Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutke 2: Oppimisen ja osaamisen arviointi

  Oppimisen arviointi

  Tutkintouudistuksen myötä oppimisen ja osaamisen arviointi pitää erotella toisistaan. Oppimisen arviointia annetaan suullisena ja/tai kirjallisena palautteena, josta Arvioinnin oppaassa mainitaan näin: ”Oppimisen arviointi on opiskelijan oppimisen etenemisen seuraamista tukemalla ja ohjaamalla opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä”.

  Entistä enemmän korostuu suullisen ja kirjallisen palautteen antaminen sen sijaan, että oppimista arvioitaisiin numeerisesti. Arvosanoja ei siis anneta oppimisen arvioinnissa eikä oppimisen arviointi vaikuta tutkintotodistukseen tulevaan arvosanaan.

  Oppimisen arviointi dokumentoidaan esim. henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Myös näyttötutkintojen valmistavan koulutuksen arviointiasteikko vaihtui tutkintouudistuksessa numeerisista suoritusmerkinnöiksi.

  Oppimisen arviointi - Muiden arvosanojen aiheet Primuksessa

  Primuksessa ja Wilmassa oppimisen arviointia voidaan toteuttaa muiden arvosanojen aiheiden avulla. Tutkinnon osalle tai osa-alueelle kirjataan Opetustarjonta-rekisterissä näitä aiheita. Aiheina voi käyttää myös ePerusteista saatavia ammattitaitovaatimuksia. Ne yhdistettynä sopivaan sanalliseen arviointiasteikkoon toimivat tutkinnon osan tai osa-alueen osaamistavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten saavuttamisen arvioinnissa.

  Oppimisen seurantaa voidaan tehdä myös Wilmassa muiden arvosanojen aiheiden avulla. Näin saadaan tarkasteltua opiskelijan oppimisen etenemistä. Tämä toimii parhaiten, kun tutkinnon osa on jaettu pienempiin osa-alueisiin, jotta seurantakohteita ei ole liikaa yhdessä palasessa. Jos kohteita on jopa kymmenen tai enemmän, niin näkymää on hankala käyttää esim. Wilman lomakkeella tai arviointikirjanäkymässä.

  Esimerkki opettajan opiskelijakohtaisesta arviointilomakkeesta löytyy työkykypassin ohjeistuksistamme. Lomakkeen tietokannaksi valitaan Opiskelijan arviointi. Arviointi tapahtuu opiskelijan eHOPS:n kautta Wilmassa.

  Toinen vaihtoehto on tehdä arvioinnit arviointikirjan kautta, mutta sinne ei nykyisellään saada opiskelijan itsearviointia näkyviin. Muiden arvosanojen aiheet näkyvät arviointikirjassa omina sarakkeinaan. Opiskelijalle arvioinnit näkyvät Suoritukset-sivulla Wilmassa.

  Opiskelijan itsearviointi

  Oppimisen seurantakohteita (muiden arvosanojen aiheita) voidaan hyödyntää myös opiskelijan itsearvioinnissa. Tämä onnistuu opiskelijakohtaisten kurssitietojen lomakkeen avulla, jolla annetaan opiskelijalle oikeudet tehdä itsearviointia samalla sanallisella asteikolla, kuin millä opettajat seuraavat oppimisen etenemistä.

  Yksinkertaisimmillaan opiskelija siis käy merkitsemässä oman näkemyksensä siitä, mitä hän on jo oppinut. Lisäksi opiskelija voi kirjoittaa myös tekstinä arvion omasta osaamisestaan. Itsearviointia voidaan tehdä myös esim. oppimisympäristöjen puolella, jolloin Wilmaan käydään vain kuittaamassa opintojen etenemisen tilanne.

  Esimerkki opiskelijan itsearviointilomakkeesta on työkykypassin opiskelijan lomake, jossa tietokantana on Opiskelijakohtaiset kurssitiedot.

  Vaihtoehtoisesti

  Vaihtoehtoisesti tutkinnon osat voi pilkkoa opetussuunnitelmaan pienemmiksi osiksi, jolloin niiden sisällä ei tarvitse enää tehdä jaottelua seurantakohteisiin. Osa-alueiden osalta on tiedettävä ne ammattitaitovaatimukset, joita on tarkoitus oppia kussakin osa-alueessa. Itsearviointiin voi käyttää jotain yksittäistä memokenttää.

  Kun kaikki osaamistavoitteet/ammattitaitovaatimukset on opittu, voi opiskelija edetä näyttöön/tutkintotilaisuuteen osoittamaan osaamisensa. Oppimista ei siis arvioida numeerisesti eikä sitä tilastoida – tärkeintä on varmistaa opintojen eteneminen ja antaa opiskelijalle palautetta joko suullisesti tai kirjallisesti.

  Osaamisen arviointi

  Osaaminen arvioidaan tutkinnon osaan joko ammattiosaamisen näytöissä (ops-perusteinen koulutus) tai tutkintotilaisuuksissa (näyttötutkinnot). Osaaminen arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-3, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty/hylätty.

  Ammatillisten perustutkintojen näyttötodistukseen tulostuva arvosana on yleensä suoraan näytön kokonaisarvosana. Näytöt arvioidaan opetussuunnitelmassa oleviin näytön kursseihin. Arvioinnit tallentuvat Näytöt-rekisteriin. Päättötodistuksen arvosanaan huomioidaan näytön arvosana ja mahdollinen muu osaamisen arviointi. Arvionti tehdään opetussuunnitelmassa oleviin tutkinnon osiin.

  Näyttötutkintojen tutkintotodistukseen arvosanat tulevat suoraan tutkintosuorituksen arvosanoista.

  Osaamisen arviointi ei sinänsä ole muuttunut, sitä tehdään edelleen tutkinnon osan arviointikohteiden perusteella.