Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arvosanojen piilottaminen todistusten jakoon asti

  Opiskelijat ja huoltajat voivat tarkastella kurssiarvosanoja Wilman kautta. Opinnot-sivun Suoritukset-välilehdellä näkyy lisäksi suoritettujen kurssien opintoviikkomäärä kurssityypeittäin.

  Opettajilla ja henkilökunnalla arvosanat näkyvät aina, joten toimintoa kannattaa testata jonkin testioppilaan tunnuksella.

  Suoritukset-välilehdellä näkyy lista oppiaineista, joissa opiskelijalla on suorituksia. Klikkaamalla aineen nimen edessä olevaa +-merkkiä pääsee tarkastelemaan aineen kurssisuorituksia. Näytä kaikki -linkki avaa kerralla esiin kaikkien aineiden kaikki kurssisuoritukset.

  Suoritussivu näkyy opiskelijalle, huoltajalle sekä niille opettajille, joille on annettu oikeus nähdä opiskelijan suoritukset. Suoritukset näkyvät opiskelijoille ja huoltajille välittömästi, kun arviointi on toimeenpantu. Yleensä suoritukset kuitenkin piilotetaan todistustenjakopäivään asti.


  Arviointirauha opettajille - arvosanojen piilottaminen

  Arvosanat toimeenpannaan usein jo toukokuun viimeisellä viikolla, jotta arvosanatiedot saadaan lähetettyä yhteishaun Opintopolku-järjestelmään ja todistukset tulostettua valmiiksi. Kunkin arviointikerran arvosanat voi piilottaa Wilmasta todistusten jakoon asti. Koska aiempien vuosien ja lukukausien arvosanat yleensä saavat näkyä Wilmassa, rajataan piilotus sen mukaan koska arvosana on annettu.

  Arvosanojen antamispäivä käy ilmi Arviointi-rekisterin Päättymispäivä-kentästä. Tarkista aina ennen arviointien toimeenpanoa, että Päättymispäivä-kentässä on oikea tieto: keväällä lukuvuoden päättymispäivä, syksyllä syyslukukauden päättymispäivä. Tämä koskee etenkin kouluja, joilla on Kurressa vain yksi jakso (koko vuoden sama työjärjestys). Jos syyslukukauden päätteeksi annetaan väliarviointi, tulee syksyn arviointikirjoissa olla syyslukukauden päättymispäivä, ei lukuvuoden päättymispäivä.

  Oppilaskohtaisessa arvioinnissa arvosanojen päiväykset käyvät ilmi Opiskelijat-rekisteristä, kunkin kurssin Päivämäärä-kentästä.

  Kun tiedetään, millaisia päivämääriä arvosanoille on tulossa, siirrytään Koulun tiedot -rekisteriin ja täytetään kentät Arvioinnit alkavat- ja Arvioinnit päättyvät.


  Arvosanojen päiväysten eli arviointikirjojen Päättymispäivä-kentän päiväyksen tulee osua näihin kenttiin merkittyjen päivämäärien väliin tai olla sama kuin päättymispäivä. Jos haluaa pelata varman päälle, annetaan alkamispäiväksi lukuvuoden alkamispäivä ja päättymispäiväksi todistustenjakoa seuraava päivä. Näin mikään kesken lukukauden annettu arvosana ei näy Wilmassa ennen todistusten jakoa.

  Esimerkkejä:

  • Kaikissa arviointikirjoissa on päiväys 01.06.2013. Koulun tiedot -rekisterissä päiväyksiksi voi laittaa esim. Arvioinnit alkavat 25.05.2013 ja Arvioinnit päättyvät 01.06.2013. Arvosanat ovat piilossa 01.06.2013 päivän loppuun asti ja ilmestyvät näkyviin, kun vuorokausi vaihtuu.
  • Arviointikirjoissa on päiväyksinä 24.05.2013, 28.05.2013 ja 02.06.2013. Koulun tiedot -rekisterissä päiväyksiksi voi laittaa esim. Arvioinnit alkavat 23.05.2013 ja Arvioinnit päättyvät 02.06.2013. Arvosanat ovat piilossa 02.06.2013 päivän loppuun asti ja ilmestyvät näkyviin, kun vuorokausi vaihtuu.

  Toimintoa testatessa kannattaa huomioida, että opettajilla ja henkilökunnalla arvosanat näkyvät aina. Testata kannattaa siis jollain testioppilaan tai testihuoltajan tunnuksella!

  Molempien lukukausien arvoinnit kerralla piiloon

  • Arvioinnit alkavat- ja Arvioinnit päättyvät -kentät ovat monirivisiä, eli niihin voi laittaa useamman aikavälin, esim. jouluarviointien ajankohdan ja kevätarviointien ajankohdan.
  • Rivit eivät ole sidoksissa Jaksot alkavat ja Jaksot päättyvät -kenttiin, vaikka usein niiden päiväyksiä noudattelevatkin. Kenttiin voi syöttää mitkä tahansa päivämäärät.

  Arvosanojen piilottamisen varmistaminen

  Jos haluat varmistaa, että arvosanoja ei vahingossakaan voi laittaa etukäteen Wilmaan näkyviin, rasti Koulun tiedot -rekisteristä kenttä Estä toimeenpano arviointipäivien ulkopuolella. Kun kenttä on rastittu, arviointia ei voi toimeenpanna, mikäli arviointikirjan Päättymispäivä-kentän päivämäärä ei ole Koulun tiedot -rekisterin Arvioinnit alkavat- ja Arvioinnit päättyvät -kenttien aikavälillä. Toimeenpanon esto koskee niitä arviointikirjoja, joita ei ole aiemmin toimeenpantu ja joiden arviointityyppinä on Normaali, Kurssitarjotin tai Kurre7 tai arviointityyppiä ei ole.


  Suoritustietojen näkyminen

  Suorituksista näytetään oletuksena kurssin nimi, arvosana, arvosana kirjaimin sekä laajuus opintoviikkoina. Esille saa muitakin tietoja: Primuksen Koulun tiedot -rekisterin Suoritustaulukon kentät -kohdasta rastitaan ne tiedot, jotka halutaan näyttää Wilmassa, esim. kurssin opettaja ja suorituspäivä.

  Arvosanan edellä näkyy mahdollinen arvosanaviite. Viite voi olla esim. tähti (*), joka perusopetuksessa kertoo siitä, että oppilaalla on tässä aineessa tai kurssissa yksilöllistetty oppimäärä. Arvosanaviite tulee Primuksen Kurssityypit-rekisteristä, ja se näkyy myös ko. aineen opettajalla.

  Opsin ulkopuoliset kurssit näkyvät alimmaisena suoritustaulukossa.

  Luokanvalvoja pääsee Opiskelijat-sivun kautta tarkastelemaan valvontaluokkansa suorituksia, valintoja ja kurssitarjotinvalintoja.

  Aineenopettajille tiedoksi arvosanat tässä aineessa

  Jos aineenopettajat saavat nähdä opiskelijan aiemmat arvosanat omassa aineessaan, rastitaan Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä kenttä Opettaja saa nähdä kaikki arvosanat aineesta. Arvosanat näkyvät Wilmassa ryhmäsivulla, Aineen arvosanat -välilehdellä. Ammatillisilla oppilaitoksilla välilehti on nimeltään Tutkinnon osan arvosanat.

  Opiskelijalla saattaa jonkin kurssin kohdalla olla kaksi arvosanaa vierekkäin. Se tarkoittaa, että opiskelijalla on Primuksessa omassa opsissaan kyseisessä kurssissa kaksi arvosanaa, esim. korotettu arvosana ja vanha arvosana. Arvosanat ovat Wilmassa samassa järjestyksessä kuin Primuksessa opiskelijan opsissa.

  Aineen arvosanat/Tutkinnon osan arvosanat

  • Taulukkoon saadaan näkyville myös kaikki alemmat tasot opetussuunnitelmasta.
  • Sarakeotsikoissa näkyy kurssien lyhenteet, mutta viemällä hiiren kursorin lyhenteen päälle näkyy kurssista enemmän tietoa ohjetekstissä.
  • Jos opiskelijalla ei ole valintaa jossain kurssissa, taulukossa on harmaa väri hänen kohdallaan. Valkoinen väri kertoo, että valinta on mutta arvosanaa ei. Lisäksi ruudussa näkyy +- merkit, joiden kautta pääsee suoraan ko. arviointikirjaan antamaan arvioinnin.
  • Arvosanat ovat linkkejä ko. arviointikirjaan, jos opettajalla on oikeus niihin arviointikirjoihin.
  • Ryhmän sivun alareunassa on linkki Näytä kaikki arvosanat/Näytä vain seuraavan tason arvosanat, jolla voi laajentaa tai supistaa eri tasojen näkymistä sivulla.
  • Jos Salli suoritushistorian näyttäminen Wilmassa -kenttää ei ole rastittu Koulun tiedot -rekisterissä, näytetään arvosanasta vain viimeisin arvosana.