Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonkeruu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä peruskouluissa

  Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät tiedonkeruun peruskoulujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seurannasta. Edellisen kerran tiedonkeruu oli vuonna 2013. Tiedonkeruun viimeinen vastauspäivä on 6.11.2015.

  Tiedonkeruussa OPH ja THL kysyvät yleisellä tasolla mm. seurataanko koko koulun tasolla suunnitelmallisesti oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia

  • kirjaamalla ja tilastoimalla kaikki kiusaamistapaukset
  • kurinpitotoimenpiteistä tehdyllä yhteenvedolla

  Alla on vinkkejä siihen, miten tiedonkeruun kysymyksiin on löydettävissä vastauksia.

  Poissaolotuntien määrät

  Poissaolotuntien raportoimista varten saat ohjeita täältä.

  Kurinpitotoimien määrät

  Kaikki mm. Wilman lomakkeilla kirjatut kurinpitotoimet (esim. jälki-istunnot ja kasvatuskeskustelut) tallentuvat Primuksen Kurinpitotoimet-rekisteriin. Käyttäjä, jolla on oikeudet tähän rekisteriin, voi ottaa jakaumien avulla tilastoja eri toimenpiteistä.

  Esimerkki: Jakauma luokka-asteittain tietyn aikavälin toimenpiteistä eriteltynä tyypeittäin

  • Tee haku Primuksen Kurinpitotoimet-rekisterissä:

  Toimenpiteen määräyspäivä>=12.08.2014 JA Toimenpiteen määräyspäivä=<30.05.2015

  • Saat haulla esiin esiin kurinpitoitoimet halutulta aikaväliltä (edellyttäen, että edellisen lukuvuoden kurinpitotoimia ei ole rekisterissä arkistoitu
  • Valitse Toiminnot/Koosteet/Jakaumat. Valitse kohtaan Tilastoitava kenttä "Toimenpiteen tyyppi->Nimi" ja Ryhmittelevät kentät "Opiskelija/Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste"
  • Lopuksi valitse "Laske" ja esikatselu.