Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016 (perusopetus) aloitussivu

  Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan perusopetuksessa lukuvuodesta 2016-2017 alkaen.
  Opetushallituksen OPS 2016 -sivusto

  Tälle sivulle on koottu ops-uudistukseen liittyviä ohjeistuksia ja vinkkejä kouluhallinto-ohjelmien osalta. Ohjeita tullaan lisäämään tarpeen mukaan.

  Olemme kehittäneet toiminnon perusopetuksen uuden opetussuunnitelman edellyttämään formatiiviseen arviointiin. Wilmaan lisätyllä toiminnolla oppilaat voivat tehdä jatkuvaa työskentelyyn liittyvää itsearviointia ja opettajat voivat antaa palautetta työskentelystä osana päivittäistä opetusta. Myös arviointikeskustelut hoituvat toiminnon avulla. Ks. OPS 2016: Formatiivinen arviointi.

  Linkit ohjeistuksiin:

  Uusi ops voidaan tehdä kahdella vaihtoehtoisella tavalla, joko muokkaamalla vanhan opsin pohjalta (TAPA 1) tai tekemällä kokonaan uusi ops (TAPA 2).


  TAPA 1: Opetussuunnitelman tekeminen vanhan opsin pohjalta

  Tätä tapaa voidaan käyttää, jos

  • kunnassa on ennestään käytössä yhteiset, kouluastekohtaiset opsit ja kurssit, ja siirto uuteen opsiin tapahtuu kaikilla oppilailla samanaikaisesti.
  • opetussuunnitelma ei muutu merkittävästi eikä sanallisessa arvioinnissakaan tapahdu oleellisia muutoksia.

  Tätä tapaa voi käyttää myös vaikka kunnassa olisi käytössä eri opseja (esim. koulukohtaisia). Muutokset tehdään siinä tapauksessa kuitenkin jokaiseen kurssiin/opsiin erikseen, joten alempana kuvattu kokonaan uuden, yhteisen opetussuunnitelman luominen saattaa siinä tilanteessa olla vähemmän työläs tapa.

  Suosituksemme on kunnan opsien yhtenäistäminen ops-uudistuksen yhteydessä niin, että alakouluille on yksi yhtenäinen opsi ja yläkouluille toinen.


  TAPA 2: Kokonaan uuden opetussuunnitelman luominen (ohje sisältää siirtotiedostot)

  Tätä tapaa voidaan käyttää, jos

  • siirtyminen uuteen opsiin tapahtuu porrastetusti, ja osa oppilaista opiskelee vanhan opsin ja osa uuden opsin mukaisesti. Uuden opsin ja kurssien luominen mahdollistaa tällöin myös sekä vanhojen että uusien kurssien kurssikuvausten näyttämisen esimerkiksi Wilmassa.
  • halutaan aloittaa puhtaalta pöydältä (esimerkiksi jos on ennestään monta opsia, jotka nyt halutaan yhtenäistää).
  • ops-uudistuksen myötä on tarkoitus muuttaa myös käytössä olevaa sanallista arviointia.
  • opetussuunnitelma muuttuu merkittävästi.

  Käyttämättömien kurssien arkistoiminen
  OPS 2016: Vanhojen kurssilyhenteiden muuttaminen
  OPS 2016: Taide- ja taitoaineet
  Perusopetuksen muut valinnaisaineet
  Tuntimäärä Kurre 7:ssa
  Kurssitietojen muokkaus Wilman kautta
  Suoritusten ja valintojen siirtäminen uuteen opsiin

  Aiheeseen liittyen: