Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Todistusmallit (ammatilliset) 2015

    Sekä ammatillisten perustutkintojen että näyttötutkintoina suoritettujen tutkintojen todistusmallit löytyvät www-sivuiltamme kohdasta Tulostepankki / Ammatilliset / Ammatilliset: Todistukset 2015 (perustutkinnot) tai Ammatilliset: Todistukset 2015 (näyttötutkinnot)

    Päivitämme tulostepankin tulostepohjia tarpeen mukaan. Ohjeisiin liitettyihin tulostetiedostoihin vaihdetaan päiväys tulosteen nimen perään, jos sitä on päivitetty/muutettu. Mallit on tehty Opetushallituksen ohjeiden perusteella ja vain ne mallit, mitä heidän ohjeistaan löytyy.

    Malleihin on pyritty yhdistämään mahdollisimman kattavasti erilaiset tilanteet. Voitte muokata pohjia omien tarpeidenne mukaan ja vaihtaa tulostuviksi tiedoiksi ne kentät, joita oppilaitoksessanne on käytetty. Lisäksi tulostuvat kurssityypit tulee vaihtaa teillä käytössä olevien kurssityyppien mukaisiksi.

    Aiheeseen liittyen: