilma toimii. Rajaa Wilman käyttöoikeudet koulujen välillä multiPrimuksessa.
  Henkilö- ja huonesivut käytössäHenkilö- ja huonesivut käytössä/poissa käytöstä.
  Kyselytoiminto käytössä OhjeKyselytoiminto käytössä/poissa käytöstä.
  Opetussuunnitelma Wilmassa OhjeOpetussuunnitelma käytössä/poissa käytöstä.
  Tentti-ilmoittautuminen käytössä OhjeTentti-ilmoittautuminen käytössä/poissa käytöstä
  Opettajaliittymä käytössäWilman opettajaliittymä käytössä/poissa käytöstä
  Opiskelijaliittymä käytössäWilman opiskelijaliittymä käytössä/poissa käytöstä
  Huoltajaliittymä käytössäWilman huoltajaliittymä käytössä/poissa käytöstä
  Luokanvalvoja näkee luokkansa opiskelijoiden kaikki tiedotLuokanvalvoja näkee Wilmassa perustietojen lisäksi opiskelijan Kurssitarjottimen, Suoritukset ja OPSin


  LOMAKKEET JA HENKILÖTIEDOT Ohje

  KenttäTarkoitus
  Lomaketoiminto käytössäLomakkeiden näkyminen Wilmassa käytössä/poissa käytöstä)
  Primuksen rekisterit WilmassaMahdollisuus selata ja muokata Primuksen rekistereitä Wilman kautta
  Opiskelijan käyttäjäryhmä WilmassaMäärittää, mitä lomakkeita ja tulosteita opiskelijat saavat Wilmassa käyttää, sekä minkä rekisterien tietoja he saavat selata
  Huoltajan käyttäjäryhmä WilmassaMäärittää, mitä lomakkeita ja tulosteita huoltajat saavat Wilmassa käyttää, sekä minkä rekisterien tietoja he saavat selata.


  ARVIOINTI Ohje

  KenttäTarkoitus
  Kurssi- ja ryhmäsivut käytössä OhjeOpettajat näkevät opetusryhmänsä Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Arviointitoiminto käytössä OhjeOpettajat / henkilökunta voivat tehdä arviointeja Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Arviointien toimeenpano sallittu WilmassaOpettajat / henkilökunta voivat toimeenpanna arviointikirjoja Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Arvioinnit alkavat Ohje Määrittää alkamispäivämäärät ajanjaksoille, joiden aikana suoritetaan arviointeja ja uudet arvosanat ovat piilotettuja opiskelijoilta ja huoltajilta Wilmassa.
  Arvioinnit päättyvät Ohje Määrittää päättymispäivämäärät em. ajanjaksoille
  Arviointikirjat ryhmät-sivullaArviointikirjojen järjestys (nimen / alkamispäivän) mukaan
  Arviointitaulukon sarakkeetOpettajaliittymän arviointisivulla käytettävät kentät
  Laajennettu sanallinen arviointi Wilmassa OhjeLaajennettu sanallinen arviointi (lausepankki) käytössä (Kyllä/Ei)
  Näytä arvosana myös kirjaiminArvosana näytetään myös kirjaimin (Kyllä/Ei)
  Opettaja saa nähdä kaikki arvosanat aineesta OhjeAineen arvosanahistoria näkyvissä opettajille ( Kyllä/Ei)
  Arviointikirjojen tietokentätArviointikirjoihin liittyvien kenttien määrittely
  Arviointikirjan opiskelijajärjestysJärjestetäänkö oppilaiden nimet arviointikirjoissa nimen, luokan, vai oppilaitoksen mukaan


  SUORITUKSET Ohje

  KenttäTarkoitus
  Suoritukset-toiminto käytössäOpiskelijan suoritukset ovat hänen ja huoltajansa nähtävissä Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Suoritustaulukon kentätMitkä tiedot (sarakkeet) opiskelijan suorituksista ovat esillä Wilman Suoritukset-sivulla, esim. päivämäärä ja opintoviikkomäärä.


  VALINNAT Ohje

  KenttäTarkoitus
  Valinnat-toiminto käytössäOpiskelijat voivat valita kursseja Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Valintataulukon kentät/asetuksetOpiskelijaliittymän valinnat-sivun kentät ja asetukset Tallennus sallittu: Oikeus muokata valintoja ja tallentaa muutokset Valintojen syöttö valintanapeilla: Vaihtoehtoisesti valitaan valikosta. Valikko vaatii vähemmän tilaa ruudulta. Nykyinen lukuvuosi pois käytöstä: Lukuvuosinumerointi alkaa seuraavasta lukuvuodesta
  Valintataulukossa vuosisarakkeitaKuinka monelle tulevalle vuodelle voi valintoja merkitä, esim. 3.


  TUNTIPÄIVÄKIRJA JA LÄKSYT Ohje

  KenttäTarkoitus
  Kurssi- ja ryhmäsivut käytössäOpettaja voi kirjata tuntien aiheet ja läksyt Wilmassa. Opiskelijat ja huoltajat näkevät läksyt Wilmassa.
  Tuntipäiväkirjamerkinnät näkyvät opiskelijoille ja huoltajilleHuoltajat ja opiskelijat näkevät myös Tunnin aihe -sarakkeen tiedot. Ilman rastia he näkevät vain tunnilla annetut kotitehtävät.
  Tuntipäiväkirjan sarakkeetSarakkeet, joita opettaja voi täyttää tuntipäiväkirjassa. Vaihtoehdot ovat Tunteja (montako oppituntia pidettiin), Tunnin aihe, Kotitehtävät ja Huomautukset


  KOEKALENTERI Ohje

  KenttäTarkoitus
  Kurssi- ja ryhmäsivut käytössäOpettaja voi kirjata ryhmilleen kokeita Wilmassa. Opiskelijat ja huoltajat näkevät kokeet Wilmassa.

  OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Ohje

  KenttäTarkoitus
  Koulunkäynnin tuki -toiminto käytössäWilmassa voi kirjata oppilaan saaman tuen sekä laatia, muokata ja tulostaa pedagogisia asiakirjoja.


  KURSSITARJOTIN Ohje

  KenttäTarkoitus
  Kurssitarjotintoiminto käytössäPrimuksessa tai Kurre 7:ssa tehty kurssitarjotin näkyy Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Työjärjestystoiminto käytössä OhjeKurssitarjottimen kiertotuntikaavioon perustuva työjärjestys tai Kurre 7:ssa tehty työjärjestys näkyy Wilmassa (Kyllä/Ei)
  Kurssitarjottimen monivalinnatOpiskelija voi syöttää kurssitarjottimen palkkiin useamman valinnan ( Kyllä/Ei)
  Kurssitarjottimen ryhmä kahdelle rivilleRyhmätiedot rivitetään kurssitarjottimessa (Kyllä/Ei)
  JaksoMeneillään oleva jakso. Käyttäjille näytetään Wilmassa oletuksena tämän jakson ryhmät.
  Jaksot alkavatJaksojen alkamispäivämäärät (Kurssitarjotin hakee päivämäärät kentistä)
  Jaksot päättyvätJaksojen päättymispäivämäärät (Kurssitarjotin hakee päivämäärät kentistä)
  Seuraavan lukuvuoden jaksot alkavatSeuraavan lukuvuoden jaksojen alkamispäivämäärät (Kurssitarjotin hakee päivämäärät kentistä)
  Seuraavan lukuvuoden jaksot päättyvätSeuraavan lukuvuoden jaksojen päättymispäivämäärät (Kurssitarjotin hakee päivämäärät kentistä)


  LÄSNÄOLOILMOITTAUTUMINEN Ohje

  KenttäTarkoitus
  Läsnäoloilmoittautuminen käytössäLäsnäoloilmoittautuminen käytössä/poissa käytöstä
  Läsnäoloilmoittautumisen alkamispäiväPäivä, jolloin läsnäoloilmoittautuminen alkaa
  Läsnäoloilmoittautumisen päättymispäiväPäivä, jolloin läsnäoloilmoittautuminen päättyy
  Läsnäoloilmoittautuminen koko lukuvuodelleIlmoittautuminen koskee koko lukuvuotta (oletuksena syksy ja kevät erikseen)
  Vain läsnäolevaksi ilmoittautuminen sallittuSallitaan vain läsnäolevaksi ilmoittautuminen, jolloin poissaolevaksi ilmoittautuminen ei ole mahdollista Wilmassa
  Läsnäoloilmoittautuminen sallittu kaikille opiskelijoilleSallitaan läsnäoloilmoittautuminen kaikille opiskelijoille (Kyllä / Ei)


  POISSAOLOT Ohje

  KenttäTarkoitus
  Poissaoloseuranta ja tuntimerkinnät käytössäOpiskelijoille voi kirjata poissaoloja ja tuntimerkintöjä Wilman kautta käytössä/poissa käytöstä
  Luokanvalvoja saa muokata luokkansa tuntimerkintöjäLuokanvalvoja pystyy muokkaamaan oman luokkansa kaikkia merkintöjä ( Kyllä/Ei)
  Tuntimerkintöjen syöttäminen luokittain sallittuOpettajat voivat syöttää tuntimerkintöjä kaikille opiskelijoille ( Kyllä/Ei)
  Oletusaikaväli tuntimerkintöjen yhteenvedossaNäkymässä voi olla oletuksena esim. 4 viikkoa tai nykyinen jakso. Versiossa 2.18 nykyinen jakso katsotaan Koulun tiedot -rekisterin kentästä Jakso. Versiosta 2.19 eteenpäin verrataan nykyistä päivämäärää Jaksot alkavat ja Jaksot päättyvät -kenttien päiväyksiin.
  Huoltaja voi selvittää poissaolot WilmassaHuoltaja voi kuitata poissaolot ja antaa niille vapaamuotoisen tarkennuksen Wilman kautta
  Poissaolo- ja tuntimerkinnät piilotettu huoltajaltaHuoltaja voi kirjautua Wilmaan, mutta eivät näe siellä opiskelijan poissaoloja. (Kyllä/Ei)
  Poissaolon selvitys vaatii käsittelynHuoltajien antamat poissaoloselvitykset kuitataan erikseen opettajaliittymässä
  Tuntimerkintöjen huomiot näkyvätRastitaan henkilöryhmät, joille huomautus saa näkyä. Oletuksena (kun mitään ei ole rastittu), näkyy opiskelijalle, huoltajalle ja luokanvalvojalle.
  Tuntimerkinnän huomiot oletuksena näkyvissäMerkinnän huomautus näytetään opiskelijalle ja huoltajalle, ellei opettaja ole sitä erikseen piilottanut.
  Poissaoloyhteenvedon tulostuskuvakkeetMäärittää ne opiskelijakohtaiset poissaoloyhteenvedot, joita Wilmasta voi tulostaa
  Kurssikohtainen seuranta OhjeMerkintöjä voi kirjata vain ryhmäsivun kautta, ei luokittain (Kyllä / Ei)
  Tiivistä tuntimerkintöjen yhteenvetoaPoissaolo- ja tuntimerkintöjen yhteenvedossa sarakeotsikkona luokituksen "Lyhyt nimi" (Kyllä / Ei)
  18 vuotta täyttäneet opiskelijat saavat selvittää poissaolojaanOpiskelijat voivat itse selvittää poissaolojaan täytettyään 18 vuotta (Kyllä / Ei)
  Tunnit alkavatOppituntien alkamisajat. Kellonaika on poissaolomerkinnän oletusalkamisaika.
  Tunnit päättyvätOppituntien päättymisajat. Kellonaika on poissaolomerkinnän oletuspäättymisaika.
  Oppitunnin pituus OhjeOppitunnin pituus minuutteina, esim. 45 tai 75. Pituuden avulla muunnetaan poissaolojen lukumäärä tuntimääräksi.
  Poissaoloseuranta minuuttitarkkuudella OhjeMerkintöjen määrän sijaan seurataan niiden kestoa (Kyllä / Ei)


  TYÖSSÄOPPIMINEN

  KenttäTarkoitus
  Työssäoppimisen kirjaus käytössäTyössäoppimisjaksojen tietoja voi kirjata ja tarkastella Wilmassa (Kyllä/Ei)


  NÄYTÖT

  KenttäTarkoitus
  Näyttöjen kirjaus käytössäNäyttöjä/ammattiosaamisen näyttöjä voi kirjata ja tarkastella Wilmassa (Kyllä/Ei)

  OPISKELIJATYÖPÄIVÄLASKENTA

  KenttäTarkoitus
  Opiskelijatyöpäivälaskenta käytössäWilman kautta voi tarkastella, muokata ja tulostaa opiskelijatyöpäivälaskennan tietoja (Kyllä/Ei)

  KOULUTUSKALENTERI Ohje

  KenttäTarkoitus
  Koulutuskalenteri käytössäOppilaitoksen koulutuksiin voi hakea/ilmoittautua Wilman kautta ilman tunnuksia. (Kyllä/Ei) Rastitaan 1. koululle
  Lyhytkestoisten koulutusten otsikko suomeksiOtsikko Wilmassa
  Lyhytkestoisten koulutusten infosarakkeet WilmassaKentät, joiden tietoja koulutussivulla näytetään, esim. alkamispäivä ja opetuspaikkakunta.
  Lyhytkestoisten koulutusten infosarakenimet Wilmassa suomeksiKenttien nimi Wilmassa, näkyy ko. sarakkeen otsikkona. Voi jättää tyhjäksi, jolloin kentät esitetään Primuksen mukaisilla nimillä.
  Lyhytkestoisten koulutusten lisätiedot WilmassaKentät, joiden tietoja esitetään koulutuksen lisätietoruudussa, esim. kuvaus.
  Lyhytkestoisten koulutusten lisätietojen nimet Wilmassa suomeksiLisätietokenttien nimi Wilmassa, näkyy ko. sarakkeen otsikkona. Voi jättää tyhjäksi, jolloin kentät esitetään Primuksen mukaisilla nimillä.
  Pitkäkestoisten koulutusten otsikko suomeksiOtsikko Wilmassa
  Pitkäkestoisten koulutusten infosarakkeet WilmassaKentät, joiden tietoja koulutussivulla näytetään, esim. alkamispäivä ja opetuspaikkakunta.
  Pitkäkestoisten koulutusten infosarakenimet Wilmassa suomeksiKenttien nimi Wilmassa, näkyy ko. sarakkeen otsikkona. Voi jättää tyhjäksi, jolloin kentät esitetään Primuksen mukaisilla nimillä.
  Pitkäkestoisten koulutusten lisätiedot WilmassaKentät, joiden tietoja esitetään koulutuksen lisätietoruudussa, esim. kuvaus.
  Pitkäkestoisten koulutusten lisätietojen nimet Wilmassa suomeksiLisätietokenttien nimi Wilmassa, näkyy ko. sarakkeen otsikkona. Voi jättää tyhjäksi, jolloin kentät esitetään Primuksen mukaisilla nimillä.
  Koulutushakeutumisen käyttöehdot suomeksiKäyttöehdot, jotka esitetään hakijalle Wilmassa, ja jotka hakijan tulee hyväksyä. Pakollinen täytettävä.
  Koulutukseen haun ohje suomeksiHakijalle Wilmassa esitettävät hakuohjeet. Pakollinen täytettävä.
  Hakijan sähköpostin sisältö suomeksiHakijan sähköpostiin lähtevä vahvistusviesti hakemuksen vastaanottamisesta.

  KURSSI-ILMOITTAUTUMINEN (tunnuksilla)

  KenttäTarkoitus
  Moduuli-ilmoittautuminen käytössäIlmoittautumistoiminto käytössä/poissa käytöstä
  Ilmoittautumisen alkupäiväPäivämäärä, josta lähtien ilmoittautuminen on mahdollista
  Ilmoittautumisen loppupäiväViimeinen päivämäärä, jolloin kursseille voi ilmoittautua
  Ilmoittautumisen lukukausiIlmoittautumisen lukukausi ( kevät / syksy)
  Ilmoittautumisen opintoviikkorajaKuinka monta opintoviikkoa opiskelija pystyy yhteensä valitsemaan


  VIESTINTÄTOIMINTOJEN ASETUKSET Ohje

  KenttäTarkoitus
  Viestitoiminto käytössäPikaviestitoiminto käytössä/poissa käytöstä
  Tiedotetoiminto käytössäTiedotustoiminto käytössä / poissa käytöstä
  Kyselytoiminto käytössäKyselytoiminto käytössä / poissa käytöstä
  Opiskelijat saavat lähettää viestejä keskenäänSallitaan opiskelijoiden välinen viestintä (Kyllä / Ei)
  URL-tunnisteOppilaitoksen nimitunniste. Tarvitaan, jos halutaan luoda julkisia tiedotteita tai palautteita.

  SMS ja SMTP, ILMOITUSTOIMINNON ASETUKSET

  KenttäTarkoitus
  Ilmoitukset käytössäViesteistä, tiedotteista, kokeista ja tuntimerkinnöistä ilmoitus käyttäjän sähköpostiin. (Kyllä/Ei)
  Oikeus lähettää sähköpostia OhjeOppilaitos saa lähettää sähköpostia. (Kyllä/Ei)
  Oikeus lähettää tekstiviestejä OhjeOppilaitos saa lähettää tekstiviestejä. (Kyllä/Ei)
  Piilota pikaviestien sisältö Wilman ilmoituksistaIlmoituksissa kerrotaan vain, että viesti on saapunut ja se on luettavissa Wilmassa. Ilmoituksessa ei ole mukana viestisisältöä.
  Välittömien ilmoitusten tekstiviestiasetuksetSaako henkilöryhmä valita välittömien ilmoitusten vastaanottotavaksi tekstiviestin (Kyllä/Ei)
  Koottujen ilmoitusten tekstiviestiasetuksetSaako henkilöryhmä valita ilmoitusten vastaanottotavaksi tekstiviestin (Kyllä/Ei)
  Opiskelijat eivät saa muuttaa ilmoitusasetuksiaanOpiskelijat eivät voi itse valita Wilmassa tapahtumia, joista saavat ilmoituksen, eivätkä ilmoituksen toimitustapaa. (Kyllä/Ei)
  Huoltajat eivät saa muuttaa välittömien ilmoitusten asetuksiaanHuoltajat eivät voi itse valita Wilmassa tapahtumia, joista saavat ilmoituksen, eivätkä ilmoituksen toimitustapaa. (Kyllä/Ei)
  SMS lähettäjän nimiTekstiviestien lähettäjän nimi, esim. ”Mallilan kunta”
  SMS osoiteTekstiviestit lähettävän viestikeskuksen IP-osoite
  SMS porttiTekstiviestit lähettävän viestikeskuksen IP-portti
  SMS palvelimen tyyppiSMPP V3.4 (paikallinen operaattori), aspsm.com, Content Gateway, SMTP-rajapinta tai Kannel http.
  SMS salasanaViestikeskuksen salasana
  SMS tunnusViestikeskuksen käyttäjätunnus
  SMS viestejä lähetettyLähetettyjen tekstiviestien lukumäärä
  SMS-SMTP domainnimiDomainnimi, jonka kautta SMS-viestit lähetetään käytettäessä sähköpostirajapintaa
  SMTP lähettäjän nimiSähköpostien lähettäjän nimi, esim. ”Mallilan kunta”.
  SMTP lähettäjän sähköpostiosoiteSähköpostien lähettäjän osoite. Osoitteeseen ei voi vastata, se näkyy vain lähettäjätietona. Osoitteen domain-osan tulee olla todellinen, alkuosan keksitty (ei olemassa oleva eikä etenkään kenenkään henkilökohtainen osoite). Osoite voi olla esim. mallia "noreply@esimerkkila.fi".
  SMTP osoiteSähköpostipalvelimen IP-osoite
  SMTP porttiSähköpostipalvelimen IP-portti
  SMTP tunnusSähköpostipalvelimen tunnus
  SMTP salasanaSähköpostipalvelimen salasana


  KOULUTULOKKAIDEN ILMOITTAUTUMINEN WILMAN KAUTTA

  KenttäTarkoitus
  Koulutulokkaan ilmoittautumisohjeetOhje, joka näytetään Wilman koulutulokkaaksi ilmoittautumisen sivulla silloin, kun kielikohtaista kenttää ei ole täytetty.
  Koulutulokkaan ilmoittautumisohjeet suomeksiOhje, joka näytetään, kun käyttäjän kieleksi on Wilma-sivulla valittu suomi.
  Koulutulokkaan ilmoittautumisohjeet ruotsiksiOhje, joka näytetään, kun käyttäjän kieleksi on Wilma-sivulla valittu ruotsi.
  Koulutulokkaan ilmoittautumisohjeet englanniksiOhje, joka näytetään, kun käyttäjän kieleksi on Wilma-sivulla valittu englanti.
  Henkilötietokentät (koulutulokkaat)Opiskelijat-rekisterin kentät, jotka näytetään koulutulokkaaksi ilmoittautumisen sivulla.


  VUOSISUUNNITTELU

  KenttäTarkoitus
  Vuosisuunnittelu käytössäVuosisuunnittelu käytössä/poissa käytöstä
  Johtokuntaliittymä käytössäJohtokuntaliittymä käytössä/poissa käytöstä


  KIRJAUTUMINEN JA SALASANAT

  KenttäTarkoitus
  Salasanan vaihtotoiminto käytössä OhjeKäyttäjät pystyvät muuttamaan salasanaansa (Kyllä/Ei). AD:stä tarkistettavien salasanojen muuttaminen on oletuksena estetty.
  Salasanan ohje suomeksiOhjeteksti, joka näytetään suomenkielisellä etusivulla Unohditko salasanasi -otsikon alla. (vastaava kenttä myös ruotsiksi ja englanniksi)
  Huoltajatunnukset vanhentuvat opiskelijan täyttäessä 18 vuottaHuoltajien tunnukset vanhentuvat opiskelijan täyttäessä 18 vuotta (Kyllä/Ei)
  Tunnuksia ei saa yhdistää WilmassaHuoltajat, opettajat ym. Wilman käyttäjät eivät voi yhdistää käytössään olevia tunnuksia itse
  Kirjautumissivun URL-tunniste suomeksiTunniste, jonka kautta muokatulle suomenkieliselle kirjautumissivulle pääsee. Esim. "koulutulokkaat"-tunnisteella oleva muokattu sivu löytyisi osoitteesta http://osoite.wilmaan.fi/koulutulokkaat. (vastaava kenttä myös ruotsiksi ja englanniksi)
  Kirjautumissivun otsikko suomeksiSuomenkielisen muokatun kirjautumissivun otsikko. (vastaava kenttä myös ruotsiksi ja englanniksi)
  Kirjautumissivun sisältö suomeksiSuomenkielisellä muokatulla sivulla näytettävä teksti. Tekstin sekaan voi määritellä myös väliotsikoita kirjoittamalla otsikon eteen #-merkin. (vastaava kenttä myös ruotsiksi ja englanniksi)
  YubiKey Client IDYubiKey-avaimen rekisteröitymisen yhteydessä saatava tunnus. Tarvitaan, jos Wilmaan saa kirjautua YubiKeyllä. Täytetään vain oletuskoulun rekisterikortille (yleensä nro 1).
  YubiKey Secret KeyYubiKey-avaimen rekisteröitymisen yhteydessä saatava avainkoodi. Tarvitaan, jos Wilmaan saa kirjautua YubiKeyllä. Täytetään vain oletuskoulun rekisterikortille (yleensä nro 1).
  Kertakirjautuminen Wilmasta toiselle sivustolleNiiden sivustojen osoitteet, joille käyttäjät saavat siirtyä Wilmasta kertakirjautumisella (Single Sign-On, SSO).
  Kertakirjautuminen toiselta sivustolta WilmaanToisen sivuston antama query-url (Single Sign-On, SSO).
  Single-sign-offUloskirjautuminen molemmilta sivustoilta kerralla

  TULOSTEET

  KenttäTarkoitus
  Tulostetoiminto käytössäOpiskelijan ja arvioinnin tulosteet käytettävissä ( Kyllä/Ei)
  Opiskelijan tulosteetPrimuksen Opiskelijat-rekisterin tulosteet, joita opiskelija voi Wilmassa tulostaa. Nämä tulosteet näkyvät kaikilla tämän koulun opiskelijoilla.
  Huoltajan tulosteetPrimuksen Opiskelijat-rekisterin tulosteet, joita huoltaja voi Wilmassa tulostaa. Nämä tulosteet näkyvät kaikilla tämän koulun opiskelijoiden huoltajilla.
  Opettajan ja henkilökunnan tulosteetPrimuksen Opiskelijat-rekisterin tulosteet, joita opettaja ja henkilökunta voivat Wilmassa tulostaa. Nämä tulosteet näkyvät kaikilla tämän koulun opettajilla.
  Opettajan omat tulosteetPrimuksen Opettajat-rekisterin tulosteet, joita opettaja voi Wilmassa tulostaa. Nämä tulosteet näkyvät kaikilla tämän koulun opettajilla.
  Henkilökunnan omat tulosteetPrimuksen henkilökuntarekisterin tulosteet, joita henkilökunnan jäsen voi Wilmassa tulostaa. Nämä tulosteet näkyvät kaikilla tämän koulun henkilökuntaan kuuluvilla.
  Arvioinnin tulosteetPrimuksen Arviointirekisterin tulosteet, joita opettaja voi Wilmassa tulostaa. Nämä tulosteet näkyvät kaikilla tämän koulun opettajilla ja henkilökunnalla.