Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Huoltajan vahva tunnistautuminen (pankkitunnuksilla)

  Monessa kunnassa edellytetään ainakin varhaiskasvatuksen osalta huoltajan vahvaa tunnistautumista, kun hän kirjautuu Wilmaan. Tähän tarkoitukseen oppilaitos voi käyttää Vetumaa, jossa vahva tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

  Vetuma on verkkotunnistus- ja maksupalvelu, joka on tarkoitettu julkishallinnon ja organisaatioiden asiointisovellusten käyttöön. Se on siis rajapinta pankkien web-sovelluksen ja organisaatioiden sovellusten välissä.

  Oppilaitos/kunta tekee sopimuksen Vetuma-palveluntarjoajan kanssa ja kaikkien niiden pankkien kanssa, joiden kautta tunnistautumista halutaan tukea.

  Jos oppilaitoksella on vahva tunnistautuminen käytössä, se vaaditaan

  • uuden tunnuksen luonnin yhteydessä
  • vanhantyyppisen wilmatunnuksen muuttamisessa henkilökohtaiseksi tunnukseksi
  • unohtuneen salasanan vaihdossa
  • toisen lapsen liittämisessä olemassa olevaan huoltajatunnukseen, jos toisen lapsen koululla on käytössä vahva tunnistautuminen
  • lapsen liittämisessä olemassa olevaan opettajatunnukseen, jos lapsen koululla on käytössä vahva tunnistautuminen.

  Huoltajatunnuksen luonnin, unohtuneen salasanan vaihdon ja lapsen tunnuksen yhdistämisen yhteyteen on lisätty tunnistautuminen pankkitunnuksilla, jos yhdelläkin huoltajan tunnukseen liitetyn lapsen koululla on vahvan tunnistautumisen vaatimus. Vaatimus Vetumasta on kytkettävissä päälle/pois päältä Koulun tiedot -rekisterissä. Kentässä Huoltajilta ilman vahvaa tunnistusta estetyt toiminnot valitaan, mitkä osiot ei näy Wilmassa ilman tunnistautumista.

  Vetuman käyttöönotto

  Vetuman käyttöönotto Wilman yhteydessä vaatii oppilaitokselta:

  • Vetuma-liittymäsopimuksen allekirjoittamisen kaikkien niiden pankkien kanssa, joiden kautta tunnistautumista oppilaitos haluaa tukea, sekä sopimuksen Vetuman palveluntarjoajan kanssa.
  • Liittymätietojen kirjauksen Primuksen Koulun tiedot –rekisteriin alla lueteltuihin kenttiin. Liittymätiedot oppilaitos saa Vetuma-palvelun tarjoajalta, johon linkki ohjeen alussa.
  • Salatun yhteyden Wilmassa (https://...).

  Täytä Koulun tiedot -rekisteriin:

  • Vetuman asiakaskonfiguraatiotunnus
  • Vetuman jaettu salaisuus
  • Vetuman jaetun salaisuuden tunnus
  • Vetuman sovelluspalvelutunnus
  • Vetuma testaus käytössä, jos tunnistautumista halutaan testata
  • Vetuma käytössä -> tämän tai Vetuma testaus käytössä -kentän rastimisen yhteydessä Primus tarkistaa ylläolevat liittymätieto-kentät, että niissä on oikeanmuotoista tietoa ja antaa yksitellen virheilmoituksen virheellisistä kentistä.
  • Kuvassa olevat esimerkkitestaustiedot voivat muuttua, joten kannattaa tarkistaa ne Vetuman palveluntarjoajalta.

  Huoltajilta ilman vahvaa tunnistusta estetyt toiminnot -kenttään rastitaan joko "Kaikki" tai "Pedagogiset asiakirjat" ja/tai "Muistiot", sen mukaan, mitä huoltaja ei saa nähdä Wilmassa ilman vahvaa tunnistautumista. Pedagogiset-rasti piilottaa koko Tuki-sivun Wilmassa, Muistiot-rasti piilottaa Tuki-sivulta vain Muistiot-kohdan. Jos rastitaan "Kaikki", huoltajalta estetään Wilmassa kaikki paitsi connect-sivun käyttö ja Tilin asetukset -toiminnon käyttö. Vetuma-asetukset tarkistetaan kaikilta huoltajaroolin kouluilta.

  Tunnistautuminen

  Vahva tunnistautuminen tarvitsee tehdä vain kerran. Wilman .../connect -sivulla tunnuksia luodessa tai yhdistettäessä voi tehdä vahvan tunnistautumisen verkkopankissa. Saman voi tehdä olemassa olevilla huoltajatunnuksilla käyttäjätilin asetuksissa. Kuntien omista ohjeistuksista riippuu, vaativatko ne, että tietyn tyyppinen käyttäjä pääsee tiettyihin tietoihin (eli käytännössä toimintoihin Wilmassa) kiinni vain, jos hänet on ensin verkkopankissa tunnistettu.

  Tunnistautuminen toimii vain henkilökohtaisilla (uudentyyppisillä) Wilman käyttäjätunnuksilla. Kun huoltaja on tunnistautunut kerran, tieto siitä tallentuu Wilman käyttäjätunnukset-rekisterin kenttiin:

  • Vahva tunnistautuminen suoritettu kello
  • Vahva tunnistautuminen suoritettu pvm
  • Vahvan tunnistautumisen palveluntarjoaja
  • Vahvan tunnistautumisen tapahtuman ID
  • Vahvistettu HETU
  • Demotunnistautuminen

  (Vetuma-demon käyttö ei vahvista tunnusta, mutta sillä voi kokeilla tunnistautumista.)

  Huoltajarooli disabloidaan, jos tunnus on yhdistetty lapseen, jonka koululla on vaatimus vahvasta tunnistautumisesta ja huoltajaa ei ole Vetuman avulla tunnistettu. Vetuma-tunnistautumisen käyttöönotto tunnuksen luonnin yhteyteen EI poista mitään nykyisistä vaiheista tunnuksen luonnissa, siihen tulee ainoastaan yksi välivaihe lisää.

  Wilmassa Tuki-sivu ja Muistiot on piilotettu huoltajilta, jotka eivät ole vahvasti tunnistautuneet, mutta joiden lasten koulu käyttää huoltajien vahvaa tunnistautumista. Tunnistautumisen jälkeen huoltaja näkee jälleen nämä toiminnot.

  Wilma-roolin valinnassa ilmoitetaan uudentyyppiselle huoltajatunnukselle siitä, että hänen huoltajarooliltaan on kaikki piilotettu ja näytetään linkki tunnistussivuun. Esimerkiksi jos henkilöllä on samassa wilmatunnuksessa opettajan ja huoltajan roolit yhdistettynä (samassa koulussa), hän pääsee Wilmaan työnsä puolesta opettajana, mutta huoltajana hänen tulee ensin tunnistautua (pankkitunnuksilla).

  Vaihtoehdot huoltajan näkökulmasta

  • Vanhantyyppinen huoltajatunnus on vaihdettava henkilökohtaiseen tunnukseen ja sen jälkeen tehtävä tunnistautuminen (pankkitunnuksilla) kerran, jos vahva tunnistautuminen on vaadittu lapsen koululla.
  • Jos huoltajalla on avainkoodi, hän luo sen avulla uuden tunnuksen itselleen ja samalla tunnistautuu (pankkitunnuksilla).

  • Huoltajalla on ennestään henkilökohtainen wilmatunnus, mutta hän ei ole vielä tunnistautunut:

   • Huoltaja voi yhdistää tunnukseensa toisenkin lapsensa.
   • Jos toisen lapsen koululla on käytössä vahva tunnistautuminen, huoltaja joutuu tunnistautumaan ennenkuin näkee estetyt tiedot.

  Tunnistautumisen vaiheet

  1. Jos huoltajalla on avainkoodi tai vanhantyyppinen wilmatunnus, hän luo ensin henkilökohtaisen tunnuksen Wilmaan normaaliin tapaan. Katso tarkemmat ohjeet tunnuksen luonnista.
  TAI
  Jos huoltajalla on jo ennestään henkilökohtainen tunnus, mutta hän haluaa liittää siihen toisen lapsensa tunnuksen: Huoltaja valitsee Wilmassa Käyttöoikeudet / Lisää rooli ja syöttää toiset tunnukset tai avainkoodin. Jos toisen lapsen koululla vaaditaan vahva tunnistautuminen, huoltaja ohjataan tässäkin tapauksessa tunnistautumiseen alla olevan mukaisesti ennen tunnuksen yhdistämisen loppuunvientiä.

  2. Wilma ohjaa siirtymään vahvaan tunnistautumiseen. Tunnistautumisen voi tässä vaiheessa ohittaa (Ohita-painike) ja tehdä sen myöhemmin käyttäjäasetusten kautta. Jos tunnistautumisen ohittaa, huoltaja ei näe estettyjä tietoja ennenkuin tekee tunnistautumisen.

  3. Siirry tunnistautumiseen -painikkeella huoltaja ohjataan tunnistautumiseen.

  4. Hän valitsee tunnistustavan. Jos valitaan pankkitunnistus, huoltaja valitsee käyttämänsä pankin ja syöttää pankin vaatimat tunnukset. Sen jälkeen hän voi palata takaisin Wilmaan.

  5. Wilmassa uuden tunnuksen luonti viedään loppuun normaaliin tapaan.

  6. Nyt huoltaja voi kirjautua Wilmaan (uusilla) tunnuksillaan ja näkee myös lapsensa Tuki-sivun.

  7. Jos vain pedagogiset asiakirjat tai muistiot vaativat vahvan tunnistautumisen, huoltaja voi käyttää Wilmaa muuten normaalisti, mutta hän ei näe Tuki-sivua (pedagogiset asiakirjat estetty) tai hän näkee Tuki-sivun, mutta ei muistioita (vain muistiot estetty). Tuki-sivun/muistiot nähdäkseen hänen on tunnistauduttava ensin kerran (pankkitunnuksilla).

  Jos huoltaja ei pysty tunnistautumaan sähköisesti

  Poikkeustapauksessa, jos huoltajalla ei ole esim. pankkitunnuksia, voidaan täyttää suoraan Primuksen Wilman käyttäjätunnukset -rekisterissä kenttä Vahvistettu hetu. Huoltaja esittää tässä tapauksessa koulun kansliassa passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.