Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016: Taide- ja taitoaineet

  Taide- ja taitoaineiden valinnaisaineet (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) arvioidaan uusien ops-perusteiden mukaan osana kaikille yhteisten taide- ja taitoaineiden oppimääriä. Taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista muodostetuista opinnoista ei tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen. Todistuksiin ei merkitä suoritettuja vuosiviikkotuntimääriä taide- ja taitoaineista.

  Muut valinnaisaineet arvioidaan omina oppiaineinaan.

  (Opetushallituksen ohjeistus: taide- ja taitoaineiden arviointi)

  (Opetushallituksen ohjeistus: valinnaisten aineiden arviointi)

  Visma InSchoolin OPS2016 alakoulujen siirtotiedostot on muokattu alla kuvatun toimintavan 2 mukaisiksi 24.3.2016. Jos olette tuoneet alakoulujen kurssit siirtotiedoston avulla omaan Primukseenne ennen sitä, ja koulunne osoittaa taide- ja taitoaineiden valinnaiset kurssit oppilaiden valittaviksi, suosittelemme tietojen muokkaamista omaan Primukseenne alla kuvatun toimintatavan 2 mukaisiksi, jotta pystytte arvioinnissa hyödyntämään parannettua arvosanan laskemistapaa.
  Yläkoulujen siirtotiedostot noudattavat alusta alkaen alla kuvattua toimintatapaa 2.

  Taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet OPS 2016

  Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien osalta kouluissa voi olla kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa:

  • 1. Taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit sisällytetään yhteiseen oppimäärään
  • 2. Taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit ovat oppilaiden valittavissa


  TAPA 1: Taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit sisällytettynä yhteiseen oppimäärään
  (Opsissa ei ole taitai-väliaineita)

  Jos taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit sisällytetään aineen yhteiseen oppimäärään, oppilaat eivät tee itse valintoja.

  Näin meneteltäessä taide- ja taitoaineiden valinnaisia varten ei tarvitse Primuksessa olla omia aineita eikä kursseja, vaan tuntimäärät sisällytetään vastaavien yhteisten aineiden tuntimääriin (Kurssit-rekisterissä Opintoviikkoja). Opsin rakenne on silloin perinteinen; yhteinen aine, jonka alla ovat yhteiset kurssit. Aineen arvosanan laskemistapana on Ajallisesti viimeisen kurssin arvosana.

  Oikealla olevassa kuvassa näkyy esimerkkinä opsin rakenne alakoulujen musiikin osalta silloin, kun taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit sisältyvät yhteiseen oppimäärään. Kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous rakennetaan opsiin vastaavalla tavalla.

  Visma InSchoolin siirtotiedostot sisältävät myös taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet ja kurssit (syventävät opinnot). Jos kurssit tuodaan Primukseen Visma InSchoolin siirtotiedoston avulla, pitää taide- ja taitoaineiden tiedot muokata esimerkkikuvan mukaisesti, sekä poistaa tai arkistoida tarpeettomat syventävien opintojen aineet ja kurssit.

  Ks. ops-rakenteen tarkemmat tiedot täältä


  TAPA 2: Taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit oppilaiden valittavina
  (Opsissa on taitai-väliaineita)

  Jos taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit annetaan oppilaiden valittaviksi, pitää Primuksessa olla omat aineet ja kurssit näitä valinnaisia varten. Näiden aineiden ja kurssien kurssityypit sekä aineen arvosanan laskemistapa on rakennettava siten, että aina viimeisen kurssin arvosana tallentuu ylimmälle, todistuksiin tulostuvalle ainetasolle, riippumatta siitä onko kyseessä yhteisen vai valinnaisen kurssin arvosana.

  Väliaineille kannattaa täyttää Aineen tunnus -kenttä, jotta opettajat näkevät Wilmassa ryhmän sivun Aineen arvosanat -välilehdellä oppilaiden kaikkien samalla aineen tunnuksella olevien väliaineiden arvosanat (opettaja näkee esim. aineiden MU, vMU ja xMU vanhat arvosanat).

  Arvosanojen heijastuminen ylimmän tason aineelle vaatii ns. väliaineiden käyttöä opsissa. Luo tätä varten Kurssityypit-rekisteriin aa väliaine (alakoulut) ja ya väliaine (yläkoulut).

  Seuraavanlaisella ops-rakenteella taide- ja taitoaineiden arvosanat tallentuvat opsiin oikealle tasolle:

  Ylin taso: todistukseen tulostuva taso, joka on ilman omia lapsikursseja.

  • Kurssityyppi: yhteinen aine
  • Arvosanan laskemistapa: Ajallisesti viimeisen kurssin arvosana
  • Lyhenteet Visma InSchoolin siirtotiedostossa ovat TT-päätteisiä, esimerkkikuvassa MUTT
  • Ei siirretä Kurreen. Rasti Kurssit-rekisterissä Älä siirrä Kurreen

  Alataso: yhteinen aine lapsikursseineen.

  • Kurssityyppi: väliaine
  • Arvosanan laskemistapa: tyhjä
  • Aineen tunnus: kuvan esimerkin tapauksessa "Musiikki"
  • Lyhenteet Visma InSchoolin siirtotiedostossa ja esimerkkikuvassa ovat muotoa MU
  • Siirretään Kurreen. Väliaine siirretään Kurreen silloin kun käytetään siirtotapaa "Siirrä aineet kurssien sijaan" (niin kuin peruskoulut yleensä tekevät). Jos koulu sen sijaan siirtää kurssit Kurreen, väliainetta ei siirretä, vaan ainoastaan sen alla olevat kurssit.

  Alataso: pitkä valinnaisaine lapsikursseineen.

  • Kurssityyppi: väliaine
  • Arvosanan laskemistapa: tyhjä
  • Aineen tunnus: kuvan esimerkin tapauksessa "Musiikki"
  • Lyhenteet Visma InSchoolin siirtotiedostossa ovat v-alkuisia, esimerkkikuvassa vMU
  • Siirretään Kurreen. Väliaine siirretään Kurreen silloin kun käytetään siirtotapaa "Siirrä aineet kurssien sijaan" (niin kuin peruskoulut yleensä tekevät). Jos koulu sen sijaan siirtää kurssit Kurreen, väliainetta ei siirretä, vaan ainoastaan sen alla olevat kurssit.

  Alataso: lyhyt valinnaisaine lapsikursseineen.

  • Kurssityyppi: väliaine
  • Arvosanan laskemistapa: tyhjä
  • Aineen tunnus: kuvan esimerkin tapauksessa "Musiikki"
  • Lyhenteet Visma InSchoolin siirtotiedostossa ovat x-alkuisia, esimerkkikuvassa xMU
  • Siirretään Kurreen. Väliaine siirretään Kurreen silloin kun käytetään siirtotapaa "Siirrä aineet kurssien sijaan" (niin kuin peruskoulut yleensä tekevät). Jos koulu sen sijaan siirtää kurssit Kurreen, väliainetta ei siirretä, vaan ainoastaan sen alla olevat kurssit.

  Oikealla olevassa kuvassa näkyy esimerkkinä opsin rakenne alakoulujen musiikin osalta silloin, kun taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit ovat oppilaiden valittavissa. Kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous rakennetaan opsiin vastaavalla tavalla. Huomioi kurssityypit, arvosanan laskemistapa ja aineen tunnus.

  Ks. ops-rakenteen tarkemmat tiedot täältä

  Visma InSchoolin OPS2016 alakoulujen siirtotiedostot on muokattu tämän toimintavan mukaisiksi 24.3.2016. Jos alakoulujen kurssit on tuotu siirtotiedoston avulla Primukseen ennen sitä, suosittelemme tietojen muokkaamista omaan Primukseenne toimintatavan 2 mukaisiksi, jotta pystytte arvioinnissa hyödyntämään parannettua arvosanan laskemistapaa. Huomioi mahdolliset muutostarpeet myös Kurren puolella. Kurssien tunnistamisen takia on tärkeää että Primuksessa ja Kurressa käytettävät lyhenteet ovat identtiset.
  Yläkoulujen siirtotiedostot noudattavat alusta alkaen tätä toimintatapaa.

  Muut valinnaiset aineet OPS 2016

  Muut valinnaisaineet arvioidaan uusienkin ops-perusteiden mukaan omina oppiaineinaan, ja ne tulostuvat myös todistuksiin omina aineinaan, joten niitä varten Primuksessa pitää olla omat aineet ja kurssit. Opsin rakenne on siis niiden osalta perinteinen; valinnainen aine, jonka alla ovat valinnaiset kurssit.

  Valinnaisaineet voivat olla yhteisiin oppiaineisiin liittyviä valinnaisia, jotka merkitään todistukseen välittömästi kyseisen yhteisen oppiaineen alle, tai sellaisia jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen, ja jotka merkitään todistukseen otsikon ”Muut valinnaiset aineet” alle.

  Kumpaakin tyyppiä voi olla pitkiä (2 vvt tai enemmän) tai lyhyitä (alle 2 vvt). Pitkät valinnaiset arvioidaan numeroin, ja lyhyet valinnaiset sanallisesti.

  Ops-rakenteen tarkemmat ohjeistukset: Perusopetuksen valinnaisaineet