Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Valmistuneiden käsittely - Lukiokoulutuksen päättävät

  Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lukiokoulutuksen päättöluokkalaisten rekisterikortit käsitellään Primuksessa siinä vaiheessa, kun opiskelija jättää koulun.

  Tilastoinnit

  • Tee kaikki kunnan ja koulun omat tilastot sekä parillisina vuosina Lukiokoulutuksen ainevalinnat -tilasto valmiiksi ennen mitään muutoksia. Tilastot voi tehdä myöhemminkin, mutta hakujen ja jakaumien teko on yksinkertaisempaa, kun arkistoituja opiskelijoita ei tarvitse huomioida.

  Todistusten arkistointi

  • Ota Primuksen tulostearkistoon kaikkien valmistuvien päättötodistukset.
  • Voit arkistoida myös muut tärkeät tulosteet, joita opiskelija, tai oppilaitos voi tarvita myöhemmin.
  • Ennen todistusten jakoa päättötodistuksista otetaan kopiot (paperille), ja kopiot tallennetaan arkistoon organisaation arkistointiohjeiden mukaisesti.
  • Jos paperiversiot jäivät kopioimatta, voi tulostaa päättötodistuksista paperiversiot tulostearkiston kautta. Nämäkin allekirjoitetaan ja leimataan.

  Kirjaukset opiskelijarekisterissä

  Täytä päättötodistuksen saaneille seuraavat kentät:

  • Lukion päättötodistus
  • Valmistumispäivä
  • Ylioppilastutkintotodistus
  • Opiskelijalaji-kenttään vaihdetaan esim. "Arkistoitu opiskelija" tai "Valmistunut".

  Ilman päättötodistusta jäävät

  • Arv. valmistumispäivä kenttään täytetään sama tieto kuin tulevan lukuvuoden abiturienteilla on.
  • Ryhmä/Luokka -kenttään vaihdetaan se ohjausryhmä, jonka mukana opiskelija jatkaa seuraavana lukuvuonna. Toinen vaihtoehto on säilyttää ohjausryhmät niin kauan, kuin yksikin opiskelija on aktiivisena.

  Kirjaukset Luokat-rekisterissä

  • Opiskeluvuoden mukaan nimetyt ohjausryhmät (IIIA): Muuta kaikkien päättöluokkien Nimi muotoon "IIIA/2015". Ilman nimenmuutosta arkistossa on vuosien saatossa kymmeniä samannimisiä ryhmiä, mikä hankaloittaa hakujen tekemistä.
  • Aloitusvuoden mukaan nimetyt ohjausryhmät (2015A): Nimeä ei tarvitse muuttaa.
  • Täytä näille luokille Päättymispäivä.
  • Jos ohjausryhmät säilytetään niin kauan, kuin yksikin opiskelija on valmistumatta, vaihda tarvittaessa Ryhmänohjaaja/Luokanvalvoja -kenttään se ohjaaja, joka vastaa opiskelijoista tulevana lukuvuonna. Arkistoi ryhmä vasta, kun kaikki ovat valmistuneet/eronneet.

  Wilma-tunnusten päättäminen

  • Tunnuksille ei tarvitse välttämättä tehdä mitään. Kun opiskelijakortti arkistoidaan, ei tunnuksella pääse enää kirjautumaan Wilmaan.
  • Jos tunnukset arkistoidaan vasta myöhemmin kesällä ja pääsy Wilmaan halutaan estää jo aiemmin, täytetään vanhantyyppisille opiskelijatunnuksille kenttä Käyttäjätunnuksen voimassaolo päättyy ja vanhantyyppisille huoltajatunnuksille kenttä Huoltajan käyttäjätunnuksen voimassaolo päättyy. Tämä koskee lähinnä niitä opiskelijoita, joiden huoltajille on sallittu pääsy Wilmaan, vaikka opiskelija on täysi-ikäinen. Kentät ovat opiskelijarekisterissä.
  • Uudentyyppisille Wilma-tunnuksille ei tarvitse antaa päättymispäivää. Kun opiskelijan rekisterikortti arkistoidaan, ei Wilmassa näy enää mitään lukio-opintoihin liittyviä asioita. Tunnus itsessään säilyy voimassa, sillä siihen voi liittyä muita, yhä voimassa olevia rooleja.
  • Ilmoita opiskelijoille ja huoltajille, miten Wilma-tunnusten kanssa toimitaan. Anna käyttäjille muutama viikko aikaa poimia Wilmasta talteen itselleen tärkeät tiedot ennen tunnusten päättämistä.

  Rekisterikorttien arkistointi

  Kun kaikki yllä mainittu on tehty, voit arkistoida opiskelijoiden ja valmistuneiden ohjausryhmien rekisterikortit.

  • Opiskelijakortit arkistoidaan maalaamalla kaikki päättöluokkalaisten rekisterikortit ja rastimalla näille kenttä Arkistoitu.
  • Valmistuneiden ohjausryhmät arkistoidaan Luokat-rekisterissä maalaamalla kyseiset ryhmät ja rastimalla näille kenttä Arkistoitu.

  Koulun tiedot -rekisterissä

  Jatkavia opiskelijoita varten päivitä Koulun tiedot -rekisterissä seuraavan lukuvuoden tiedot:

  • Päivitä Koulun tiedot -rekisterin Lukuvuosi-kenttä (muodossa 20xx-20xx) sekä päivämäärätiedot: Lukuvuosi alkaa, Lukuvuosi päättyy, sekä halutessasi myös Syyslukukausi päättyy, Kevätlukukausi alkaa.
  • Vaihda päivämäärät monijaksoisissa kouluissa myös kenttiin Jaksot alkavat ja Jaksot päättyvät.
  • Täytä seuraavaa lukuvuotta koskevat ajat: Seuraavan lukuvuoden alkamispäivä, Seuraava lukuvuosi alkaa klo.
  • Huom. Tiedot päivitetään aina vanhojen tietojen päälle, ei siis tehdä uutta rekisterikorttia.
  • Jos opiskelijat saavat ilmoittautua läsnäoleviksi Wilman kautta, päivitä läsnäoloilmoittautumisten päiväykset: Läsnäoloilmoittautumisen alkamispäivä, lukuvuosi/Läsnäoloilmoittautumisen päättymispäivä, lukuvuosi.
  • Tarkista, että ylioppilaskirjoituksia koskevat hintatiedot ovat ajan tasalla ja päivitä kirjoitusten suoritusaika: YTL koemaksu, YTL perusmaksu, YO-kirjoitusten suoritusaika.