Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Formatiivisen arvioinnin käyttöönotto

  Tämä toiminto vaatii Primuksesta version 4.51 ja Wilmasta 2.21.

  Ennen toiminnon käyttöönottoa on tarpeen tehdä valmistelut kuntoon ensin muissa rekistereissä. Formatiivisen arvioinnin toiminto kannattaakin aktivoida Koulun tiedot -rekisterissä käyttöön vasta sitten, kun formatiivista arviointia koskevat arviointikohteet on lisätty kursseille Kurssit-rekisterissä.

  Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet

  Primuksessa on uusi rekisteri Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet arviointikohteiden luomista varten. Tämän rekisterin tarvittavat kentät ovat versiopäivityksen 4.51 yhteydessä valmiiksi esillä.

  Rekisteriin lisätään sellaiset arviointikohteet, jotka ovat ns. yleisiä arviointikohteita. Yleisten kohteiden lisäksi opettajat voivat lisätä ryhmäkohtaisesti omia arviointikohteitaan Wilman formatiivisen arvioinnin asetukset -sivuilta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta arviointikohteita voivat lisätä vain monialaiselle oppimiskokonaisuudelle merkityt vastuuopettajat.

  Arviointikohteet voivat olla koulu- tai kuntakohtaisia. Jos siis kunnassa on käytössä yhteinen opsi ja yhteiset kurssit, voivat arviointikohteetkin olla kunnassa yhteisiä. Luo jokaista arviointikohdetta varten uusi rekisterikortti, esim. "Huolehdin työvälineistäni", "Kuuntelen opettajan ohjeita" jne. Merkitse millä kouluilla ko. arviointikohde on käytössä.

  Arviointikohteiden rajaus aineittain

  Arviointikohteita voidaan tehdä aineittain siten, että esim. matematiikkaan liittyvät arviointikohteet näkyvät vain matematiikan kursseja arvioitaessa. Tämä tehdään Aineiden tunnukset -kentän avulla. Kenttä on monirivinen, joten samat arviointikohteet voidaan valita esimerkiksi kaikille kielille. Täytä esim. matematiikkaa koskeville arviointikohteille Aineiden tunnukset -kenttään "matematiikka".

  Anna sama tieto myös Kurssit-rekisterissä kaikille matematiikan kursseille vastaavaan Aineen tunnus -kenttään. Huomaa, että tunnus merkitään kursseille, ei aineille.

  Aineiden tunnukset tulevat Primuksen Ainekoodit-rekisteristä, jonne voi vapaasti luoda uusia rekisterikortteja. Aineiden tunnuksia valitessa on hyvä varmistaa, ettei rekisterissä ole useampia rekisterikortteja esim. nimellä "Matematiikka".

  Wilma näyttää nyt matematiikan ryhmien formatiivisessa arvioinnissa matematiikkaa koskevat arviointikohteet, mutta jättää ne pois esim. biologian kursseja arvioitaessa. Jos arviointikohteelle on lisätty kaikki kielet, on arviointikohde (esim. "Kielioppi") käytössä kaikkien kielten formatiivisessa arvioinnissa. Jos Aineen tunnus -kenttä jätetään tyhjäksi, on arviointikohde käytössä kaikilla arviointiryhmillä.

  Arviointiskaala

  Arviointikohteen skaala merkitään joko Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet -rekisterissä tai Koulun tiedot -rekisterissä. Molemmissa rekistereissä on neljä kenttää sitä varten.

  • Arviointiskaalan alkuarvo: Arviointiskaalan alin mahdollinen arvosana, esim. 1.
  • Arviointiskaalan alkuarvon teksti: Arviointiskaalan alin mahdollinen arvosana kirjaimin, esim. "välttävä".
  • Arviointiskaalan loppuarvo: Arviointiskaalan ylin mahdollinen arvosana numeroin, esim. 10.
  • Arviointiskaalan loppuarvon teksti: Arviointiskaalan ylin mahdollinen arvosana kirjaimin, esim. "erinomainen".

  Koulun tiedot -rekisterin kenttien nimissä on perässä "oletus", koska oletuksena Wilma näyttää aina opiskelijan koulun mukaisen arviointiskaalan. Jos opiskelijalla on useampi koulu, otetaan tieto Koulu-kentän ensimmäisen rivin koululta. Jos arviointiskaala on annettu arviointikohteelle Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet -rekisterissä, näytetään skaala sen mukaisesti. Jos arviointiskaalaa ei ole täytetty minnekään, käytetään oletuksena asteikkoa 1-5.

  Jos arviointikohteiden skaalaa muutetaan kesken lukuvuoden ja kurssien ollessa käynnissä, osaa Wilma kuitenkin suhteuttaa jo annetut arvioinnit uuden skaalan mukaiseksi.

  Arviointiskaalan arvot ja niiden kuvaukset täytetään Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet -rekisterin kenttiin:

  • Arviointiskaalan arvot
  • Arviointiskaalan arvon kuvaus

  Arviointiskaalan arvoihin annetaan kaikki skaalan sisältävät numeroarvot, eli esim, 1,2,3,4,5,6. Näitä vastaavat kuvaukset täytetään viereiseen Arviointiskaalan arvon kuvaus -kenttään. Kun opettaja Wilmassa arvioi arviointikohdetta, näkyy arvosanaa vastaava kuvaus arviointikerran yhteydessä.

  Arviointiskaalan alkuarvo ja loppuarvo näkyvät koko ajan Wilmassa, kun taas Arviointiskaalan arvon kuvakset tulevat näkyviin formatiivisen arvioinnin liukukytkintä liikutettaessa.

  Laaja-alaiset osaamisalueet

  Tässä Primuksen rekisterissä on valmiiksi ops-perusteiden mukaiset laaja-alaiset osaamisalueet. Näitä ovat:

  • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
  • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • L4 Monilukutaito
  • L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
  • L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

  Osaamisalueille rastitaan kenttä Näkyy Wilmassa, jos ne halutaan näyttää myös Wilmassa. Opettajilla on silloin mahdollisuus valita/muokata mitä eri osaamisalueita heidän kurssinsa vastaa. Osaamisalueet voi valita myös valmiiksi kursseille Primuksen Kurssit-rekisterissä.

  Osaamisalueille voi myös täyttää kuvauskenttiin, millaista osaamista se vastaa milläkin luokka-asteella. Kuvaukset voi kirjata kenttiin Yleiskuvaus, Kuvaus 1-2 lk, Kuvaus 3-6 lk ja Kuvaus 7-9 lk. Kuvauksista näytetään Wilmassa aina yleiskuvaus sekä kurssin luokka-asteen mukainen kuvaus. Opettaja näkee kuvaukset formatiivisen arvioinnin ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien asetuksissa sekä ryhmän sivulla, ja opiskelija ja huoltaja näkevät kuvaukset ryhmän ja monialaisen oppimiskokonaisuuden sivulla. Kuvaus tulee näkyviin klikkaamalla osaamisalueen perässä olevaa kysymysmerkkikuvaketta.

  Laaja-alaiset osaamisalueet voi piilottaa kokonaisuudessaan Wilmasta tietyltä koululta rastimalla Koulun tiedot -rekisterissä kentän Älä näytä laaja-alaisia osaamisalueita formatiivisessa arvioinnissa. Laaja-alaiset osaamisalueet piilotetaan sekä formatiivisesta arvioinnista että monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Piilotus koskee opettajien, opiskelijoiden ja huoltajien Wilmaa.

  Kurssit

  Kurssit-rekisterissä pääkäyttäjä lisää kursseille kaikki pakolliset ja suositellut arviointikohteet. Tämä on tehtävä ennenkuin toiminto otetaan käyttöön Wilmassa. Jos opettaja on ehtinyt luoda Wilmassa ryhmälle formatiivisen arvioinnin pohjan, eivät Kurssit -rekisterissä myöhemmin lisätyt arviointikohteet tule ryhmän arviointipohjaan näkyviin Wilmassa.

  Ota Kurssit-rekisterissä Kenttäeditorista esiin formatiivista arviointia koskevat kentät:

  • Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet (monirivinen kenttä)

  Kenttään täytetään ns. yleiset arviointikohteet. Valitse kenttään ne arviointikohteet, joita opettaja/oppilas Wilmassa arvioi. Näiden valmiiden arviointikohteiden lisäksi opettaja voi lisätä Wilmassa ryhmälle omia arviointikohteitaan, jotka ovat näkyvissä vain hänelle itselleen.

  • Pakollinen (rastikenttä) arviointikohteiden viereen

  Jos kohde rastitaan pakolliseksi, ei opettaja voi poistaa sitä Wilmassa ryhmän formatiivisen arvioinnin arviointikohteista.

  • Laaja-alaiset osaamisalueet (monirivinen kenttä)

  Osaamisalueet ovat rekisterissä Laaja-alaiset osaamisalueet, jonne ne on valmiiksi lisätty. Valitse kursseille mitä laaja-alaisia osaamisalueita se koskee. Ne ovat tarvittaessa valittavissa ja muokattavissa myös Wilmassa formatiivisen arvioinnin asetuksissa, jos osaamisalueille on rastittu kenttä Näkyy Wilmassa Primuksen Laaja-alaiset osaamisalueet -rekisterissä.

  • Pakollinen (osaamisalueet) laaja-alaisten osaamisalueiden viereen

  Jos osaamisalue rastitaan kurssille pakolliseksi, sitä ei voi muuttaa Wilmassa.

  • Aineen tunnus ellei kenttä ole ennestään esillä.

  Täytä kenttä, jos arviointikohteita halutaan rajata aineittain. Esimerkiksi kaikille matematiikan kursseille kenttään valitaan "Matematiikka". Sama tunnus annetaan matematiikkaa koskeville arviointikohteille Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet -rekisterissä. Huomaa, että tunnus merkitään kursseille, ei aineille.

  Vinkki:

  Jos Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet –rekisterissä on arviointikohteille valmiiksi määritelty Aineiden tunnukset, voit hakea esille esimerkiksi kaikki matematiikan arviointikohteet seuraavasti:

  • Maalaa Kurssit-rekisterissä halutut kurssit, esim. kaikki matematiikan kurssit.
  • Klikkaa Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet –kentän päällä näkyvää Muuta-painiketta, ja valitse avautuvista vaihtoehdoista "Uusien rivien lisääminen".
  • Klikkaa kentässä hiiren 2.painikkeella / Valitse listasta.
  • Klikkaa Hae-painiketta ja anna haku Aineiden tunnukset->Oppiaine="matematiikka".
  • Saat listaan esiin vain ne arviointikohteet, joille on Aineiden tunnukset -kenttään valittu matematiikka.
  • Maalaa kaikki matematiikan arviointikohteet ja kuittaa Ok. Ohjelma kysyy ”Lisätäänkö kenttään ainoastaan uudet tiedot?” Vastaa "Kyllä" ja tallenna muutokset.

  Kun arviointikohteet merkitään kursseille kuntakohtaisesti Kurssit-rekisterissä, se ei aiheuta enää työtä kouluilla. Jos opettajien tarvitsee lisätä arviointikohteita, hän voi tehdä sen Wilmassa formatiivisen arvioinnin Asetukset-välilehdellä

  Huomaa: Arviointikohteita ei kannata enää muokata sen jälkeen kun arvioinnin tekeminen on aloitettu. Uusia arviointikohteita voi lisätä, mutta esim. järjestystä ei ole suositeltava muuttaa.

  Suositeltavaa on myös ottaa esille Kurssit-rekisterin kenttä Linkki opetussuunnitelmaan. Kenttään voi laittaa linkin kunnan e-perusteisiin tai muuhun sähköisesti tallennettuun opetussuunnitelmaan. Kenttä näkyy myös Wilmassa formatiivisen arvioinnin pohjassa.

  Luokat

  Ota Kenttäeditorista esiin seuraavat kentät:

  • Opettaja saa tehdä formatiivisen arvioinnin opiskelijan puolesta

  Rastitaan niille luokille (esim. alaluokat), joiden osalta opettaja saa tehdä arvioinnin opiskelijan puolesta.

  • Huoltaja saa tehdä formatiivisen arvioinnin opiskelijan puolesta

  Rastitaan niille luokille, joiden osalta huoltaja saa tehdä arvioinnin opiskelijan puolesta.

  Opiskelijat

  Primuksen Opiskelijat-rekisterissä voi myös ottaa esille kentän PLE (henkilökohtainen opiskeluympäristö). Kenttään lisätään portfoliotyyppiset ympäristöt (eivät ole sidoksissa tiettyyn oppiaineeseen tai tietylle ajanjaksolle). Kenttä näytetään Wilmassa opiskelijan itsearviointinäkymässä.

  Käyttäjäoikeudet

  Arvioinnin pääsee tekemään opettaja, joka on arviointikirjassa ryhmän opettaja. Opettaja voi tehdä formatiivisen arvioinnin myös opiskelijan puolesta, jos Luokat-rekisterissä opiskelijan luokalle on rastittu kenttä Opettaja saa tehdä formatiivisen arvioinnin opiskelijan puolesta.

  Päästäkseen lisäämään mahdollisia omia arviointikohteita, on opettajan käyttäjäryhmällä oltava siihen oikeus. Rasti opettajien käyttäjäryhmälle Käyttäjäryhmät-rekisterissä Wilman oikeudet -välilehdeltä Wilman moduulit -haarasta Arviointi / Formatiivinen arviointi / Oikeus lisätä omia arviointikohteita.

  Huoltajat näkevät formatiivisen arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin Wilmassa ilman erillisiä oikeuksia.
  Huoltaja voi tehdä itsearvioinnin opiskelijan puolesta, jos Luokat-rekisterissä opiskelijan luokalle on rastittu kenttä Huoltaja saa tehdä formatiivisen arvioinnin opiskelijan puolesta.

  Koulun tiedot

  Toiminto otetaan lopuksi käyttöön Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä. Tätä varten ota esiin Kenttäeditorista seuraavat kentät:

  • Ryhmän formatiivinen arviointi käytössä: Wilman Ryhmät-sivulla näytetään välilehti Formatiivinen arviointi.
  • Formatiivisen arvioinnin tekstikentät käytössä: Arviointilomakkeelle lisätään kentät arvioinnin lisätietoja ja opettajan kurssikohtaisia muistiinpanoja varten. Näitä kenttiä voi täyttää, vaikka arviointikohteita ei arvioitaisikaan eikä niistä piirrettäisi kuvaajia. Opettaja näkee arvioinnin lisätiedot myös arviointikeskustelulomakkeella.
  • Monialaiset oppimiskokonaisuudet käytössä: Wilmassa näkyy sivu Monialaiset oppimiskokonaisuudet. Katso näistä erillinen ohje.
  • Arviointiskaalan alkuarvo (oletus)
  • Arviointiskaalan alkuarvon teksti (oletus)
  • Arviointiskaalan loppuarvo (oletus)
  • Arviointiskaalan loppuarvon teksti (oletus)

  Arviointiskaalan voi merkitä joko Koulun tiedot -rekisterissä, jolloin se on aina sama, tai erikseen arviointikohteittain. Katso tarkemmin tämän ohjeen kohdasta Arviointiskaala.

  Se, onko formatiivinen arviointi käytössä Wilmassa,katsotaan opiskelijan ensimmäisen rivin koulun asetusten mukaan. Jos toiminto on käytössä em. koululla, on toiminto kaikilla opettajillakin Wilmassa käytössä riippumatta siitä onko opettajan ensimmäisen rivin koululla formatiivista arviointia käytössä.