Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

  OPS-perusteiden mukaan oppilaiden opintoihin pitää sisältyä vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Kokonaisuudet sisältävät eri oppiaineita ja jopa eri vuosiluokkia. Monialaisen oppimiskokonaisuuden pohjana on aina projekti, joka perustetaan Primuksen Projektit-rekisteriin.

  Koulun tiedot

  Ota Kenttäeditorista esiin kenttä:

  • Monialaiset oppimiskokonaisuudet käytössä

  Kun koulun kortille rastitaan em. kenttä, Wilman ylävalikossa näytetään linkki Monialaiset oppimiskokonaisuudet -sivulle. Tällä sivulla näkyvät kaikki monialaiset oppimiskokonaisuudet ja sieltä luodaan myös uusia kokonaisuuksia.

  Projektit-rekisteri

  Monialaisten oppimiskokonaisuuksien perustamiseen hyödynnetään jo ennestään Primuksessa olevaa Projektit-rekisteriä. Päivitettäessä Primuksen 4.51 -versioon, tähän rekisteriin tulee valmiiksi esiin tietyt peruskentät ellei rekisteri ole ollut ennestään käytössä. Jos rekisterissä on ennestään joitain kenttiä esillä, kentät asetteluineen pysyvät ennallaan. Kentät, jotka vähintään tarvitaan rekisterissä esiin, ovat Projektin nimi, Projektin tyyppi, Koulu. Projektin kuvaustietoja varten kannattaa lisäksi ottaa käyttöön kentät Tavoite, Sisältö ja Toteuttamistavat.

  Oppimiskokonaisuutta varten luodaan projektipohja tähän rekisteriin. Kun projekti on perustettu, sen pohjalta voi luoda Wilmassa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jokaisesta Primuksessa luodusta projektista voi luoda monta eri monialaista oppimiskokonaisuutta. Monen kokonaisuuden luonti yhdestä projektista mahdollistaa esimerkiksi vuosiluokittaisten projektien luonnin.

  Projektin perustaminen

  • Luo uusi rekisterikortti Projektit-rekisteriin
  • Anna projektille nimi Projektin nimi-kentän ensimmäiselle riville, esim. "Suomi 100 vuotta"
  • Valitse Projektin tyyppi -kenttään "Monialainen oppimiskokonaisuus"

  Käyttäjäoikeudet

  Monialaisia oppimiskokonaisuuksia varten on hyvä tehdä oma käyttäjäryhmänsä Käyttäjäryhmät-rekisteriin. Luo käyttäjäryhmä, esim. "Moko", ja lisää ryhmälle oikeudet:

  Wilman oikeudet -välilehdellä on tätä koskeva moduuli Monialaiset oppimiskokonaisuudet. Rasti em. kohta, ja saat esiin myös toimintoa koskevat oikeudet:

  • Oikeus lisätä uusia monialaisia oppimiskokonaisuuksia

  Anna "Moko"-käyttäjäryhmälle tämä oikeus.

  • Oikeus poistaa kaikkia monialaisia oppimiskokonaisuuksia

  Poistamisoikeutta ei rastita, käytä tätä oikeutta vain harkiten.

  Niille opettajille, jotka saavat luoda uusia kokonaisuuksia, lisätään tämä käyttäjäryhmä Opettajat-rekisterin kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Monialainen oppimiskokonaisuus Wilmassa

  Kaikki monialaiset oppimiskokonaisuudet näkyvät Wilman Monialaiset oppimiskokonaisuudet -sivulla. Sarakkeissa on koottuna perustiedot kokonaisuudesta:

  • Nimi: Projektin nimi (Primuksesta), jonka pohjalta kokonaisuus on luotu.
  • Tunnus: Projektin tarkentava tieto Wilmassa, esim. luokittaisia projekteja varten.
  • Kurssit: Ne kurssit, jotka kokonaisuudessa on mukana.
  • Alkaa/Päättyy: Kokonaisuuteen liittyvien kurssien ensimmäisenä alkavan ja viimeisenä loppuvan arviointikirjojen päättymispäivät.
  • Opiskelijoita: Kokonaisuudessa mukana olevien opiskelijoiden määrä. Suluissa näytetään koko opiskelijamäärä, ja sulkuja ennen niiden opiskelijoiden määrä, joiden arviointeja kirjautuneella opettajalla on oikeus muokata.
  • Koulut: Koulut, joiden opiskelijoita on mukana kokonaisuudessa.

  Kokonaisuuden nimeä klikkaamalla avautuu yhteenvetosivu, jossa näkyvät oppimiskokonaisuuden perustiedot sekä kokonaisuuteen kuuluvat opiskelijat. Asetukset-välilehdeltä pääsee muokkaamaan arvioinnin asetuksia ja Arviointinäkymästä tekemään kokonaisuutta koskevaa formatiivista arviointia.

  Uuden oppimiskokonaisuuden luominen

  Kun pohjana käytettävä projekti on luotu Primuksessa, voidaan siitä luoda uusi oppimiskokonaisuus Wilmassa. Uusi kokonaisuus luodaan Wilman sivulta Monialaiset oppimiskokonaisuudet. Pohja tallentuu Primuksen Formatiivinen arviointi -rekisteriin.

  • Klikkaa sivun oikeasta ylänurkasta ”Lisää uusi”, ja täytä kokonaisuutta koskevat tiedot:
  • Projekti: Primukseen luotu monialaisen oppimiskokonaisuuden projektipohja
  • Tunnus: Projektin tarkentava tieto Wilmassa, esim. luokittaisia projekteja varten. Esimerkiksi "Suomi 100 vuotta 8-9lk".
  • Liittyvät ryhmät: Ne arviointiryhmät, jotka liittyvät ko. kokonaisuuteen. Valittavissa ovat kaikki koulun arviointiryhmät, joiden päättymispäivä ei vielä ole mennyt eivätkä ne ole arkistossa.
  • Mahdollinen linkki oppimisympäristöön
  • Muut vastuuopettajat: Oppimiskokonaisuudelle lisätyt Muut vastuuopettajat pääsevät myös muokkaamaan kokonaisuuden asetuksia (esim. arviointikohteita).
  • Laaja-alaiset osaamisalueet: Valitse mitä laaja-alaisia osaamisalueita kokonaisuus vastaa.
  • Arviointikohteet: Valitse ne Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet, joita oppimiskokonaisuudessa arvioidaan. Valittavissa ovat Primuksen Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet -rekisterin yleiset arviointikohteet sekä mahdolliset opettajan itse lisäämät arviointikohteet. Yleisistä arviointikohteista ovat valittavissa ne, joille ei ole määritelty aineiden tunnuksia, sekä ne joiden aineiden tunnukset vastaavat liittyvien ryhmien kurssien ainetunnuksia. Oppimiskokonaisuutta varten voi luoda myös tarpeen mukaan omia arviointikohteita painikkeella Lisää oma arviointikohde. Kyseinen nappi tulee näkyviin vasta kun käyttäjäryhmälle on ruksittu oikeus Wilman moduulit -> Arviointi -> Oikeus lisätä omia arviointikohteita.

  Kun monialainen oppimiskokonaisuus on tallennettu, voi opettaja sen jälkeen täydentää Asetukset-välilehdelle kokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta koskevia kenttiä. Jos Primuksen Projektit-rekisterissä on valmiiksi kokonaisuutta koskevia kuvaustietoja, kuten Sisältö ja Tavoitteet, näytetään ne Asetukset-välilehdellä lukutilassa.

  Opettaja voi tarkentaa tietoja oman oppimiskokonaisuuden osalta kenttiin Suunnittelutyön toteutus, Sisällön lisätiedot/tarkennukset, Tavoitteiden lisätiedot/tarkennukset ja Toteuttamistapojen lisätiedot/tarkennukset. Kun monialainen oppimiskokonaisuus päättyy, voi opettaja kirjata tietoa toteutumisesta kenttiin Toteutumisen seuranta, Toteutumisen arviointi ja Toteutumisen kehittäminen.

  Monialaista oppimiskokonaisuutta arvioidaan samalla tavalla kuin ryhmäkohtaisiakin jatkuvia arviointeja. Myös monialaisen oppimiskokonaisuuden osalta näytetään kuvaaja kertomaan opiskelijan kehityksestä sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta.

  Opettajan näkymä

  Monialaisen oppimiskokonaisuuden arviointinäkymä on samanlainen kuin ryhmän formatiivisen arvioinnin arviointinäkymä. Monialaiseen oppimiskokonaisuuteen liittyvät automaattisesti kaikki ne opettajat, jotka ovat opettajina kokonaisuuteen liitetyillä arviointikirjoilla.

  Jokainen opettaja voi antaa arvosanan niille opiskelijoille, joihin hänellä on opetussuhde monialaiseen oppimiskokonaisuuteen kuuluvan arviointikirjan kautta.

  Lisätietokentät toimivat samalla logiikalla kuin ryhmien formatiivisessa arvioinnissa. Tämän päivän arvioinnin lisätiedot- ja Opettajan kurssikohtaiset muistiinpanot -kenttien tekstit eivät näy muille opettajille. Näytä aiempien arviointien lisätiedot -linkkiä klikkaamalla opettaja näkee aiemmin kirjatut arviointien lisätiedot (omansa ja opiskelijan).

  Opiskelijan näkymä

  Kuten opettajillakin, myös opiskelija näkee Wilman valikossa kohdan Monialaiset oppimiskokonaisuudet, jossa on listattuna kaikki sellaiset kokonaisuudet, joissa hän on mukana. Klikkaamalla kokonaisuutta, pääsee yhteenvetosivulle, jonka Itsearviointi-välilehdeltä opiskelija pääsee tekemään oman itsearviointinsa.

  Samoin kuin ryhmän formatiivisen arvioinninkin, huoltaja pääsee tekemään opiskelijan puolesta myös monialaisen oppimiskokonaisuuden itsearvioinnin. Tämä edellyttää, että Luokat-rekisterissä on opiskelijan luokalle rastittuna kenttä Huoltaja saa tehdä formatiivisen arvioinnin opiskelijan puolesta.

  Myös opettaja voi tehdä arvioinnin opiskelijan puolesta, jos luokalle on rastittuna kenttä Opettaja saa tehdä formatiivisen arvioinnin opiskelijan puolesta.

  Näytä aiempien arviointien lisätiedot -linkkiä klikkaamalla opiskelija näkee aiemmin kirjatut arviointien lisätiedot (omansa ja opettajan). Myös huoltaja näkee nämä.

  Edistymiskaaviot

  Edistymiskaaviot monialaisten oppimiskokonaisuuksien formatiivisesta arvioinnista näkyvät opettajalle myös ryhmän normaalissa arviointinäkymässä. Monialaiset oppimiskokonaisuudet näkyvät vain niiden ryhmien kohdalla, jotka ovat kuuluneet kyseiseen oppimiskokonaisuuteen. Klikkaamalla opiskelijan nimeä arvioinnissa, opettaja saa esiin tutun inforuudun opiskelijan kurssin kokeista, vanhoista arvosanoista ja formatiivisesta arvioinnista.

  Jotta monialaisen oppimiskokonaisuuden edistymiskaaviot näkyvät kokonaisuuteen kuuluvien ryhmien arvioinnin inforuudussa, pitää myös jokaiselle kokonaisuuteen kuuluvalle ryhmälle olla tehtynä formatiivisen arvioinnin pohja. Esimerkiksi jos kokonaisuuteen kuuluu musiikki, äidinkieli ja historia, on jokaisen osalta oltava olemassa myös formatiivisen arvioinnin pohja.

  Formatiivinen arviointi -rekisteri

  Formatiivisen arvioinnin pohjat ja monialaiset oppimiskokonaisuudet tallentuvat Primuksen Formatiivinen arviointi -rekisteriin. Jokaisesta tallentuu oma rekisterikortti. Rekisteri löytyy Primuksen pääikkunan kohdasta Muut rekisterit. Jos on tarve muuttaa tai korjata pohjia, sen voi tehdä suoraan tässä rekisterissä.

  Primus W4.51c versiossa julkaistiin rekisteriin muutamia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyviä lisäkenttiä, jotka kannattaa ottaa esiin: Tavoitteiden lisätiedot/tarkennukset, Sisällön lisätiedot/tarkennukset, Toteuttamistapojen lisätiedot/tarkennukset, Suunnittelutyön toteutus, Toteutumisen seuranta, Toteutumisen arviointi ja Toteutumisen kehittäminen. Tiedot näkyvät kyllä Wilmassa vaikkei nämä kentät ole esillä.