Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutke 2: Näyttötutkintojen valmistavan koulutuksen arvosanojen muunto (PQ)

  Tutkintouudistuksen yhteydessä voi olla tarpeen muuntaa aikuisopiskelijoille numeerisesti arvioidut valmistavan koulutuksen arvosanat suoritusmerkinnöiksi. Tässä ohjeessa neuvotaan miten kyseinen operaatio onnistuu PrimusQueryn avulla.

  PrimusQuery on maksullinen apuohjelma, josta löydät tarkempia tietoja ohjeen lopussa olevista linkeistä. PrimusQueryn käyttöohje on ladattavissa ohjelmistopäivityspalvelusta.


  1. Tallenna ensin PrimusQuery-siirrot-rekisteriin ohjeen lopusta löytyvä valmis määritys (PQ_numeeriset_suoritusmerkinnöiksi_ulos.txt). Se hakee kaikki aikuisopiskelijat, joilla on tietyn kurssityypin (esimerkissä 2pakollinen) suorituksia kirjattuna. Määrityksen voit viedä Primukseen Tiedonsiirrot-valikon kautta: Tiedonsiirto Primukseen / Tiedonsiirto toisesta Primuksesta. Hakuun on myös lisätty rajaus, että opiskelijan arvioitu valmistumispäivämäärä on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.8.2015, jotta aiemmin valmistuville ei turhaan vaihdeta suorituksiin arvosanoja suoritusmerkinnöiksi.

  Huom! Vaihda määritykseen oikea arvosana-id oman kantanne tietojen mukaisesti. Arvosana-id:n tulee siis olla sen arvosanan korttinumero, joksi numeeristen arvosanojen halutaan vaihtuvan.

  2. Aja PrimusQueryn avulla äskeisen määrityksen mukainen vienti, jolloin saat muodostettua XML-tiedoston, joka sisältää haun mukaisten opiskelijoiden valmistavan koulutuksen suoritukset ja niiden numeeriset arvosanat suoritusmerkinnöiksi muunnettuina.

  3. Tuo äsken muodostettu XML-siirtotiedosto takaisin Primukseen uudella PrimusQuery-kutsulla (ohessa määritykset ko. siirtoa varten nimellä PQ_numeeriset_suoritusmerkinnoiksi_sisaan.txt), jolloin opiskelijoiden suorituksiin vaihdetaan numeeristen arvosanojen tilalle määrityksen mukainen suoritusmerkintä. Halutessasi voit päivittää samalla suorituksiin muitakin tietoja. Muokkaa siinä tapauksessa 1. kohdan määritystä tarpeidenne mukaisesti.

  LiiteKoko
  PQ_numeeriset_suoritusmerkinnoiksi_ulos.txt746 bytes
  PQ_numeeriset_suoritusmerkinnoiksi_sisaan.txt155 bytes