Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Välilehdet ja kenttäasettelut Primuksessa

  20.6.2018

  Primuksen välilehtien selkeä rakenne ja kenttien looginen järjestys helpottavat ja tehostavat ohjelmien käyttöä. Hyvin suunniteltu näkymä ohjaa itsessään käyttäjää, ja tietojen syöttäminen, päivittäminen ja hakeminen helpottuu.

  Myös kaikki Wilman toimintoihin liittyvät asetukset säädetään Primuksesta. Wilmaa ohjaavien tietojen paikat ja ryhmittely on hyvä suunnitella niin, että Wilma-asetusten ylläpitäminen on helppoa.

  Näkymää suunnitellessa ja rakennettaessa tulee ottaa huomioon niin Primuksen, Kurren kuin Wilman käyttäjät sekä eri tehtävissä toimivien Primus-käyttäjien erilaiset tarpeet. Näin ohjelma palvelee kaikkia mahdollisimman hyvin.

  Kenttäasettelumallit

  Tähän osioon on koottu välilehdittäin joidenkin päärekistereiden kenttäasetteluehdotukset perusopetuksen ja lukioden käyttöön.
  Asettelut ovat malleja, joista voi katsoa vinkkejä ja soveltaa asetteluita sitten oman kunnan tarpeiden mukaisesti. Pääkäyttäjä voi kopioida tämän sivun alalaidassa olevat asettelutiedostot Primukseen, ja tehdä tarvittavat muutokset Primuksen kenttäeditorissa.

  Kenttäasettelutiedostot ja kuvat on päivitetty 20.6.2018.

  Vinkki: Voit testata asettelumallejamme luomalla Koulun tiedot -rekisteriin uuden asettelukoulun esim. nimellä "xAsettelut testi". Lue tähän kouluun asetteluttiedostot ja muokkaa tarvittaessa. Tämän jälkeen voit kopioida asettelut oikeaan asettelukouluun, joko välilehdittäin tai koko rekisterin (ks. ohje asetteluiden kopioinnista).

  Asettelun peruslogiikka

  Asettelumalleissa on huomioitu seuraavat käytettävyyteen vaikuttavat asiat:

  • Tiedot on ryhmitelty asiayhteyksien mukaisiin ryhmiin.
  • Kenttäjärjestys on vaakasuuntainen, mikä seuraa hakupuun kenttäjärjestystä ja tabulaattorilla liikkumista.
  • Tiedot on pyritty kokoamaan asiayhteyksiksi siten, että samaan asiaan liittyvät kentät ovat samalla välilehdellä, ja välilehtien määrä on pyritty pitämään minimissä. Näin asiakokonaisuuksien käsittely ja kokonaiskuvien muodostaminen yhdellä silmäyksellä helpottuvat.
  • Sama tieto on eri rekistereissä samassa paikassa. Esimerkiksi henkilörekistereiden perus- ja Wilma-tiedot, rekisterikortin tiedot (Rekisterikortin luontipäivä, Muutettu viimeksi, Arkistoitu jne.) ovat aina samassa kohdassa.
  • Visma InSchoolin lomakkeissa ja tulosteissa on mahdollisuuksien mukaan käytössä aina samat kentät, samassa järjestyksessä.
  • Moniriviset kentät siirtävät alapuolellaan olevat kentät alaspäin kun rivien määrä kasvaa, jolloin alapuolella olevat kokonaisuudet (rivit) hajoavat. Tämä on pyritty estämään tarvittaessa käyttämällä esimerkiksi ohjekenttiä "väliseininä".
  • Esteettisyys; "silmä piirtää viivoja". Ei kuitenkaan käytettävyyden kustannuksella.