Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammattiosaajan työkykypassi Primuksessa

  Ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työkykypassi. Tämän ohjeen lopussa on linkki työkykypassista saatavan erillisen todistuksen ohjeeseen. Arviointilomakkeet on omissa ohjeissaan Lomakepankissa, kohdassa Ammatilliset / Yleiset.

  Työkykypassi opetussuunnitelmaan

  Ammattiosaajan työkykypassin osa-alueiden suoritukset kirjataan esim. opintosuoritusrekisteriin kunkin koulutuksen järjestäjän omien käytäntöjen mukaisesti.

  Työkykypassiin kuuluvat opinnot voi laittaa Primukseen kahdella tavalla. Joko tehdään työkykypassista oma kokonaisuus (otsikko ja sen alle opinnot) tai työkykypassin osa-alueet sijoitetaan opetussuunnitelmaan ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien sekaan. Työkykypassin osa-alueille laitetaan oma kurssityyppi, esim. lyhytkurssi. Tämän avulla todistus on helppo tulostaa. Kurssityypille valitaan Älä huomioi suoritusyhteenvedossa.

  Työkykypassin osa-alueiden arviointi on Hyväksytty/Hylätty. Osaamispisteitä pitää kertyä vähintään yhteensä 9 osp, mutta opiskelija voi suorittaa niitä myös laajemmin.

  Siirtotiedosto

  Ohjeen alaosassa on liitteenä siirtotiedosto, jos haluat ladata Primukseenne työkykypassin osa-alueet ja niihin kirjatut Muiden arvosanojen aiheet, joita olemme käyttäneet mallissamme.

  Tallenna siirtotiedosto ensin omalle koneellesi ohjeen lopusta.

  • Avaa Opetustarjonta (Kurssit)-rekisteri.
  • Valitse ylävalikosta Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primukseen.
  • Etsi Selaa-painikkeella lataamasi tiedosto ja valitse se tiedonsiirtoikkunan tyhjälle riville.
  • Valitse tiedonsiirron tyypiksi Tiedonsiirto toisesta Primuksesta ja vie tiedonsiirto loppuun normaalisti.
  • Tiedostossa siirtyvät osa-alueiden nimet, osaamispisteet ja muiden arvosanojen aiheet.

  Voit myös luoda itse työkykypassin osa-alueita varten rekisterikortit Opetustarjonta-rekisteriin.

  Opsin rakenne

  Työkykypassi-opintojen vienti opetussuunnitelmaan voidaan tehdä kahdella tavalla. Nämä tavat ovat:

  1. Työkykypassiin kuuluvat osa-alueet sijoitetaan opsissa useampaan kohtaan ja kootaan tulosteella yhteen kurssityypin avulla. Osa voi kuulua ammatillisiin ja osa yhteisiin tutkinnon osiin. Opinnot voi olla valmiina kaikissa opetussuunnitelmissa, mutta ne valitaan ja tulostuvat vain niille, jotka suorittavat passiopinnot.

  TAI

  2. Työkykypassi tehdään omaksi "tynkäopsiksi", jolla on oma otsikko ja osa-alueet otsikon alla omina kursseinaan. Näin se on helppo liittää niiden opiskelijoiden opetussuunnitelmaan, jotka aikovat passin suorittaa.

  Kun opinnot on suoritettu, opiskelija saa tutkintotodistuksen liitteeksi Ammattiosaajan työkykypassi-todistuksen.

  Wilmassa


  Opiskelijarekisterissä on rastikenttä Suorittaa ammattiosaajan työkykypassin. Kentän voi laittaa hops-lomakkeelle ja se rastitaan opintojen alussa, kun opiskelija aikoo suorittaa työkykypassiopinnot. Tätä kenttää voidaan käyttää apuna esim. hauissa, kun halutaan etsiä nopeasti passia suorittavat opiskelijat. Haku voidaan myös tallentaa niin, että se toimii Wilmassakin.

  Passiin liittyvät lomakkeet Wilmaan

  Työkykypassin opinnoista on tarkoitus kerätä opiskelijan itsearviointia, jonka opettaja tarkistaa ja tarvittaessa kommentoi. Tätä varten tehdään Primuksen Lomake-editorissa omat arviointilomakkeet opiskelijaa ja opettajaa varten. Opiskelija täyttää itsearviointilomakkeen opiskelijakohtaisiin kurssitietoihinsa. Opettajan arviointilomakkeelle nämä tiedot tuodaan näkyviin tietona. Opettaja voi arvioida myös omalta osaltaan osa-alueen eri arviointikohteet ja antaa koko osa-alueesta lopuksi "Hyväksytty"-merkinnän. Opettajan lomake tehdään "Opiskelijan arviointi" -tietokantaan.

  Lomakkeita voi ohjata näkymisehdoilla niin, että ne näkyvät Wilmassa vain passia suorittaville opiskelijoille, passiin kuuluvien opintojen kohdalla eHOPSissa.

  Lomakkeet ja tarkemmat ohjeet löytyvät Lomakepankista, linkit ohjeen alapuolella. Voitte ladata ne omaan Primukseenne sieltä.

  LiiteKoko
  Tyokykypassi_osa-alueet.txt4.09 Kt