Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Wilman käyttöönotto käyttäjätyypeittäin

  Wilman käyttöönottoa varten otetaan Primuksessa esille ne kentät, joilla toimintoja, käyttöoikeuksia ja näkymiä säädellään. Useimmat asetukset tehdään Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä, osa taas opettaja-, henkilökunta- ja opiskelijarekistereissä.

  Tässä ohjeessa on lueteltu tärkeimmät opettajien, henkilökunnan, opiskelijoiden ja huoltajien toiminnot. Kaikkea ei tarvitse ottaa käyttöön, vaan jokainen koulu voi päättää itse, mitä toimintoja halutaan käyttää. Lista ei ole kattava - tarkemmat toimintokohtaiset asetukset on kuvattu ko. toiminnon ohjeissa.

  Kaikkia käyttäjiä koskevat toiminnot

  Koulun tiedot

  • Oikeus käyttää Wilmaa rastitaan kaikille Wilman hankkineille kouluille.
  • Tulostetoiminto käytössä
  • Primuksen rekisterit Wilmassa
  • Lomaketoiminto käytössä
  • Työjärjestystoiminto käytössä
  • Viestitoiminto käytössä
  • Ilmoitukset käytössä
  • Opetussuunnitelma Wilmassa
  • Salasanan vaihtotoiminto käytössä


  Opettajien ja henkilökunnan toiminnot

  Koulun tiedot

  • Opettajaliittymä käytössä
  • Henkilö- ja huonesivut käytössä
  • Kurssi- ja ryhmäsivut käytössä
  • Poissaoloseuranta ja tuntimerkinnät käytössä
  • Arviointitoiminto käytössä
  • Koulunkäynnin tuki -toiminto käytössä
  • Tiedotetoiminto käytössä
  • Kyselytoiminto käytössä
  • Vuosisuunnittelu käytössä

  Lisäksi voi rastia

  • Luokanvalvoja näkee luokkansa opiskelijoiden kaikki tiedot
  • Luokanvalvoja saa muokata luokkansa tuntimerkintöjä
  • Opettaja saa nähdä kaikki arvosanat aineesta = ruotsinopettaja näkee ryhmänsä opiskelijoiden aiemmat ruotsin arvosanat
  • Oikeus lisätä ja poistaa opiskelijoita arvioinnissa = opettaja saa muokata ryhmänsä opiskelijaluetteloa
  • Arviointien toimeenpano sallittu Wilmassa = opettajat saavat itse toimeenpanna arviointikirjansa

  Opettajarekisteri

  Opinto-ohjaajille, rehtoreille, erityisopettajille ym. erikoistapauksille voi työnkuvan mukaisesti rastia:

  • Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa
  • Oikeus muokata kaikkien tuntimerkintöjä
  • Oikeus nähdä kaikki pedagogisest asiakirjat
  • Oikeus lähettää viestejä kaikille ryhmille
  • Oikeus lähettää sähköpostia Wilmassa
  • Oikeus lähettää tekstiviestejä Wilmassa
  • Oikeus muokata kurssitarjotinvalintoja Wilmassa
  • Oikeus muokata valintoja Wilmassa
  • Oikeus laatia julkisia kyselyjä

  Tiettyjen opettajien näkymistä voi rajoittaa:

  • Piilota Wilman luetteloista
  • Työjärjestys salainen

  Henkilökuntarekisteri

  Henkilökuntarekisterissä on kutakuinkin samat oikeudet kuin opettajarekisterissä. Yllämainittujen lisäksi voi henkilökunnalle antaa:

  • Oikeus käyttää Wilman ylläpitotoimintoja pääkäyttäjälle
  • Oikeus muokata arviointeja Wilmassa koulusihteereille
  • Vain tuntimerkintöjen kirjaus käytössä terveydenhoitajalle ym.
  • Tuntimerkintöjen tarkasteluoikeus esim. kuraattorille, psykologille


  Opiskelijoiden toiminnot

  Koulun tiedot

  • Opiskelijaliittymä käytössä
  • Suoritukset-toiminto käytössä (näkyy myös huoltajille)
  • Kurssitarjotintoiminto käytössä
  • Valinnat-toiminto käytössä
  • Tentti-ilmoittautuminen käytössä
  • 18 vuotta täyttäneet opiskelijat saavat selvittää poissaolojaan
  • Opiskelijat saavat lähettää viestejä keskenään

  Opiskelijan suoritukset ja valinnat näkyvät myös niille opettajille ja henkilökunnan jäsenille, joilla on oikeus nähdä opiskelijan kaikki tiedot tai juuri nämä tiedot.


  Huoltajien toiminnot

  Koulun tiedot

  • Huoltajaliittymä käytössä
  • Huoltaja voi selvittää poissaolot Wilmassa
  • Huoltajatunnukset vanhentuvat oppilaan täyttäessä 18 vuotta, poikkeuksia voi kirjata opiskelijarekisterissä
  • Poissaolo- ja tuntimerkinnät piilotettu huoltajalta

  Opiskelijarekisteri

  • Salli huoltajan kirjautuminen, vaikka opiskelija täyttänyt 18 vuotta esim. erityisoppilaille