Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät, liite 7

  Syksyn 2015 kyselyyn tuli uutena liite 7. Liitteeseen kirjataan, monettako kertaa opiskelija ilmoitetaan laskentapäivänä valtionosuusrahoitukseen oikeuttavana opiskelijana. Tiedot otetaan päälomakkeen kohtien 2.1.1 ja 2.1.2 opiskelijamääristä.

  HUOM: Tämän ohjeen tuloste ei huomioi opiskelijoita, jotka ovat opiskelleet aiemmin eri alaa ja joille on tehty uusi rekisterikortti Primukseen eli ns.alanvaihtajat.

  Ohjeessa on kaksi tapaa. Ensimmäisessä pitää tiedosto avata välillä taulukkolaskentaohjelmassa ja lisätä siihen summa-sarake. Toisessa vaihtoehdossa tätä ei tarvitse tehdä vaan yhteenlasku tehdään Primuksessa.

  Ohjeen lopussa on liitteenä valmis tulostepohja ja loader tiedonsiirtoa varten, jos Primuksestanne ei löydy ohjeessa mainittua valmiina. Loaderin voi tallentaa omalle koneelle ja viedä tiedonsiirtona Loaderit-rekisteriin (Tiedonsiirto toisesta Primuksesta).

  Vaihtoehto 1

  1. Tallenna ohjeen lopussa oleva tulostetiedosto omalle koneellesi tai muistitikulle. Avaa opiskelijarekisterin tulostuseditori ja valitse Kopioi tiedostosta. Etsi tallentamasi tuloste ja Avaa. Tuloste on nyt ladattu. (Laskentapaivien_lasnaolot_opiskelijoittain.tul)

  2. Hae Primuksen opiskelijarekisterissä esiin tilastoon tulevat opiskelijat esimerkiksi haulla Lukuvuosi=20xx* JA Kevät 20.1.="Läsnä" (tai Syksy 20.9.="Läsnä"). Täydennä hakua vielä hakemalla erikseen ensin opetussuunnitelmaperusteiset ja sitten näyttötutkintoperusteiset opiskelijat. Lisää silloin hakuun kohtaa 2.1.1 varten JA Suoritustapa="Opetussuunnitelmaperusteinen", kohtaa 2.1.2 varten JA Suoritustapa="Näyttöperusteinen"

  3. Valitse Toiminnot / Tulosta ja ota äsken tallentamasi tuloste. Valitse tulostusikkunassa välilehti "Tiedostoon" ja laita täppä kohtaan Teksti ja Erotinmerkein eroteltu tekstitiedosto, erotinmerkkinä puolipiste (;). Tallenna tuloste .csv-muodossa esimerkiksi nimellä lasnaolot.csv.

  4. Avaa csv-tiedosto taulukkolaskentaohjelmassa (esim. Excel) ja laske neljänteen sarakkeeseen summa sarakkeista 2 ja 3. Tallenna muutokset tiedostoon edelleen csv-muodossa.

  5. Ota esiin Opiskelijat-rekisterin kenttäeditorissa sopiva kenttä, johon laskentapäivien läsnäololukumäärä voidaan tallentaa (esimerkissä käytetty Koodi 15 -kenttää).

  6. Tuo äsken tallennettu tiedosto takaisin Primukseen: Valitse opiskelijarekisterin ylävalikosta Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primukseen ja etsi tyhjälle riville Selaa-painikkeella äskeinen csv-tiedosto. Valitse Puolipistein eroteltu tiedosto (ANSI) (tai tee loader tarvittaessa, jos sellaista ei löydy valmiina). Älä rastita kohtaa Tuo kaikki uutena! Siirry Seuraava-painikkeilla Vastaanotettavat tiedot -ikkunaan ja tallenna 1. sarake Korttinumeroon ja 4. sarake Koodi 15 -kenttään (tai johonkin toiseen kenttään, jonka äskeisessä vaiheessa valitsit tähän käyttöön). Vie tiedonsiirto loppuun ja Tallenna.

  7. Kun tiedonsiirto on tehty, hae esiin jälleen tilastoon tulevat opiskelijat ja tee niistä jakauma Koodi 15 -kentän perusteella: Klikkaa Koodi 15 -kentässä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tee jakauma / Laske. Valitse avautuvassa apuikkunassa Rekisteriruutuun haetut tai Kaikki valitut kortit.

  Jakaumatulosteen ensimmäinen sarake kertoo läsnäolokerrat ja toinen sarake, monellako opiskelijalla nuo kerrat olivat.

  Vaihtoehto 2

  Toinen vaihtoehto on viedä csv-tiedoston sarakkeet suoraan Primukseen kahteen eri numerokenttään ja ottaa jakauma niiden summasta. Ota kenttäeditorissa esille kaksi numerokenttää, esim. omat kentät -haarasta Numero 1, Numero 2.

  Vaiheet 1-3 ovat samat kuin vaihtoehdossa 1.
  Seuraavaksi csv-tiedosto otetaan takaisin Primukseen, sitä ei tarvitse avata taulukkolaskentaohjelmassa välillä.


  4. Tuo äsken tallennettu tiedosto takaisin Primukseen: Valitse opiskelijarekisterin ylävalikosta Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primukseen ja etsi tyhjälle riville Selaa-painikkeella äskeinen csv-tiedosto. Valitse Puolipistein eroteltu tiedosto (ANSI) (tai tee loader tarvittaessa, jos sellaista ei löydy valmiina). Älä rastita kohtaa Tuo kaikki uutena! Siirry Seuraava-painikkeilla Vastaanotettavat tiedot -ikkunaan ja tallenna 1. sarake Korttinumeroon, 2. sarake Numero 1-kenttään ja 3. sarake Numero 2-kenttään. Vie tiedonsiirto loppuun ja Tallenna.

  5. Kun tiedonsiirto on tehty, hae esiin jälleen tilastoon tulevat opiskelijat ja tee niistä jakauma Numero 1-kentän perusteella: Klikkaa Numero 1 -kentässä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tee jakauma.

  Valitse avautuvassa apuikkunassa Rekisteriruutuun haetut tai Kaikki valitut kortit. Tilastoitava kenttä-kohdassa on valmiina "Numero 1". Klikkaa kentän päällä, jolloin avautuu tiedonmääritys-ikkuna. Valitse siihen lisäksi "+ Numero 2" ja OK. Nyt jakauma laskee yhteen numerokenttien tiedot.

  6. Sen jälkeen valitse Laske ja Esikatselu. Jakaumatulosteen ensimmäinen sarake kertoo läsnäolokerrat ja toinen sarake, monellako opiskelijalla nuo kerrat olivat.

  7. Tästä voit siirtää tiedot Opetushallituksen kyselyyn Liite 7:ään.

  LiiteKoko
  Laskentapaivien_lasnaolot_opiskelijoittain.tul768 bytes
  Puolipistein_eroteltu_loader.txt419 bytes