Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016 Koulukohtaiset muut valinnaisaineet

  Tässä ohjeessa kerrotaan kaksi vaihtoehtoista tapaa koulukohtaisten muiden valinnaisaineiden tekemiseen. Tämä koskee muita kuin taito- ja taideaineiden valinnaisaineita. Vaihtoehdot ovat:

  • Valinnaisaineille omat aineet ja kurssit
  • Yhteiset valinnaisaineet, joita käytetään kaikkiin valinnaisaineisiin. Räätälöidään koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa

  1. Valinnaisaineille omat aineet ja kurssit


  Tämä tapa on perinteisin ja tutuin tapa tehdä valinnaisaineet.

  • Jokaista valinnaisainetta ja sen kursseja varten luodaan omat kortit Kurssit-rekisteriin. Aineet sijoitetaan koulukohtaisiin opseihin haluttuun paikkaan Opetussuunnitelmat-rekisterissä.
  • Jos aine ei ole yhteydessä mihinkään yhteiseen aineeseen, se sijoitetaan "Muut valinnaiset aineet" -väliotsikon alle.
  • Jos valinnaisaine kuuluu jonkin yhteisen aineen yhteyteen, sijoitetaan valinnaisaine kursseineen ko. yhteisen aineen alle samalle tasolle.

  2. Yhteiset valinnaisaineet, joita käytetään kaikkiin valinnaisaineisiin. Räätälöidään koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa


  Silloin kun on käytössä yhteiset kurssit mutta koulukohtaiset opsit, voi käyttää yhteisiä valinnaisaineita, jotka räätälöidään koulukohtaisiksi opetussuunnitelmissa.

  • Luo ensin niin monta valinnaisainetta kursseineen, kuin mitä voi olla koulujen maksimimäärä valinnaisaineita, esimerkiksi nimellä "Valinnaisaine 1", "Valinnaisaine 2" jne.
  • Sijoita valinnaisaineet jokaisen koulun opsiin Opetussuunnitelmat-rekisterissä "Muut valinnaiset aineet" -väliotsikon alle. Näitä samoja kursseja käytetään kaikkiin valinnaiskursseihin.
  • Nimeä kurssit oikeiksi koulukohtaisissa opseissa. Klikkaa Opetussuunnitelmat-rekisterissä kurssia hiiren oikealla painikkeella ja valitse Muuta kurssin tietoja. Avautuu Kurssit-rekisterin mukainen ruutu, johon kurssin nimi (ja mahdollisesti opintoviikot) muutetaan.
  • Opetussuunnitelmat-rekisterissä muokattu valinnaisaineen nimi ei tallennu Kurssit-rekisteriin. Nimi jää ainoastaan koulun opsiin, jolloin se näkyy myös Opiskelijat-rekisterin ops-puussa.
  • Jos myös jonkin yhteisen aineen alle halutaan omat, siihen kuuluvat valinnaisaineet, on niitä varten luotava omat aineet ja kurssit Kurssit-rekisterissä (esim. "Matematiikan valinnaiset opinnot") ja lisättävä opsiin. Huomioi, että mahdolliset Kurssit-rekisterin kautta myöhemmin tehdyt muutokset eivät enää välity ops-kohtaisesti muokattuihin kursseihin.