Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kouluikkuna-tilasto, lukiokoulutus

  Kouluikkuna on Kuntaliiton keräämä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailukanta. Ohje Kouluikkuna.fi-sivustolla. Tässä ohjeessa kuvataan tuntimäärien, henkilötyövuosien, kurssimäärien ja keskiarvotietojen haku Primuksesta. Kustannustiedot ja pinta-alatiedot kerätään varmemmin muista järjestelmistä, esim. taloushallinnon, palkanlaskennan ja kiinteistöhallinnon ohjelmista.

  Lukiokoulutuksen kustannustiedot

  Kotikuntakorvaus-kohtien opiskelijat:

  Lukiokoulutuksen toiminnan tietoja

  Vuosiviikkotunnit

  Lukiokoulutuksen kurssimäärät (kpl)

  Kaikkien kurssien lukumäärä (päivälukio): Määrä on kurssien opetusryhmien määrä.

  • Kurressa tiedon näkee esim. perustietoikkunan Ryhmät-välilehden vasemmasta alanurkasta.
  • Primuksessa määrän saa hakemalla Arviointi-rekisterissä esiin kaikki ko. lukuvuoden arviointikirjat esim. haulla Alkamispäivä>01.08.2014 JA Päättymispäivä<31.07.2015.

  Pakolliset kurssit:

  • Kurressa kuten yllä, mutta rajaa ruudulle pelkät pakolliset kurssit valitsemalla Rajaava sarake -kohtaan "Kurssityyppi" ja kirjoittamalla Näytä-kenttään "pakollinen".
  • Ks. tarvittaessa ohje Tietojen muokkaaminen, kohdat "Tietojen järjestäminen" ja "Tietojen rajaaminen".
  • Primuksessa määrän saa Arviointi-rekisterissä haulla Alkamispäivä>01.08.2014 JA Päättymispäivä<31.07.2015 JA Kurssi->Tyyppi->Nimi="lu pakollinen kurssi"

  Muiden kurssityyppien määrät saa vastaavalla tavalla.

  Rahoitukseen oikeuttavat aineopiskelijoiden kurssit

  • Aineopiskelijat löytyvät esim. haulla Oppilastyyppi="Aineopiskelija". Valitse "Hae myös arkistosta", jos osa opiskelijoista on jo arkistoitu.
  • Aineopiskelijoiden suorittamien kurssien määrä saadaan Tilastointi-toiminnolla. Valitse Toiminnot / Koosteet / Tilastointi.
   • Valitse Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat -kohtaan "Rekisteriruutuun haetut opiskelija"
   • Rasti Tilastoon tulostettavat tiedot -kohdasta "Suoritusten lukumäärät"
   • Anna Laskennan aikarajaus -kohtaan päivämäärät, joiden väliltä suoritukset lasketaan
   • Rasti Yhteenvetoon laskettavat kurssityypit -kohdasta pakollinen kurssi ja syventävä kurssi.

  Suoritettujen kurssien määrä näkyy tilaston lopussa summana. Jos haluat opiskelijakohtaiset tiedot, käytä Arviointiyhteenvetoa samoilla asetuksilla.

  Rahoitukseen oikeuttavat maahanmuuttajien kielikurssit

  Maahanmuuttajat löytyvät esim. haulla Kansalaisuus->Nimi<>"" JA Kansalaisuus->Nimi<>"suomi" tai Suomeen muuttopäivä<>"". Valitse "Hae myös arkistosta", jos osa opiskelijoista on jo arkistoitu.

  Suoritettujen kurssien määrä saadaan arviointiyhteenvedolla.

  • Valitse Yhteenveto pääaineesta -välilehti
  • Valitse Toiminnot / Koosteet / Arviointiyhteenveto.
  • Valitse Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat -kohtaan "Rekisteriruutuun haetut opiskelijat"
  • Anna Laskennan aikarajaus -kohtaan päivämäärät, joiden väliltä suoritukset lasketaan
  • Poimi Ctrl-näppäin pohjassa Yhteenvetoon laskettava kurssi -kohdasta maahanmuuttajien kielikurssit.

  Toista tutkintoa suorittavien kurssit

  Yhdistelmäopintoja suorittavat opiskelijat löytyvät esim. haulla Yhdistelmäopintojen tyyppi<>"". Muu samanaikainen opiskelu voi käydä ilmi myös Tutkinto2-kentästä. Näiden opiskelijoiden suorittamien kurssien määrä saadaan Tilastointi-toiminnon avulla samalla tavalla kuin yllä aineopiskelijoiden kurssimäärät.

  Oppilaitosten koot ja henkilöstö

  Ks. perusopetuksen vastaava kohta

  Lukiokoulutuksessa opiskelevien tietoja

  Lukion 2010 aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo

  Opiskelijoiden peruskoulun keskiarvoa ei välttämättä ole kirjattu mihinkään lukion Primuksessa, jos opiskelijavalinnat on tehty Opintopolku-järjestelmässä.

  Jos peruskoulun keskiarvot on tallennettu Primukseen, ne voivat olla esim. kentissä Tulokeskiarvo, Painotettavien aineiden keskiarvo tai Yhteishaun keskiarvo 9. lk. Tarkista siis, missä kentässä keskiarvo on ja käytä sitä tässä.

  • Hae ko. aloitusvuoden opiskelijat esim. Aloituspäivä tai Lukion aloituspäivä -kentän avulla, hakuna esim. Lukion aloituspäivä="12.08.2010"
  • Ks. ohje keskiarvojen keskiarvosta, kohta C.

  Lukion oppimäärän suorittaneiden keskiarvotieto

  Hae ko. aloitusvuoden opiskelijat esim. Aloituspäivä tai Lukion aloituspäivä -kentän avulla, hakuna esim. Lukion aloituspäivä="12.08.2010"

  Lukiokoulutuksen keskeyttäneiden määrä

  Tässä yhteydessä keskeyttäneillä tarkoitetaan ilmeisesti opiskelijoita, jotka eivät ole enää palaamassa lukioon. Primuksessa nämä opiskelijat haetaan Eropäivä-kentän perusteella esim. haulla Eropäivä>=01.08.2014 JA Eropäivä=<31.07.2015.

  Jos mukaan halutaan myös tilapäisesti keskeyttäneet, esim. raskauden tai varusmiespalvelun takia koko lukuvuoden poissa olleet, tehdään samanlainen haku Keskeyttämispäivä-kentästä tai Tilapäisen kesk. alkupäivä ja Tilapäisen kesk. päättymispäivä -kenttien avulla.