Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Perustiedot/Kansanopisto, Käyttömenojen valtion osuuksien laskenta

  Opiskelijaviikkojen määrät

  Opiskelijaviikkoja kysytään 20.9. laskentapäivän yhteydessä vapaan sivistystyön oppilaitoksilta. Primuksessa voidaan hakea lomakkeen kohdan 2.1 tietoja Arviointi-, Luokat- tai Opiskelijarekisterissä tässä ohjeessa olevien tulosteiden avulla. Tallenna tulosteet ohjeen lopusta omalle koneellesi ja tallenna ne sitten Primuksen tulostuseditoriin: Arviointi-, Luokat- tai Opiskelijarekisterissä sen mukaan, mikä rekisteri tulosteen nimessä on mainittu.

  Tilaston kohta 2.1, vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisten opiskelijaviikkojen kokonaismäärä, toteuma ja arvio

  Hae ensin esiin kaikki tilastoon tulevat koulutukset joko Arviointi- tai Luokat-rekisterissä. Tämä täytyy tehdä kahdessa osassa, koska tilastoon kysytään erikseen toteuma ajalta 1.1. – 31.7. ja arvio ajalta 1.8. – 31.12.

  Haut ja tulosteet Arviointi-rekisterissä

  Tee allaolevat haut Arviointi-rekisterissä, ensimmäisellä haetaan alkuvuoden koulutukset eli toteuma-sarakkeen tietoa. Haku 2:lla haetaan loppuvuoden koulutukset eli arvio.

  Haut:
  Haku 1 (toteuma): Alkamispäivä>=1.1.2017 JA Päättymispäivä=<31.7.2017 Hae myös arkistosta.
  Haku 2 (arvio): Alkamispäivä>=1.1.2017 JA (Päättymispäivä>=1.8.2017 JA Päättymispäivä=<31.12.2017)

  Hae ensin esiin toteutuneet koulutukset haulla 1. Tulosta tulosteella (Opiskelijaviikot_paivamaarista_lyhytkoulutukset_Arviointi.tul) Arviointi-rekisterissä tiedot haun esiin tuomien korttien osalta. Tuloste laskee opiskelijaviikot koulutuksille kirjattujen päivämäärien perusteella kaavalla ((Päättymispäivä-Alkamispäivä+1)/5)*Osallistuneita(). Kaavassa lisätään + 1, jotta se huomioi myös vain yhden päivän kestävät koulutukset. Sen jälkeen jaetaan viidellä olettaen, että työviikossa on 5 työpäivää.


  Mikäli koulutukset oppilaitoksessanne eivät mene yksi yhteen alkamispäivä- ja päättymispäivä-kenttien mukaisesti eli toisin sanoen jokaisena päivänä noiden päivämäärien välillä ei ole koulutusta, niin yllä oleva tuloste ei ole sopiva. Sen sijaan voi käyttää tulostetta (Opiskelijaviikot_tuntimaarista_Arviointi.tul), jolloin Arviointi-rekisterin korteille tulee täyttää Tuntimäärä-kenttään koulutuksen kokonaiskesto tunteina. Tuloste laskee tuosta tuntimäärästä opiskelijaviikot kaavalla (Tuntimäärä/5/5)*Osallistuneita(). Kaavassa on käytetty oletuksena, että työpäivä on 5 tuntia ja työviikko 5 työpäivää.

  Kolmas vaihtoehto on käyttää tulostetta (Opiskelijaviikot_paivamaarista_pitkat_koulutukset_Arviointi.tul), joka vähentää päivämääristä laskettavasta opiskelijaviikkomäärästä viikonloput käyttämällä kerrointa 5/7.

  Vastaavasti kuin toteumasta, hae arvioon tulevat koulutukset esiin haulla 2 ja ota siitä se tuloste, joka paremmin soveltuu käytettäväksi kirjaustapanne kanssa (joko päivämääriin tai tuntimääriin perustuvat opiskelijaviikot).

  Haut ja tulosteet Luokat-rekisterissä

  Haut:
  Haku 1 (toteuma): Aloituspäivä>=1.1.2017 JA Päättymispäivä=<31.7.2017 Hae myös arkistosta.
  Haku 2 (arvio): Aloituspäivä>=1.1.2017 JA (Päättymispäivä>=1.8.2017 JA Päättymispäivä=<31.12.2017)

  Tee vastaavasti kuten arviointirekisterissä eli vie tulosteet (Opiskelijaviikot_paivamaarista_lyhytkoulutukset_Luokat.tul, Opiskelijaviikot_paivamaarista_pitkat_koulutukset_Luokat.tul tai Opiskelijaviikot_tuntimaarista_Luokat.tul) Tulostuseditoriin ja tulosta ensin se haun 1 osalta ja sen jälkeen haun 2 osalta.

  Lyhytkoulutusten osalta päivämääristä opiskelijaviikot laskeva tuloste käyttää kaavaa Opiskelijoita()*((Päättymispäivä-Aloituspäivä+1)/5). Pitkien koulutusten osalta käytetään kaavassa lisäksi kerrointa 5/7, jotta viikonloput jäävät laskuista pois.

  Tuntimäärä-tulosteella on kaava Opiskelijoita()*(Kesto (h)/5/5) opiskelijaviikkojen laskemiseen.

  Haut ja tulosteet Opiskelijat-rekisterissä

  Haut:
  Haku 1 (toteuma): Aloituspäivä>=1.1.2017 JA Koulutuksen/tutkinnon päättymispvm=<31.7.2017 Hae myös arkistosta.
  Haku 2 (arvio): Aloituspäivä>=1.1.2017 JA (Koulutuksen/tutkinnon päättymispvm>=1.8.2017 JA Koulutuksen/tutkinnon päättymispvm=<31.12.2017)

  Riippuen koulutuksen kestosta voit ottaa joko tulosteen (Opiskelijaviikot_lyhytkoulutukset_Opiskelijat.tul)-tiedoston mukaisen tulosteen tai (Opiskelijaviikot_pitkat_koulutukset_Opiskelijat.tul)-tiedoston mukaisen tulosteen. Erona näillä on se, että pitkäkestoisten koulutusten tuloste vähentää päivien lukumäärästä kertoimella 5/7 viikonloput pois (ei ota kuitenkaan arkipyhiä huomioon).

  LiiteKoko
  Opiskelijaviikot_paivamaarista_lyhytkoulutukset_Arviointi.tul1.59 Kt
  Opiskelijaviikot_paivamaarista_pitkat_koulutukset_Luokat.tul1.56 Kt
  Opiskelijaviikot_tuntimaarista_Arviointi.tul1.58 Kt
  Opiskelijaviikot_paivamaarista_lyhytkoulutukset_Luokat.tul1.55 Kt
  Opiskelijaviikot_paivamaarista_pitkat_koulutukset_Arviointi.tul1.64 Kt
  Opiskelijaviikot_tuntimaarista_Luokat.tul1.52 Kt
  Opiskelijaviikot_lyhytkoulutukset_Opiskelijat.tul1.9 Kt
  Opiskelijaviikot_pitkat_koulutukset_Opiskelijat.tul1.92 Kt