Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutke 2: Opintoviikoista osaamispisteitä, PrimusQuery

  Tutkintouudistuksen yhteydessä täytyy jatkavien opiskelijoiden suoritetut opintoviikot muuntaa osaamispisteiksi. Osaamisen tunnustamisen ohjeessa on neuvottu, kuinka tuo operaatio tehdään Opetustarjonta-rekisteristä, mutta kyseinen tapa ei ota huomioon opiskelijakohtaisesti muutettuja laajuuksia.

  PrimusQueryn avulla saadaan myös opiskelijakohtaiset laajuudet huomioitua ja muutettua suoritetut opintoviikot osaamispisteiksi tämän ohjeen mukaan.

  PrimusQuery on maksullinen apuohjelma, josta löydät tarkemmin tietoja ohjeen alareunassa olevista linkeistä. PrimusQueryn käyttöohje on ladattavissa ohjelmistopäivityspalvelusta.


  1. Tallenna ensin PrimusQuery-siirrot-rekisteriin ohjeen lopusta löytyvät valmiit määritykset. Ota ensin PQ_kaikki_suoritukset_ov_osp_ulos.txt, joka hakee kaikki opiskelijat, joiden suoritustapana on ’Opetussuunnitelmaperusteinen’. Määritys viedään Primukseen Tiedonsiirrot-valikon kautta (Tiedonsiirto Primukseen / Tiedonsiirto toisesta Primuksesta). Hakuun on myös lisätty rajaus, että opiskelijan arvioitu valmistumispäivämäärä on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.8.2015, jotta aiemmin valmistuville ei turhaan päivitetä suorituksiin osaamispisteitä.

  Tarkista kopioimalla PrimusQuery-siirtomäärityksen #SEARCH-lauseke Primuksen opiskelijarekisterin hakuruutuun (Liitä haku leikepöydältä), että haku antaa oikean tuloksen. Rajaa hakua tarvittaessa muilla kriteereillä, jos se ei anna omassa kannassanne relevantteja tuloksia.

  Huom 1: Opintoviikot muunnetaan tässä osaamispisteiksi kertoimella 1½. Tämä on vain tekninen apukeino. Käytännössä siirtymävaiheen osaamisen tunnustaminen tulee tehdä kunkin opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen perusteella.

  Huom 2: Opintoviikot eivät katoa suorituksista mihinkään, niiden rinnalle vain lisätään osaaamispisteet.

  2. Aja PrimusQueryn avulla äskeisen määrityksen mukainen vienti, jolloin saat muodostettua XML-tiedoston. Se sisältää haun mukaisten opiskelijoiden kaikki suoritukset ja niiden opintoviikot osaamispisteiksi muunnettuna kertoimeilla 1½.

  3. Tuo äsken muodostettu XML-siirtotiedosto takaisin Primukseen uudella PrimusQuery-kutsulla (ohessa määritykset ko. siirtoa varten nimellä PQ_kaikki_suoritukset_ov_osp_sisaan.txt), jolloin opiskelijoiden suorituksiin tuodaan opintoviikkojen rinnalle osaamispisteet. Halutessasi voit päivittää samalla suorituksiin muitakin tietoja. Muokkaa siinä tapauksessa 1. kohdan määritystä tarpeidenne mukaisesti.

  LiiteKoko
  PQ_kaikki_suoritukset_ov_osp_ulos.txt812 bytes
  PQ_kaikki_suoritukset_ov_osp_sisaan.txt191 bytes