Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautumisten tarkistus

  Primuksen 4.50-versioon on lisätty mahdollisuus tarkistaa koneellisesti tietyt virheet tulevan kirjoituskerran ilmoittautumisista. Tarkistukset voi lisätä Wilman lomakkeelle, jolloin kokelas huomaa ongelmat jo ilmoittautumisvaiheessa. Primuksen kautta tarkistukset voi tehdä massana kaikkien kokelaiden osalta.

  Yleistä hakujen teosta

  • Hakutoiminnossa oletetaan, että taulukon rivit on täytetty järjestyksessä ylhäältä alaspäin, ts. vanhin kirjoituskerta on ylimmällä rivillä ja tuorein alimmalla.

  Tarkistusten teko Primuksessa


  Tarkistukset tehdään Primuksen opiskelijarekisterissä, hakutoiminnolla. Tarkistukseen liittyvät funktiot löytyvät hakuruudusta suoritustietojen jälkeen, omasta Yo-kirjoitukset-haarastaan.

  Hakuja voi yhdistää, jolloin samalla haulla löydetään esim. ne kokelaat, joilla on 3. kirjoituskerta, joilla puuttuu pakollisia kursseja ja jotka eivät ole ilmoittautuneet yhteenkään laajan oppimäärän kokeeseen. Käytännössä on kuitenkin selkeämpää tehdä yksi haku kerrallaan, käydä läpi sen palauttamat ongelmat ja edetä sitten seuraavaan hakuun. Tulostepankissa on valmis koontituloste, josta käy kerralla ilmi kaikkien kokelaiden ilmoittautumisen ongelmat.

  Kolmas kirjoituskerta

  • Kolmas kirjoituskerta()=Kyllä

  Haku tutkii Suoritusaika-tietoa ja hakee ne kokelaat, joilla 1. ja alimman rivin suoritusajan välillä on 3 kertaa tai enemmän, esim. 2015k, 2015s ja 2016k; tai 2015k ja 2016k. Haku huomioi siis myös tilanteet, joissa yksi kirjoituskerta on jätetty välistä.

  Haku tuo ruudulle ne kokelaat, jotka ovat nyt ilmoittautuneet 3. kerralle sekä ne kokelaat, joilla on uusimisen vuoksi menossa 4. tai useampi kerta.

  Laajan oppimäärän koe puuttuu

  • Laaja oppimäärä puuttuu()=Kyllä

  Haku tarkastelee niitä kokelaita, jotka ilmoittautuvat 3. kirjoituskerralle (uusijoiden osalta myös 4. ym.). Haku tarkistaa, että yo-taulukosta löytyy vähintään yksi laajan oppimäärän koe. Haku huomioi tilanteet, joissa kokelas on vaihtanut pitkän kokeen lyhyeen kokeeseen, ja huomioi tämän aineen lyhyenä kokeena. Yo-kokeen laajuus katsotaan kentästä Yo-aine.

  Haku tuo ruudulle kokelaat, jotka ovat ilmoittautuneet vähintään 3. kirjoituskerralle ja pelkästään lyhyisiin kokeisiin.

  Liian vähän pakollisia aineita

  • Liian vähän pakollisia aineita()=Kyllä

  Haku tarkastelee niitä kokelaita, jotka ilmoittautuvat 3. kirjoituskerralle (uusijoiden osalta myös 4. ym.). Pakollisuus katsotaan kentästä Pakollinen/ylimääräinen ja ainetieto kentästä Yo-aine.

  Haku tuo ruudulle ne kokelaat, joilla on vähemmän kuin 4 pakollista eri ainekategorian koetta tai joilta puuttuu ilmoittautuminen äidinkielen kokeeseen.

  Liikaa pakollisia aineita

  • Liikaa pakollisia aineita()=Kyllä

  Haku huomioi kaikki kokelaat, myös 1. ja 2. kirjoituskertaan osallistuvat. Pakollisuus katsotaan kentästä Pakollinen/ylimääräinen ja ainetieto kentästä Yo-aine.

  Haku tuo ruudulle ne kokelaat, joilla on

  • pakollinen koe viidestä eri kategoriasta (äidinkieli, toinen kotimainen, vieras kieli, matematiikka ja reaali) tai
  • kaksi eri aineen reaalikoetta merkitty pakolliseksi (esim. BI ja FY) tai
  • kaksi vieraan kielen koetta merkitty pakolliseksi tai
  • samasta aineesta kaksi riviä

  Samalla opiskelijalla voi olla sekä liikaa että liian vähän pakollisia aineita. Käytännössä tilanne tarkoittaa, että hän on valinnut pakolliseksi kaksi koetta samasta kategoriasta ja vastaavasti jättänyt valitsematta pakollisia kokeita muista kategorioista. Opiskelijat, jotka ovat valinneet pakolliseksi esim. äidinkielen, vieraan kielen, matematiikan ja kaksi reaalia, tulevat mukaan sekä "liikaa" että "liian vähän" -hakuihin.

  Pakollisia kursseja suorittamatta

  • Pakollisia kursseja suorittamatta()=Kyllä

  Haku tutkii Yo-aine-tietoa niiltä riveiltä, joilta puuttuu arvosana (= tulevan suorituskerran ilmoittautumiset). Haku käy läpi opiskelijan suoritukset siinä aineessa, jolle on merkitty sama aine Kurssit-rekisterin kenttään YTL:n oppiaine.

  • Pakollisia ovat kurssit, joiden kurssityypille on Kurssityypit-rekisterissä rastittu kenttä Pakollinen. Pelkkä kurssityypinen nimeäminen pakolliseksi ei siis riitä eikä vaikuta.
  • Kurssi katsotaan suoritetuksi, jos se lasketaan mukaan opiskelijan kurssimäärään (pakollisten kurssien osalta sekä hylätyt että hyväksytyt lasketaan). Arvosanamääritykset-rekisterissä tällaiselle arvosanalle on rastittu kenttä Lasketaan suoritukseksi tai kurssin kurssityypille on Kurssityypit-rekisterissä rastittu Huomioi hylätty arvosana suorituksena.
  • Huomaa, että suoritukset tarkistetaan kurssitasolta. Jos opiskelijalle on merkitty päättöarvosana oppiaineelle, mutta yksittäisiin kursseihin ei ole merkitty mitään, tulee opiskelija mukaan hakuun. Tällaisia tilanteita on lähinnä oppilaitoksesta toiseen siirtyneillä opiskelijoilla, joiden suoritukset on kirjattu ainetasolle eikä yksittäisiin kursseihin.
  • Jos kirjoitettavassa aineessa ei ole pakollisia kursseja, vaaditaan reaaliaineelta kahden kurssin suorittamista ja kieliaineilta kolmen.

  Haku tuo ruudulle ne kokelaat, jotka ovat ilmoittautuneet esim. äidinkielen kokeeseen, mutta joilla on pakollisia äidinkielen kursseja suorittamatta.

  Virheellinen suoritusaika

  • Virheellinen suoritusaika()=Kyllä

  Haku tutkii Suoritusaika-kentän tietoa niiltä riveiltä, joilta puuttuu arvosana (= tulevan suorituskerran ilmoittautumiset).

  • Haku tuo ruudulle ne kokelaat, joilla suoritusaika ei vastaa Koulun tiedot -rekisteriin merkittyä suoritusaikaa (virheellinen kirjoitusasu) tai joilla suoritusaika on jäänyt tyhjäksi.

  Tarkistusten käyttö tulosteissa ja lomakkeissa


  Samoja hakuja voi käyttää oppilaitoksen yo-kirjoituksiin liittyvissä tulosteissa ja lomakkeissa.

  Primus-käyttäjä voi tarkistaa kokonaistilanteen kokelasluettelon avulla:

  Tulosteessa on luettelo tulevan koekerran kokelaista sekä kooste heidän ilmoittautumisissaan olevista yllä kuvatuista virheistä.


  Kokelaita itseään varten tarkistukset voi lisätä esim. sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen. Tällöin virheet tarkistetaan jo ilmoittautumisvaiheessa. Wilma ilmoittaa virheistä tallennusyrityksen yhteydessä, eikä anna tallentaa virheellisiä ilmoittautumisia. Neljä tarkistusta on lisätty valmiiksi lomakepankin yo-ilmoittautumisten lomakkeeseen.