Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Koulujen tuntikehyksen seuranta

  Koulun tiedot -rekisteri sisältää kenttiä ja taulukoita koulujen tuntikehyksen seurantaa varten, opetustoimen hallinnon ja koulujen käyttöön. Resurssitiedot täytetään manuaalisesti Koulun tiedot -rekisteriin. Tietoja voi hyödyntää myös Kouluikkuna-tilastossa. Asiakaspäivässä 17.11.2015 yhden kunnan pääkäyttäjä näytti, miten tietoja heillä seurataan, ks. esitys täältä.

  Valmistelut Primuksessa

  Resurssitaulukot (suurenna kuva klikkaamalla)Resurssitaulukot (suurenna kuva klikkaamalla)
  Avaa Koulun tiedot -rekisterin kenttäeditori. Luo oma välilehti resurssiseurannan tietoja varten. Ota esille kuvassa näkyvät valkoiset kentät, ja sijoita ne loogiseen järjestykseen. Kenttäeditorissa jokainen taulukko löytyy oman haaransa alta. Voit etsiä kenttää Etsi, Etsi kenttä -toiminnolla.

  On suositeltavaa luoda myös ohjekenttiä (keltaiset kentät), jotka ohjaavat käyttäjiä tietojen täyttämisessä. Halutessasi voit luoda myös infokenttiä (harmaat kentät), joihin tiedot summaantuvat. Esimerkiksi kuvan infokentän Vvt yht. -kentän määritys on Vvt[Summa].

  Tietojen täyttäminen

  Tietojen täyttäminen ja seuranta voidaan tehdä esimerkiksi niin, että koulutoimisto täyttää myönnetyt resurssit, ja koulut täyttävät tiedot resurssien käytöstä, jolloin koulutoimen hallinto pystyy seuraamaan tietoja kouluittain. Tietojen luku- ja muokkausoikeudet voidaan rajoittaa käyttäjäryhmittäin.
  Lukuvuosi- tai kalenterivuositieto on hyvä olla jokaisessa osiossa, varsinkin siinä vaiheessa, kun osa kouluista on päivittänyt tiedot ja osa ei.

  1. Myönnetyt resurssit
  Ensimmäiseen osioon täytetään koululle myönnetty tuntikehys kun se on hyväksytty, yleensä kevät-talvella. Tuleva opiskelijamäärä on tässä vaiheessa arvio.
  Tehtävälaji-kentän kohderekisteri on Koulutuslajit-rekisteri. Pääkäyttäjä luo rekisteriin kunnan käyttämät vaihtoehdot.

  2. Opetusryhmien määrät
  Koulu täyttää opetusryhmien määrät luokka-asteittain, kun tulevan lukuvuoden suunnittelu ja ryhmäjako on tehty.

  3a. Yleisopetukseen käytetyt resurssit
  Koulu täyttää yleisopetukseen käytetyt vuosiviikkotunnit luokka-asteittain. Tiedot voidaan täyttää tarpeen mukaan lukukausittain, lukuvuosittain, kalenterivuosittain tai jonakin niiden yhdistelmänä. Tarpeettomat sarakkeet ja kentät voidaan jättää pois näkyvistä. Kentistä Käytettyjen resurssien lukuvuosi ja Käytettyjen resurssien kalenterivuosi valitaan kunnan tilanteeseen sopiva.

  3b. Muuhun opetukseen käytetyt resurssit
  Koulu täyttää muuhun opetukseen käytetyt vuosiviikkotunnit tehtävälajeittain. Tehtävälaji (muu)-kentän vaihtoehdot tulevat Koulutuslajit-rekisteristä. Pääkäyttäjä luo rekisteriin kunnan käyttämät tehtävälajit. Tiedot voidaan täyttää tarpeen mukaan lukukausittain, lukuvuosittain, kalenterivuosittain tai jonakin näiden yhdistelmänä. Tarpeettomat sarakkeet voidaan jättää pois näkyvistä.

  Aiheeseen liittyen: