Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kurren server-osan käyttö palveluna

  Kurren server-osan käyttö palveluna tarkoittaa, että Kurren server-osa käynnistyy, kun palvelinkone käynnistyy. Tee asennus järjestelmänvalvojana.

  Asennus
  1. Avaa Komentokehote. Kirjoita Kurren asennuskansion polku ja kurreservice /install, eli esimerkiksi C:\Kurre\kurreservice /install.
  2. Avaa Windowsin Palvelut
  3. Etsi luettelosta "Visma Kurre server" ja käynnistä se

  Palvelun poistaminen
  1. Pysäytä Palveluista "Visma Kurre server"
  2. Avaa Komentokehote. Kirjoita Kurren asennuskansion polku ja kurreservice /uninstall, eli esimerkiksi C:\Kurre\kurreservice /uninstall

  Kurren päivittäminen
  1. Pysäytä palvelu yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
  2. Asenna Kurren päivitys ohjeiden mukaisesti.
  3. Asenna palvelu yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

  Useamman palvelun ajaminen samalla palvelimella
  Jos samalla koneella ajetaan useampaa Kurren serveriosaa, tulee jokaisella palvelulla olla eri nimi.

  Palvelun nimen voi vaihtaa kurreserver.ini-tiedostossa:
  [Service]
  ServiceName=Haluttu palvelun nimi