Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016: Formatiivinen arviointi

  1.8.2016 voimaan tullut opetussuunnitelma edellyttää oppilaan formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on jatkuvaa, kurssin edetessä opettaja arvioi opiskelijoita ja opiskelija tekee osaltaan itsearviointia. Arviointia kirjataan sekä kursseista että monialaisista oppimiskokonaisuuksista.

  Sekä ryhmien että monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta formatiivisen arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin kuvaajat näkyvät opettajille ryhmän arviointisivun infodialogissa. Klikkaamalla opiskelijan nimeä arvioinnissa, avautuu ruutu, jossa näytetään mm. opiskelijan menneet kokeet, tuntimerkinnät, ja omalla välilehdellään myös formatiivinen arviointi. Näin formatiivinen arviointi on hyvänä tukena myös opiskelijan kanssa käytävissä arviointikeskusteluissa.

  Toiminto vaatii Primuksesta version 4.51 ja Wilmasta 2.21.

  Ks. myös Formatiivisen arvioinnin ja arviointikeskustelun esittely.

  Ajankohtaista

  • Formatiivisen arvioinnin vapaamuotoisen tekstin kirjoittaminen (26.8.2016)

   • Formatiiviseen arviointiin on W4.51c-version mukana tullut kenttiä opettajan ja oppilaan vapaamuotoisia kommentteja varten. Lisätietoja formatiivisen arvioinnin ohjeesta.
  • Monialaiset oppimiskokonaisuudet (26.8.2016)

   • Toimintoon on W4.51c-version mukana tullut uusia kenttiä monialaisten oppimiskokonaisuuksien kuvaustietoja varten. Kentät löytyvät Projektit- ja Formatiivinen arviointi -rekistereistä. Lisätietoja monialaisten oppimiskokonaisuuksien ohjeesta.
  • Arviointikeskustelut (10.8.2016)

   • Wilman versiosta 2.22 lähtien arviointikeskustelut ja niitä varten koottava tieto saadaan hoidettua Wilmassa. Toimintoa voivat käyttää sekä opettajat että opiskelijat arviointikeskustelun tietojen kokoamiseen ja tallentamiseen. Lisätietoja arviointikeskustelun ohjeessa.