Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Käyttäytymisen arviointi Wilmassa

  Käyttäytyminen voidaan arvioida joko kurssin arvioinnin yhteydessä samaan arviointikirjaan tai sille voidaan muodostaa oma kurssinsa. Käyttäytymiselle voidaan määritellä eri arvosana-asteikko kuin muille kursseille.


  Hajautettu käyttäytymisen arviointi

  Käyttäytymisen arvosana muodostuu usean eri opettajan antamien käytösarvosanojen keskiarvosta.

  Hajautettua käyttäytymisen arviointia varten määritellään kaikkiin arviointikirjoihin se käyttäytymisen kurssi, johon käyttäytymisen arvosana annetaan. Esim. MA1-kurssin käyttäytymisen kurssiksi valitaan KÄ1. Valinta tehdään Primuksen arviointirekisterissä Käyttäytymisen kurssi -kentän avulla. Koulun tiedot -rekisterin Arviointitaulukon sarakkeet -kohdasta rastitaan Käytöksen arvosana.

  Wilman arviointikirjoissa on käyttäytymisen arvosanaa varten oma sarakkeensa. Arvosana syötetään suoraan soluun tai valitaan solua tuplaklikkaamalla avautuvasta valikosta. Valittavissa ovat kaikki ne arvosanat, jotka on määritelty kyseiselle käyttäytymisen kurssille.

  Hajautetun käyttäytymisen arviointi toimeenpannaan aina Primuksessa, sillä Wilmassa ei päästä valitsemaan, mistä yksittäisistä arvosanoista käyttäytymisen arvosana koostuu. Kun opettaja toimeenpanee arvioinnin, kurssiarvosanat siirtyvät suoraan opiskelijarekisteriin mutta käyttäytymisen arviointi on toimeenpantava erikseen Primuksen arviointirekisterisssä.

  Käyttäytymisen arviointi erilliseen arviointikirjaan

  Jos käyttäytymisen arvioinnin tekee yksi opettaja (alakoulussa yleensä luokan oma luokanopettaja), käytetään erillistä arviointikirjaa. Primuksen Arviointi-rekisterissä luodaan uusi arviointikirja, johon haetaan esim. 1A-luokan oppilaat.

  • Alkamispäivä- ja Päättymispäivä-kenttiin valitaan samat päivämäärät kuin muillekin lukukauden kursseille.
  • Kurssi-kenttään valitaan oikea käyttäytymisen kurssi, eli esim. syksyn arviointikirjaan valitaan syksyn arviointikurssi. Huomaa, että Käyttäytymisen kurssi -kenttään ei valita mitään, sillä sitä kenttää käytetään hajautetussa käyttäytymisen arvioinnissa.
  • Opettaja-kenttään valitaan käyttäytymisen arvioinnin tekevä opettaja.


  Käyttäytymisen kurssi näkyy opettajan Ryhmät-sivulla kuten muutkin kurssit. Arvosanoja päästään syöttämään ryhmän sivulla Arviointi-linkkiä klikkaamalla. Arvosana syötetään tai valitaan Arv.-sarakkeeseen. Jos arviointikirja toimeenpannaan Wilmassa, käyttäytymisen arvosana tallentuu suoraan opiskelijarekisteriin. Jos toimeenpanoa ei tehdä Wilmassa, se on tehtävä arviontikirjan kautta Primuksen Arviointi-rekisterissä.