Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion tuntijakokokeilu

  Opetusministeriö käynnistää 1.8.2016 alkaen lukion tuntijakokokeilun, johon osallistuu 26 koulutuksen järjestäjää. Katso lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

  Tässä ohjeessa kerrotaan, miten tuntijakokokeilun opetussuunnitelman voi rakentaa Primukseen ja millä tavalla kurssitarjotin tulee tehdä Kurreen.

  Tuntijakokokeilun mukaan opiskelevien opetussuunnitelmaan sisältyy samat kurssit kuin normaaliin opetussuunnitelmaan, mutta tuntijakokokeilun mukaan opiskelevilla on enemmän valinnaisuutta eli syventäviä kursseja. Tuntijakokokeilua varten kannattaa tehdä erillinen opetussuunnitelma. Eroavat kurssityypit määritellään opetussuunnitelman kautta.

  Kurressa tehdään myös erilliset kurssitarjottimet valinnaisia ympäristö- ja luonnontieteellisiä aineita sekä humanistis-yhteiskunnallisia aineita varten.

  1. Luo tuntijakokokeilua varten oma opetussuunnitelma

  • Valitse Opetussuunnitelmat-rekisterissä lukion normaali opetussuunnitelma ja ota siitä kopio: Toiminnot / Kopioi rekisterikortti.
  • Tallenna kopio esimerkiksi nimellä "Lukion tuntijakokokeilu".
  • Huomioi, että ops-kopio koostuu samoista kursseista (rekisterikorteista) kuin alkuperäinen opsi.

  2. Muuta tuntijakokokeiluopetussuunnitelman kurssityyppejä

  Tuntijakokokeiluopsin kurssityyppejä muutetaan niiden kurssien osalta, jotka ovat tuntijakokokeilussa syventäviä, mutta normaalissa opetussuunnitelmassa pakollisia, eli osa biologian, maantieteen, fysiikan, kemian, filosofian, psykologian, historian, yhteiskuntaopin, uskonto/elämänkatsomustiedon sekä terveystiedon kursseista.

  • Klikkaa Opetussuunnitelmat-rekisterissä Lukion tuntijakokokeilun opsista jotain valinnaista kurssia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muuta kurssin tietoja. Avautuu Kurssit-rekisterin mukainen ikkuna, jossa kurssityypiksi vaihdetaan "syventävä kurssi".
  • Klikkaa Tallenna ja poistu ja valitse opsista seuraava muutettava kurssi.
  • Muuta kaikki tarvittavat kurssit samoin ja tallenna opetussuunnitelma.
  • Opetussuunnitelmat-rekisterin kautta muokattu kurssityyppi ei tallennu Kurssit-rekisteriin vaan ainoastaan tuntijakokokeilun opsiin, jolloin se näkyy myös ko. opsin mukaan opiskeleville opiskelijoille Opiskelijat-rekisterin opsipuussa.

  3. Siirrä opetustarjonta Kurreen

  • Vaihda Opiskelijat-rekisterissä tuntijakokokeiluopsi niille opiskelijoille, jotka opiskelevat sen mukaisesti.
  • Tee tiedonsiirto Kurreen käyttäen opetustarjonnan siirtotapaa Vain opsi.
  • Varmista myös, että Opetustarjonnan asetuksissa on valittu Siirrä kurssien kurssityypit Kurreen sekä Hae kurssin kesto ensisijaisesti / Opsikohtaisista muutoksista. Rastita myös Siirrä opsikohtaiset kurssit Kurreen (lähinnä ammatillinen koulutus) -kohta, jolloin myös opsin kautta vaihdetut kurssityypit siirtyvät.
  • Siirto tehdään kahdessa osassa, toinen normaalilla opsilla ja toinen tuntijakokokeiluopsilla.

  4. Kurssityypit Kurressa

  • Kurren versiosta 7.22 lähtien Kurreen siirtyy opetussuunnitelmakohtaisesti muokatut kurssityypit. Kurreen tulee siis kaksi riviä kustakin kurssista, joihin on vaihdettu "lu syventävä kurssi" -kurssityyppi opetussuunnitelmakohtaisesti.
  • Määrittele Kurressa syventävälle kurssityypille joku erottuva väri.

  5. Tee esivalintatarjottimet

  • Esivalintojen tarjotin
  • Tarjottimia tulee tehdä neljä kappaletta:
   • Tuntijakokokeilu ympäristö- ja luonnontieteet, johon otetaan mukaan vain ympäristö- ja luonnontieteiden "syv"-ryhmät
   • Tuntijakokokeilu humanistis-yhteiskunnalliset tieteet, johon otetaan mukaan vain humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden "syv"-ryhmät
   • Perinteisen opsin opiskelijoiden ympäristö-/luonnontieteet + humanistis-/yhteiskunnalliset tieteet, johon otetaan mukaan ympäristö- ja luonnontieteiden sekä humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden 1. ryhmät
   • Kaikkien opiskelijoiden yhteiset muut aineet, johon otetaan mukaan loput aineet
  • Jokaisen tarjottimen ensimmäiseen palkkiin kirjoitetaan tarkempi info opiskelijoille Nimeä tarjotinpalkki -toiminnolla, ks. esimerkkikuva.
  • Tämän jälkeen voidaan ryhmätunnus 1 poistaa kaikista ryhmistä, ja jättää vain "syv"-ryhmätunnukset.
  • Lisäksi kurssitarjottimelle kannattaa laittaa tarjotinryhmän väri kurssityypin mukaan: avaa Ryhmittely-ikkunasta Tarjotin-välilehti ja valitse ylävalikosta Näytä / Tarjotinryhmän väri / Kurssityypin mukaan, ja aseta vastaavasti tarjotinryhmien väriksi Wilmassa Yleiset asetukset / Wilman asetukset / Näytä tarjotinryhmän väri Wilmassa: kurssityypin mukaan.

  Laita tarjottimet opiskelijoille näkyviin normaaliin tapaan. Opiskelijat tekevät valintansa Wilman kautta.
  Tämän jälkeen tehdään jaksotus ja sijoittelu normaalisti.

  Ryhmien arviointikirjat muodostetaan normaalisti, joten tuntijakokokeiluryhmistä muodostuu omat arviointikirjansa. Kurssityypit eivät siirry Kurresta arviointikirjaan, mutta kurssityyppi ei arviointikirjassa ole tarpeellinen tieto. Kun opiskelijalla on tuntijakokokeiluopsi, kurssin suoritus näkyy oikean kurssityypin mukaan.

  Antamalla opinto-ohjaajalle oikeuden muokata kurssitarjotinvalintoja Wilmassa, hän pystyy seuraamaan opiskelijoiden valintoja.