Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sanallinen arviointi Wilmassa

  Sanallinen arviointi, muiden arvosanojen antaminen ja lausepankin käyttö on mahdollista myös Wilmassa.

  Käytettävien lauseiden syöttäminen Primukseen

  Sanalliset lauseet syötetään Primuksen Lausepankkiin. Lauseiden ryhmittelyyn käytetään Lausepankin aiheita. Rekisterissä luodaan ne aihealueet, joihin lauseet jaetaan, esim. "Äidinkielen lauseita" ja "Matematiikan lauseita". Aihealueita tarvitaan vähintään yksi, jotta lauseet saadaan käyttöön Wilmassa. Jokaiselle lauseelle valitaan aihe, johon se kuuluu.

  Lauseiden luominen Wilman kautta

  Opettajille voi antaa oikeuden luoda uusia arviointilauseita ja tallentaa ne muidenkin käytettäväksi lausepankkiin. Tämä tehdään Wilmassa sähköisten lomakkeiden avulla.

  Toiminnon käyttöönotto

  • Koulun tiedot -rekisterissä Arviointitaulukon sarakkeet -rastikenttäkokonaisuudesta kohta "Sanallinen arviointi".
  • Lisäksi rastitaan kenttä Laajennettu sanallinen arviointi Wilmassa. Tämä kenttä löytyy sekä Koulun tiedot -rekisteristä että Kurssit-rekisteristä. Kenttä rastitaan jommasta kummasta: joko Koulun tiedot -rekisterissä, jolloin lausepankki on käytössä kaikilla aineilla, tai sitten Kurssit-rekisterissä niille aineille, joille lausepankki halutaan näkyviin. Pankin saa siis käyttöön esim. vain äidinkieleen ja matematiikkaan, ja uskonnon ryhmille sitä ei näytetä.

  Kun toiminto on käytössä, ilmestyy Wilman arviointikirjoihin uusi sarake sanallista arviointia varten. Lauseen voi kirjoittaa suoraan kenttään tai sen voi valita lausepankista.

  Sanallinen arviointi Wilmassa

  Lausepankki näkyy arviointikirjan oikeassa ylänurkassa. Lausepankki-painikkeesta avautuu paneeli, jossa näkyvät kaikki Primukseen luodut lausepankin aiheet ja niiden arviointilauseet. Klikkaa haluamaasi lausetta, jolloin se siirtyy opiskelijan sanallisen arvioinnin kenttään. Voit lisätä useammankin lauseen. Silloin niiden väliin lisätään automaattisesti rivinvaihto. Jos kurssille on määritelty tietty Lausepankin aihe Kurssit-rekisterissä, niin silloin Wilman arvioinnissa Lausepankki avautuu kyseisen aihealueen kohdalla.

  Lausepankki suljetaan klikkaamalla paneelin yläosan nuolikuvaketta.

  Muiden arvosanojen käyttö Wilmassa

  Kun kurssi on jaettu useampaan arvioitavaan alueeseen (esim. äidinkieli lukemiseen, kirjoittamiseen ja ilmaisuun), voidaan jokaisesta alueesta antaa oma arvosana. Arvosanoina voi käyttää numeroita, kirjaimia tai lauseita. Alueista käytetään nimeä muiden arvosanojen aiheet.

  Arvioinnissa käytettävät arvosanat

  Aiheet voidaan arvioida eri asteikolla kuin itse kurssi. Esimerkiksi äidinkielen kurssi voidaan arvioida arvosanalla 'suoritettu', ja aiheet arvosanoilla 'edistyt hyvin', 'edistyt melko hyvin' jne.

  • Asteikon arvosanat luodaan Arvosanamääritykset-rekisterissä
  • Itse asteikko luodaan Arvosana-asteikot -rekisterissä.
  • Kurssit-rekisterissä valitaan Muiden arvosanojen asteikko -kenttään tämä äsken tehty asteikko.

  Todistuksiin voidaan tulostaa joko rastit tai arvosanat niiden omilla nimillään. Todistukseen voi yhdistää rasti-, numero- ja sanallista arviointia.

  Arvioitavat aihealueet

  Arvioitavat aiheet määritellään kurssikohtaisesti Primuksen Kurssit-rekisterissä. Voit määritellä useammalle kurssille samat aiheet monivalinnan avulla. Aiheet nimetään monirivisessä Muiden arvosanojen aiheet -kentässä. Kun kurssille on syötetty muita arvioitavia aiheita, ilmestyy Wilman arviointikirjoihin lisää sarakkeita. Arvosanat valitaan samalla tavalla kuin normaalikin arvosana.

  Primuksen versiosta 4.50 lähtien Muiden arvosanojen aiheiden arvioinnissa voidaan tallentaa arvosanan lisäksi rivikohtaisesti myös Muun arvioinnin opettaja, Muun arvioinnin päivämäärä ja Muun arvioinnin lisätieto.

  Kurssin arvostelussa sanallinen arviointi voidaan yhdistää aiheiden arviointiin tai voidaan käyttää pelkästään jompaa kumpaa.