Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointiin liittyvät käyttöoikeudet

  Suurimmalle osalle opettajista riittää pääsy arvosanojen ja poissaolojen syöttämiseen. Luokanvalvojat, rehtori, opo ym. tarvitsevat kuitenkin laajemmat oikeudet, jotta he pääsevät muokkaamaan kurssi- ja opiskelijatietoja. Oikeuksia annetaan Koulun tiedot -rekisterissä ja opettajarekisterissä.

  Koulun tiedot -rekisteri

  Luokanvalvoja näkee luokkansa kaikki opiskelijatiedot antaa ryhmänohjaajalle / luokanvalvojalle oikeuden nähdä mm. poissaolot, valinnat ja suoritukset. Ryhmänohjaaja määritellään Luokat-rekisterissä valitsemalla Ryhmänohjaaja/Luokanvalvoja -kenttään oikea opettaja.

  Opettaja saa nähdä kaikki arvosanat aineesta antaa opettajille oikeuden nähdä opiskelijan saman aineen arvosanat. Esimerkiksi kurssia MA4 pitävä opettaja näkisi ryhmän opiskelijoiden aiemmat arvosanat MA-aineesta. Toiminto näyttää arvosanat niistä kursseista, jotka ovat opetussuunnitelmassa saman oppiaineen alla.

  Opettajarekisterin oikeudet

  • Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa antaa oikeuden nähdä kaikkien opiskelijoiden osalta mm. opiskelijan poissaolot, valinnat ja suoritukset. Oikeus annetaan vain niille henkilöille, joiden todella tarvitsee nähdä kaikkien opiskelijoiden suoritustietoja, esim. opo tai rehtori. Muiden opettajien osalta tietojen näkemistä voi rajata käyttäjäryhmän Wilma-oikeuksien avulla, Käyttäjäryhmät-rekisterissä.
  • Oikeus lisätä ja poistaa opiskelijoita arvioinnissa antaa oikeuden muokata arviointikirjan opiskelijaluetteloa. Arviointikirjaan pystyy lisäämään opiskelijoita miltä tahansa luokalta ja poistamaan minkä tahansa luokan opiskelijan. Vahingossa poistetun opiskelijan voi hakea takaisin arviointikirjaan.
  • Oikeus muokata toimeenpantuja arviointeja Wilmassa antaa oikeuden muuttaa esim. arvosanaa, poissaolomääriä tai lisätietoja vielä arvioinnin toimeenpanon jälkeenkin. Jos muutoksia tehdään, tulee ne toimeenpanna uudelleen.

  Henkilökuntarekisterin oikeudet
  Opettajarekisterin kohdalla mainittujen lisäksi:

  • Oikeus muokata arviointeja Wilmassa lisää henkilön Wilma-toimintoihin kohdan Arviointikirjat, jonka kautta hän pääsee muokkaamaan kaikkien opettajien arviointikirjoja ja toimeenpanemaan arviointeja uudelleen. Hän ei kuitenkaan pääsee lisäämään arviointikirjaan opiskelijoita tai poistamaan heitä. Jos arviointikirja oli jo toimeenpantu, tulee se toimeenpanna uudelleen muutosten jälkeen. Arviointikirjat-sivulla henkilö voi myös tulostaa arviointirekisterin tulosteita. Tulosteista näytetään ne, jotka valitun arviointikirjan opettajallekin näytettäisiin.
  • Oikeus muokata kaikkien tuntimerkintöjä: käyttäjällä näkyy Wilmassa painike Muokkaa poissaoloja. Käyttäjä voi valita arviointikirjan ja muokata ryhmän opiskelijoiden poissaolomerkintöjä. Poissaoloja voi muokata myös luokkanäkymässä, Opiskelijat-sivun kautta.
  • Oikeus lähettää viestejä kaikille ryhmille: käyttäjällä näkyy Wilmassa painikkeet Viesti opiskelijoille ja Viesti huoltajille. Käyttäjä pääsee Arviointikirjat-sivun kautta lähettämään viestejä valitun ryhmän opiskelijoille tai huoltajille.

  Käyttäjäryhmät-rekisteri

  • Arviointirekisterin Wilman oikeus Kaikkien arviointikirjojen näkeminen antaa opettajalle pääsyn myös muiden opettajien arviointikirjoihin Wilmassa. Opettaja näkee ja saa muokata näiden arviointikirjojen tietoja.

  Arviointikirjan kenttien muokkaus

  Opettajille ja henkilökunnalle voidaan antaa oikeus muokata arviointikirjojen tietokenttiä, esim. kurssia, päättymispäivää tai opintoviikkomäärää. Oikeus annetaan Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä.


  Arviointikirjojen tietokentät -memokentässä määritellään, mitä arviointikirjan tietoja opettaja näkee ja mitä tietoja opettaja pääsee muokkaamaan. Muokkausoikeus tulee kerralla kaikille opettajille, joten muokkausoikeutta ei kannata antaa mihin kenttiin tahansa. Monirivisiä kenttiä lukuunottamatta mikä tahansa arviointirekisterin kenttä voidaan ottaa näkyviin Wilmassa.

  Jokaisen muokattavan kentän nimi kirjoitetaan omalle rivilleen ja kentän nimen kirjoitusasun täytyy olla täsmälleen oikein. Kentän muokkausoikeus annetaan lisäämällä kentän nimen perään #w, esim. Ryhmä#w, Päättymispäivä#w tai Hyväksytty/valmis toimeenpantavaksi#w. Arviointikirjassa näkyvät automaattisesti kohdat Opettajat, Huoneet ja Sijoitus.

  Kun muokkausoikeus annetaan yhteenkin kenttään, ilmestyy Wilman arviointikirjan nimen perään pieni kynäkuvake. Kuvaketta klikkaamalla pääsee muuttamaan arviointikirjan tietoa. Jos kynäkuvaketta ei näy, ei yhteenkään kenttään ole annettu muokkausoikeutta.