Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Täyttöohje: Yhteishaun aine-kentät

  Taulukkoon on koottu yhteishaun aineet sekä kentät, jotka kullekin aineelle täytetään.

  Nyrkkisäännöt:

  • Kieli tarkoittaa Opintopolkusiirrossa vieraita kieliä ja toista kotimaista kieltä, ei äidinkieliä.
  • Äidinkieli tarkoittaa sitä kieltä, jota oppilas opiskelee äidinkielenään, vaikka se olisi venäjä, somali tms. muu kuin Suomen viralliset kielet. Jos oppilas ei saa opetusta omassa äidinkielessään, on hänen äidinkieliaineensa (suomenkielisissä kouluissa) "suomi toisena kielenä" tai "suomi äidinkielenä".
  • "Suomi toisena kielenä (S2)" merkitään siis Opintopolussa äidinkieleksi, vaikka se onkin oppilaalle vieras tai toinen kieli.
  • Jos samaa kieltä voi lukea sekä äidinkielenä että vieraana kielenä, tulee opetussuunnitelmassa olla näistä erilliset aineet, esim. "Venäjä äidinkielenä" ja "Venäjä B2".
  • Ranskaa, espanjaa ym. vieraana kielenä luettavia kieliä koskevat samat asetukset kuin taulukossa saksaa ja englantia. Jos joku oppilas lukee kieltä äidinkielenä, täytetään kentät kuten taulukossa Äidinkielenä venäjä -kohdassa.
  • Valinnainen kieli EI tarkoita A2- ja B2-kieliä, jotka merkitään aina yhteisiksi. Valinnainen kieli tarkoittaa tarkoittaa tilannetta, jossa oppilas voi opiskella saman kielen pakollista JA valinnaista oppimäärää. Oppimäärä valitaan koulun opetussuunnitelman mukaan.
  • Ilmaisutaito, maa- ja metsätalous, kaupalliset aineet, tietotekniikka, konekirjoitus ym. voidaan joko merkitä jonkin yhteisen aineen valinnaisiksi aineiksi (taulukossa esimerkkinä äidinkielen valinnaiseksi aineeksi merkitty ilmaisutaito) tai jättää kokonaan pois Opintopolku-siirrosta (=ei täytetä kenttiä).

  KoodiYhteishaun aineAine opsissa esim.Yhteishaun kieliOppimääräYhteishaun äidinkieliYhteishaun rivi
  AIÄidinkieliSuomi äidinkielenä  Suomi äidinkielenä9. lk yhteiset
  AIÄidinkieliSuomi toisena kielenä, S2  Suomi toisena kielenä9. lk yhteiset
  AIÄidinkieliSaame äidinkielenä  Saame äidinkielenä9. lk yhteiset
  AIÄidinkieliVenäjä äidinkielenä  Muu oppilaan äidinkieli9. lk yhteiset
  AIÄidinkieliIlmaisutaito  Suomi äidinkielenä9. lk valinnaiset
    Ruotsi A1ruotsiA1-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Ruotsi A2ruotsiA2-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Ruotsi B1ruotsiB1-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Valinnainen ruotsiruotsi(opsin mukaan) 9. lk valinnaiset
    Englanti A1englantiA1-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Englanti A2englantiA2-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Englanti B1englantiB1-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Englanti B2englantiB2-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Valinnainen englantienglanti(opsin mukaan) 9. lk valinnaiset
    Saksa A1saksaA1-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Saksa A2saksaA2-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Saksa B1saksaB1-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Saksa B2saksaB2-oppimäärä 9. lk yhteiset
    Valinnainen saksasaksa(opsin mukaan) 9. lk valinnaiset

  KoodiYhteishaun aineAine opsissa esim.Yhteishaun kieliOppimääräYhteishaun äidinkieliYhteishaun rivi
  BIBiologia    9. lk yhteiset
  ETElämänkatsomustieto    9. lk yhteiset
  FYFysiikka    9. lk yhteiset
  HIHistoria    9. lk yhteiset
  KTKatsomusaine    9. lk yhteiset
  KTKatsomusaineUskonto ev.lut.   9. lk yhteiset
  KTKatsomusaineUskonto ort.   9. lk yhteiset
  KEKemia    9. lk yhteiset
  KOKotitalous    9. lk yhteiset
  KOKotitalousKotitalous, valinnainen   9. lk valinnaiset
  KUKuvataide    9. lk yhteiset
  KUKuvataideKuvataide, valinnainen   9. lk valinnaiset
  KSKäsityö    9. lk yhteiset
  KSKäsityöTekninen työ   9. lk yhteiset
  KSKäsityöTekninen työ, valinnainen   9. lk valinnaiset
  KSKäsityöTekstiilityö   9. lk yhteiset
  KSKäsityöTekstiilityö, valinnainen   9. lk valinnaiset
  LILiikunta    9. lk yhteiset
  LILiikuntaLiikunta, valinnainen   9. lk valinnaiset
  GEMaantieto    9. lk yhteiset
  MAMatematiikka    9. lk yhteiset
  MUMusiikki    9. lk yhteiset
  MUMusiikkiMusiikki, valinnainen   9. lk valinnaiset
  TETerveystieto    9. lk yhteiset
  YHYhteiskuntaoppi    9. lk yhteiset

  Lisäopetuksen, ammattistartin, maahanmuuttajien valmistavan ja lukiokoulutuksen opiskelijat

  Näillä opiskelijoilla Yhteishaun rivi -kenttään valitaan vaihtoehto "lisäop./nivelvaiheen yhteiset" tai "lisäop./nivelvaiheen valinnaiset". Taulukossa on muutama aine esimerkkinä.

  KoodiYhteishaun aineAine opsissa esim.Yhteishaun kieliOppimääräYhteishaun äidinkieliYhteishaun rivi
  AIÄidinkieliSuomi äidinkielenä  Suomi äidinkielenälisäop./nivelvaiheen yhteiset
  AIÄidinkieliIlmaisutaito  Suomi äidinkielenälisäop./nivelvaiheen valinnaiset
  FIFilosofia    lisäop./nivelvaiheen yhteiset
    Ruotsi B1ruotsiB1-oppimäärä lisäop./nivelvaiheen yhteiset
    Valinnainen ruotsiruotsi(opsin mukaan) lisäop./nivelvaiheen valinnaiset
  KOKotitalous    lisäop./nivelvaiheen yhteiset
  KOKotitalousKotitalous, valinnainen   lisäop./nivelvaiheen valinnaiset
  PSPsykologia    lisäop./nivelvaiheen yhteiset

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Yhteishaku (Opintopolku)